เนื้อเพลง Shining Light คำอ่านไทย Ash

Roman candles that burn in the night
( โรแม็น แค๊นเดิ้ล แดท เบิน อิน เดอะ ไนท)
Yeah, you are a shining light
(เย่ , ยู อาร์ อะ ชายนิง ไลท)
You lit a torch in the infinite
(ยู ลิท ดา ทอช อิน ดิ อีนฟินิท)
Yeah, you are a shining light
(เย่ , ยู อาร์ อะ ชายนิง ไลท)
Yeah, you light up my life
(เย่ , ยู ไลท อัพ มาย ไลฟ)

You’ve always been a thorn in their side
(ยู๊ฟ ออลเว บีน อะ ธอน อิน แด ไซด)
But to me you’re a shining light
(บัท ทู มี ยัวร์ อะ ชายนิง ไลท)
You arrive and the night is alive
(ยู แอะไรฝ แอ็นด เดอะ ไนท อีส อะไลฝ)
Yeah, you are a shining light
(เย่ , ยู อาร์ อะ ชายนิง ไลท)
Yeah, you light up my life
(เย่ , ยู ไลท อัพ มาย ไลฟ)

* We made our connection
(* วี เมด เอ๊า ค็อนเนคฌัน)
A full on chemical reaction
(อะ ฟูล ออน เคมอิแค็ล ริแอคฌัน)
Brought by dark divine intervention
(บรอท ไบ ดาค ดิไฝน อินเทอะเฝนฌัน)
Yeah, you are a shining light
(เย่ , ยู อาร์ อะ ชายนิง ไลท)
A constellation once seen
(อะ คอนสเท็ลเลฌัน วันซ ซีน)
Over Royal David’s city
(โอเฝอะ รอยแอ็ล เดหวิด ซีทอิ)
An epiphany you burn so pretty
(แอน อิพีฟอะนิ ยู เบิน โซ พรีททิ)
Yeah, you are a shining light
(เย่ , ยู อาร์ อะ ชายนิง ไลท)

You are a force, you are a constant source
(ยู อาร์ อะ โฟซ , ยู อาร์ อะ คอนสแท็นท โซซ)
Yeah you are a shining light
(เย่ ยู อาร์ อะ ชายนิง ไลท)
Incandescent in the darkest night
(อินแค็นเดซเซ็นท อิน เดอะ ดาร์คเนท ไนท)
Yeah you are shining light
(เย่ ยู อาร์ ชายนิง ไลท)
My mortal blood I would sacrifice
(มาย มอแท็ล บลัด ดาย เวิด แซคริไฟซ)
For you are a shining light
(ฟอ ยู อาร์ อะ ชายนิง ไลท)
Sovereign bride of the infinite
(ซอฝเออะริน บไรด อ็อฝ ดิ อีนฟินิท)
Yeah, you are a shining light
(เย่ , ยู อาร์ อะ ชายนิง ไลท)
Yeah, you light up my life
(เย่ , ยู ไลท อัพ มาย ไลฟ)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

And these are days you often say
(แอ็นด ฑิส อาร์ เด ยู ออฟเอ็น เซ)
There’s nothing that we can’t do
(แดร์ นัธอิง แดท วี แค็นท ดู)
Beneath a canopy of stars
(บินีธ อะ แคนโอะพิ อ็อฝ ซทา)
I’d shed blood for you
(อาย ชี บลัด ฟอ ยู)
The north star in the firmament
(เดอะ นอธ ซทา อิน เดอะ เฟอมะเม็นท)
You shine the most bright
(ยู ไฌน เดอะ โมซท ไบร๊ท)
I’ve seen you draped in an electric veil
(แอฝ ซีน ยู ดเรพ อิน แอน อิเลคทริค เฝล)
Shrouded in celestial light
(ฌเราด อิน ซิเลซแช็ล ไลท)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Yeah, you light up my life
(เย่ , ยู ไลท อัพ มาย ไลฟ)
Yeah, you are a shining light
(เย่ , ยู อาร์ อะ ชายนิง ไลท)
Yeah, you light up my life
(เย่ , ยู ไลท อัพ มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shining Light คำอ่านไทย Ash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น