เนื้อเพลง Ain’t No Fun (If The Homies Can’t Have None) คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Nate Dogg, Kurupt, Warren G

[Intro:]
( [ อินโทร : ])

You’re back now at the jack-off hour this is DJ, Eazy D*ck
(ยัวร์ แบ็ค เนา แอ็ท เดอะ แจ็ค ออฟฟ เอาร ดีซ ซิส ดีเจ , Eazy D*ck)
On W-Balls, right now, somethin new, by Snoop Doggy Dogg
(ออน ดับบิว บอล , ไรท เนา , ซัมติน นยู , ไบ ซนูพ ดอกกิ ด๊อก)
And this one goes out to the ladies, from all the guys
(แอ็นด ดีซ วัน โกซ เอ้า ทู เดอะ เลดิส , ฟร็อม ออล เดอะ ไก)
A big bow wow wow, cuz we gonna make it a little mystery
(อะ บิก เบา เวา เวา , คัซ วี กอนนะ เมค อิท ดา ลิ๊ทเทิ่ล มีซเทอะริ)
here tonight, this is DJ Eazy D*ck, on the station that
(เฮียร ทุไนท , ดีซ ซิส ดีเจ Eazy D*ck , ออน เดอะ ซเทฌัน แดท)
slaps you across your fat ass, with a fat d*ck
(ซแล็พ ยู อัครอซ ยุร แฟ็ท อาซ , วิฑ อะ แฟ็ท d*ck)

[Verse One: Nate Dogg]
([ เฝิซ วัน : แนตชฺ ด๊อก ])

When I met you last night baby
(ฮเว็น นาย เม็ท ยู ลาซท ไนท เบบิ)
Before you opened up your gap
(บิโฟ ยู โอเพ็น อัพ ยุร แก็พ)
I had respect for ya lady
(ไอ แฮ็ด ริซเพคท ฟอ ยา เลดิ)
But now I take it all back
(บัท เนา ไอ เทค อิท ดอร์ แบ็ค)
Cause you gave me all your p*ssy
(คอส ยู เกฝ มี ออล ยุร พี *ssy)
And ya even licked my balls
(แอ็นด ยา อีเฝ็น ลิค มาย บอล)
Leave your number on the cabinet
(ลีฝ ยุร นัมเบอะ ออน เดอะ ค๊าบิเหน็ต)
And I promise baby, I’ll give ya a call
(แอ็นด ดาย พรอมอิซ เบบิ , แอล กิฝ ยา อะ คอล)
Next time I’m feelin kinda horny
(เน็คซท ไทม แอม ฟีลิน กินดา ฮอนิ)
You can come on over, and I’ll break you off
(ยู แค็น คัมมอน โอเฝอะ , แอ็นด แอล บเรค ยู ออฟฟ)
And if you can’t f*ck, that day, baby
(แอ็นด อิฟ ยู แค็นท เอฟ *ck , แดท เด , เบบิ)
Just lay back, and open your mouth
(จัซท เล แบ็ค , แอ็นด โอเพ็น ยุร เมาธ)
Cause I have never
(คอส ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ)
met a girl
(เม็ท ดา เกิล)
That I love
(แดท ไอ ลัฝ)
in the whole wide world
(อิน เดอะ โฮล ไวด เวิลด)

[Verse Two: Kurupt]
([ เฝิซ ทู : เคอรัพชฺ ])

Well, if Kurupt gave a f*ck about a b*tch I’d always be broke
(เว็ล , อิฟ เคอรัพชฺ เกฝ อะ เอฟ *ck อะเบาท ดา บี *tch อาย ออลเว บี บโรค)
I’d never have no motherf*ckin indo to smoke
(อาย เนฝเวอะ แฮ็ฝ โน motherf*ckin อีนโดะ ทู ซโมค)
I gets loced and looney, b*tch you can’t Do Me
(ไอ เก็ท loced แอ็นด looney , บี *tch ยู แค็นท ดู มี)
Do we like BBD, you hoochie groupie?
(ดู วี ไลค BBD , ยู hoochie กรูพพี)
I have no love for hoes
(ไอ แฮ็ฝ โน ลัฝ ฟอ โฮ)
That’s somethin I learned in the pound
(แด๊ท ซัมติน นาย เลิน อิน เดอะ เพานด)
so how the f*ck am I supposed
(โซ เฮา เดอะ เอฟ *ck แอ็ม ไอ ซัพโพส)
to pay this hoe, just to lay this hoe
(ทู เพ ดีซ โฮ , จัซท ทู เล ดีซ โฮ)
I know the p*ssy’s mines, I’ma f*ck a couple more times
(ไอ โน เดอะ พี *ssys ไมน , แอมอา เอฟ *ck กา คั๊พเพิ่ล โม ไทม)
And then I’m through with it, there’s nothing else to do with it
(แอ็นด เด็น แอม ธรู วิฑ อิท , แดร์ นัธอิง เอ็ลซ ทู ดู วิฑ อิท)
Pass it to the homie, now you hit it
(เพซ ซิท ทู เดอะ โฮมี , เนา ยู ฮิท ดิธ)
Cause she ain’t nuthin but a b*tch to me
(คอส ชี เอน นัทติน บัท ดา บี *tch ทู มี)
And y’all know, that b*tches ain’t sh*t to me
(แอ็นด ยอล โน , แดท บี *tches เอน ฌะ *ที ทู มี)
i gives a f*ck, why don’t y’all pay attention
(ไอ กิฝ ซา เอฟ *ck , ฮไว ด้อนท์ ยอล เพ แอ็ทเทนฌัน)
Approach it with a different proposition, I’m Kurupt
(แอ็พโรช อิท วิฑ อะ ดีฟเฟอะเร็นท พรอโพะสีฌอัน , แอม เคอรัพชฺ)
Hoe you’ll never be my only one, trick ass beeeitch!
(โฮ โยว เนฝเวอะ บี มาย โอ๊นลี่ วัน , ทริค อาซ beeeitch !)

[Chorus: [repeat 4X]]
([ โครัซ : [ ริพีท 4X ] ])

It ain’t no fun, if the homies can’t have none
(อิท เอน โน ฟัน , อิฟ เดอะ โฮมี แค็นท แฮ็ฝ นัน)

[Verse Three: Snoop Doggy Dogg]
([ เฝิซ ธรี : ซนูพ ดอกกิ ด๊อก ])

Guess who back in the motherf*ckin house
(เก็ซ ฮู แบ็ค อิน เดอะ motherf*ckin เฮาซ)
With a fat d*ck for your motherf*ckin mouth
(วิฑ อะ แฟ็ท d*ck ฟอ ยุร motherf*ckin เมาธ)
Hoes recognize, n*ggaz do too
(โฮ เรคอ็อกไนส , เอ็น *ggaz ดู ทู)
Cuz when b*tches get skanless and pull a voodoo
(คัซ ฮเว็น บี *tches เก็ท สแกนเลส แซน พุล อะ ฝูดู)
What you gon do? You really don’t know
(ว็อท ยู ก็อน ดู ยู ริแอ็ลลิ ด้อนท์ โน)
So I’d advise you not to trust that hoe
(โซ อาย แอ็ดไฝส ยู น็อท ทู ทรัซท แดท โฮ)
Silly of me to fall in love with a b*tch
(ซีลลิ อ็อฝ มี ทู ฟอล อิน ลัฝ วิฑ อะ บี *tch)
Knowin damn well, I’m too caught up with my grip
(โนว์อิน แด็ม เว็ล , แอม ทู คอท อัพ วิฑ มาย กริพ)
Now as the sun rotates and my game grows bigger
(เนา แอ็ส เดอะ ซัน โรเทท แซน มาย เกม กโร บี๊กเกอร์)
How many b*tches wanna f*ck this n*gga named Snoop
(เฮา เมนอิ บี *tches วอนนา เอฟ *ck ดีซ เอ็น *gga เนม ซนูพ)
Doggy, I’m all the above
(ดอกกิ , แอม ออล ดิ อะบัฝ)
I’m too swift on my toes to get caught up with you hoes
(แอม ทู ซิวิฟท ออน มาย โท ทู เก็ท คอท อัพ วิฑ ยู โฮ)
But see, it ain’t no fun, if my homies can’t get a taste of it
(บัท ซี , อิท เอน โน ฟัน , อิฟ มาย โฮมี แค็นท เก็ท ดา เทซท อ็อฝ อิท)
Cause you know I don’t love em
(คอส ยู โน ไอ ด้อนท์ ลัฝ เอ็ม)

[Verse Four: Warren G]
([ เฝิซ โฟ : วอเร็น จี ])

Whoa!
(โว้ว !)
Hey, now ya know, inhale, exhale with my flow
(เฮ , เนา ยา โน , อินเฮล , เอ็คเซล วิฑ มาย ฟโล)
One for the money, two for the btiches
(วัน ฟอ เดอะ มันอิ , ทู ฟอ เดอะ btiches)
Three to get ready, and four to hit the switches
(ธรี ทู เก็ท เรดอิ , แอ็นด โฟ ทู ฮิท เดอะ สวิทเชท)
In my Chevy, six-fo’ Rad to be exact
(อิน มาย เชฝวี่, ซิคซ โฟ Rad ทู บี เอ็กแสคท)
With b*tches on my side, and b*tches on back
(วิฑ บี *tches ออน มาย ไซด , แอ็นด บี *tches ออน แบ็ค)
So back up b*tch cuz i’m strugglin, so get
(โซ แบ็ค อัพ บี *tch คัซ แอม strugglin , โซ เก็ท)
off your knees and then start jugglin
(ออฟฟ ยุร นี แซน เด็น ซทาท jugglin)
these motherf*ckin nuts in your mouth
(ฑิส motherf*ckin นัท ซิน ยุร เมาธ)
It’s me, Warren G the n*gga with the clout
(อิทซ มี , วอเร็น จี เดอะ เอ็น *gga วิฑ เดอะ เคาทฺ)
Whoo!
(ฮู !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t No Fun (If The Homies Can’t Have None) คำอ่านไทย Snoop Dogg feat Nate Dogg, Kurupt, Warren G

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น