เนื้อเพลง Love Is Pain คำอ่านไทย Amanda Perez

Why is love so much pain ?
( ฮไว อีส ลัฝ โซ มัช เพน)
sitting on the roof starring at the stars
(ซีททิง ออน เดอะ รูฟ starrings แอ็ท เดอะ ซทา)
thinking to myself how could i have fell for someone so hard
(ติ้งกิง ทู ไมเซลฟ เฮา เคิด ดาย แฮ็ฝ เฟ็ล ฟอ ซัมวัน โซ ฮาด)
when all i was told was lies
(ฮเว็น ออล ไอ วอส โทลด วอส ไล)
now that i think about it ,it makes me cry
(เนา แดท ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ , อิท เมค มี คไร)

[chorus]
([ โครัซ ])
to know someone i gave my heart to
(ทู โน ซัมวัน ไอ เกฝ มาย ฮาท ทู)
just tore my heart apart
(จัซท โท มาย ฮาท อะพาท)
a love that is endless
(อะ ลัฝ แดท อีส เอ็นเล็ซ)
why did this love have to start
(ฮไว ดิด ดีซ ลัฝ แฮ็ฝ ทู ซทาท)
feeling the love i have for you
(ฟีลอิง เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอ ยู)
just rushes through my veins
(จัซท รัสเชด ธรู มาย เฝน)
why does love have to be so much pain
(ฮไว โด ลัฝ แฮ็ฝ ทู บี โซ มัช เพน)

memories no one can take away
(เมรโมรี โน วัน แค็น เทค อะเว)
the pain that i feel each and everyday
(เดอะ เพน แดท ไอ ฟีล อีช แอ็นด เอวี่เดย์)
and it is going to be hard ,but i will pull myself through
(แอ็นด ดิท อีส โกอิ้ง ทู บี ฮาด , บัท ไอ วิล พุล ไมเซลฟ ธรู)
a real time that a get over loving you
(อะ ริแอ็ล ไทม แดท ดา เก็ท โอเฝอะ ลัฝอิง ยู)

to know someone i gave my heart to
(ทู โน ซัมวัน ไอ เกฝ มาย ฮาท ทู)
just tore my heart apart
(จัซท โท มาย ฮาท อะพาท)
a love that is endless
(อะ ลัฝ แดท อีส เอ็นเล็ซ)
why did this love have to start
(ฮไว ดิด ดีซ ลัฝ แฮ็ฝ ทู ซทาท)
feeling the love i have for you
(ฟีลอิง เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอ ยู)
just rushes through my veins
(จัซท รัสเชด ธรู มาย เฝน)
why does love have to be so much pain
(ฮไว โด ลัฝ แฮ็ฝ ทู บี โซ มัช เพน)

So much pain . ..
(โซ มัช เพน)
So many nights so many tears i’ve cried [cried]
(โซ เมนอิ ไนท โซ เมนอิ เทีย แอฝ คไร [ คไร ])
No one to be by my side
(โน วัน ทู บี ไบ มาย ไซด)
Stuck with misery and pain you are the one to blame
(ซทัค วิฑ มีสริ แอ็นด เพน ยู อาร์ ดิ วัน ทู บเลม)
Cause it hurts to know …
(คอส อิท เฮิท ทู โน)

to know someone i gave my heart to
(ทู โน ซัมวัน ไอ เกฝ มาย ฮาท ทู)
just tore my heart apart
(จัซท โท มาย ฮาท อะพาท)
a love that is endless
(อะ ลัฝ แดท อีส เอ็นเล็ซ)
why did this love have to start
(ฮไว ดิด ดีซ ลัฝ แฮ็ฝ ทู ซทาท)
feeling the love i have for you
(ฟีลอิง เดอะ ลัฝ ไอ แฮ็ฝ ฟอ ยู)
just rushes through my veins
(จัซท รัสเชด ธรู มาย เฝน)
why does love have to be so much pain
(ฮไว โด ลัฝ แฮ็ฝ ทู บี โซ มัช เพน)

[Why does love have to be so much pain]
([ ฮไว โด ลัฝ แฮ็ฝ ทู บี โซ มัช เพน ])
So much pain [so much pain]
(โซ มัช เพน [ โซ มัช เพน ])
Oh so much pain
(โอ โซ มัช เพน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Is Pain คำอ่านไทย Amanda Perez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น