เนื้อเพลง Come Back To What You Know คำอ่านไทย Embrace

Come Back To What You Know
( คัม แบ็ค ทู ว็อท ยู โน)
Take Everything Real Slow
(เทค เอ๊วี่ติง ริแอ็ล ซโล)
I Wanna Lose You But I Can’t
(ไอ วอนนา ลูส ยู บัท ไอ แค็นท)
Let You Go
(เล็ท ยู โก)

Before You Interfere
(บิโฟ ยู อินเทอะเฟีย)
Let Me Make It Loud And Clear
(เล็ท มี เมค อิท เลาด แอ็นด คเลีย)
That You Got No More To Prove
(แดท ยู ก็อท โน โม ทู พรูฝ)
I’m A Fool
(แอม มา ฟูล)

So Take It Easy On Yourself
(โซ เทค อิท อีสอิ ออน ยุรเซลฟ)
There’s Nothing New About Regretting How You Felt
(แดร์ นัธอิง นยู อะเบาท รีเกรสทิง เฮา ยู เฟ็ลท)
I’ll Never Let You Down
(แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู เดาน)
Or Ever Feel The Way That I’ve Been Fearing Now
(ออ เอฝเออะ ฟีล เดอะ เว แดท แอฝ บีน เฟียริง เนา)

Coming Back To What You Know Won’t Mean A Thing
(คัมอิง แบ็ค ทู ว็อท ยู โน ว็อนท มีน อะ ธิง)
Everything That You’ve Done Keeps You From Me
(เอ๊วี่ติง แดท ยู๊ฟ ดัน คีพ ยู ฟร็อม มี)
Now I Know That I Need More Time
(เนา ไอ โน แดท ไอ นีด โม ไทม)
Come Back And Let Me See You’re Right
(คัม แบ็ค แอ็นด เล็ท มี ซี ยัวร์ ไรท)
I’m Coming Back To What You Know
(แอม คัมอิง แบ็ค ทู ว็อท ยู โน)
Cos I Know That I Need It Now It’s Gone
(คอซ ซาย โน แดท ไอ นีด ดิท เนา อิทซ กอน)
Now I Know That I Need More Time
(เนา ไอ โน แดท ไอ นีด โม ไทม)
Come Back And Let Me See You’re Right
(คัม แบ็ค แอ็นด เล็ท มี ซี ยัวร์ ไรท)

So Hang On To What You’ve Got
(โซ แฮ็ง ออน ทู ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
Keep It Safe
(คีพ อิท เซฟ)
Hang On To What You’ve Got
(แฮ็ง ออน ทู ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
Keep It Safe From Harm
(คีพ อิท เซฟ ฟร็อม ฮาม)
You’ll Find
(โยว ไฟนด)
There’s Nothing New That We Can’t Leave Behind
(แดร์ นัธอิง นยู แดท วี แค็นท ลีฝ บิไฮนด)

Come Back To What You Know
(คัม แบ็ค ทู ว็อท ยู โน)
Take Everything Real Slow
(เทค เอ๊วี่ติง ริแอ็ล ซโล)
I Wanna Lose You But I Got
(ไอ วอนนา ลูส ยู บัท ไอ ก็อท)
Far Too High
(ฟา ทู ไฮ)
To Let Go
(ทู เล็ท โก)
Now The Demon In Me Knows
(เนา เดอะ ดีมัน อิน มี โน)
What I Knew So Long Ago
(ว็อท ไอ นยู โซ ล็อง อะโก)

Coming Back To What You Know Won’t Mean A Thing
(คัมอิง แบ็ค ทู ว็อท ยู โน ว็อนท มีน อะ ธิง)
Everything That You’ve Done Keeps You From Me
(เอ๊วี่ติง แดท ยู๊ฟ ดัน คีพ ยู ฟร็อม มี)
Now I Know That I Need More Time
(เนา ไอ โน แดท ไอ นีด โม ไทม)
Come Back And Let Me See You’re Right
(คัม แบ็ค แอ็นด เล็ท มี ซี ยัวร์ ไรท)
I’m Coming Back To What You Know
(แอม คัมอิง แบ็ค ทู ว็อท ยู โน)
Cos I Know That I Need It Now It’s Gone
(คอซ ซาย โน แดท ไอ นีด ดิท เนา อิทซ กอน)
Now I Know That I Need More Time
(เนา ไอ โน แดท ไอ นีด โม ไทม)
Come Back And Let Me See You’re Right
(คัม แบ็ค แอ็นด เล็ท มี ซี ยัวร์ ไรท)

So Hang On To What You’ve Got
(โซ แฮ็ง ออน ทู ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
Keep It Safe
(คีพ อิท เซฟ)
Hang On To What You’ve Got
(แฮ็ง ออน ทู ว็อท ยู๊ฟ ก็อท)
Keep It Safe From Harm
(คีพ อิท เซฟ ฟร็อม ฮาม)
We Got Time
(วี ก็อท ไทม)
We Got Time
(วี ก็อท ไทม)

Coming Back To What You Know Won’t Mean A Thing
(คัมอิง แบ็ค ทู ว็อท ยู โน ว็อนท มีน อะ ธิง)
Everything That You’ve Done Keeps You From Me
(เอ๊วี่ติง แดท ยู๊ฟ ดัน คีพ ยู ฟร็อม มี)
Now I Know That I Need More Time
(เนา ไอ โน แดท ไอ นีด โม ไทม)
Come Back And Let Me See You’re Right
(คัม แบ็ค แอ็นด เล็ท มี ซี ยัวร์ ไรท)
I’m Coming Back To What You Know
(แอม คัมอิง แบ็ค ทู ว็อท ยู โน)
Cos I Know That I Need It Now It’s Gone
(คอซ ซาย โน แดท ไอ นีด ดิท เนา อิทซ กอน)
Now I Know That I Need More Time
(เนา ไอ โน แดท ไอ นีด โม ไทม)
Come Back And Let Me See You’re Right
(คัม แบ็ค แอ็นด เล็ท มี ซี ยัวร์ ไรท)

Come Back To What You Know
(คัม แบ็ค ทู ว็อท ยู โน)
Take Everything Real Slow
(เทค เอ๊วี่ติง ริแอ็ล ซโล)
I Tried To Lose You
(ไอ ทไร ทู ลูส ยู)
But I Got
(บัท ไอ ก็อท)
Far Too Close
(ฟา ทู คโลส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Back To What You Know คำอ่านไทย Embrace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น