เนื้อเพลง Never Enough คำอ่านไทย Eminem

[Eminem]
( [ เอมมีนเอม ])
There’s not much you could do or say to phase me
(แดร์ น็อท มัช ยู เคิด ดู ออ เซ ทู เฟส มี)
People think I’m a little bit crazy
(พี๊เพิ่ล ธิงค แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท คเรสิ)
I get it from all angles, even occasionally Doc Dre-zie’ll
(ไอ เก็ท ดิธ ฟร็อม ออล แอ๊งเจิ้ล , อีเฝ็น อ็อคเคฉะแน็ลลิ ด็อค ดรี ziell)
Have to step in every once in a while to save me
(แฮ็ฝ ทู ซเท็พ อิน เอฝริ วันซ อิน อะ ฮไวล ทู เซฝ มี)
To make me stop and think about it ‘fore I just say things
(ทู เมค มี ซท็อพ แอ็นด ธิงค อะเบาท ดิธ โฟ ไอ จัซท เซ ธิง)
Sometimes I forget what other people just may think
(ซัมไทม์ ซาย เฟาะเกท ว็อท อัฑเออะ พี๊เพิ่ล จัซท เม ธิงค)
A lot of rappers finally wouldn’t know how to take me
(อะ ล็อท อ็อฝ แรพเพอ ไฟแน็ลลิ วูดดึ่น โน เฮา ทู เทค มี)
If they heard some sh*t, I’d lay the tape ‘fore they erase me
(อิฟ เด เฮิด ซัม ฌะ *ที , อาย เล เดอะ เทพ โฟ เด อิเรซ มี)
I maybe a little too fast paced and racy
(ไอ เมบี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ทู ฟัซท แพค แอ็นด เรซอิ)
Sometimes the average listener rewinds and plays me twenty times
(ซัมไทม์ ดิ แอฝเออะริจ ลีซเนอะ รีไวนด แซน พเล มี ทเวนทิ ไทม)
cuz I say so many rhymes, it may seem like I’m goin too fast cuz my mind is racing
(คัซ ไอ เซ โซ เมนอิ ไรม , อิท เม ซีม ไลค แอม โกอิน ทู ฟัซท คัซ มาย ไมนด อีส เรสซิ่ง)
And I could give a f*ck what category you place me
(แอ็นด ดาย เคิด กิฝ อะ เอฟ *ck ว็อท แคทอิโกริ ยู พเลซ มี)
Long as when I’m pushing up daisies and gone
(ล็อง แอ็ส ฮเว็น แอม พุฌอิง อัพ เดซซีสฺ แซน กอน)
As long as you place me amongst one of them greats
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ยู พเลซ มี อะมังซท วัน อ็อฝ เฑ็ม กเรท)
When I hit the heavenly gates I’ll be cool beside Jay-Z
(ฮเว็น นาย ฮิท เดอะ เฮฝเอ็นลิ เกท แอล บี คูล บิไซด เจ ซี)
For every single die hard fan who embraced me
(ฟอ เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ได ฮาด แฟน ฮู เอ็มบเรซ มี)
I’m thankful for the talent in which God gave me
(แอม แธงคฟุล ฟอ เดอะ แทลเอ็นท อิน ฮวิช ก็อด เกฝ มี)
And I’m thankful for the environment that he placed me
(แอ็นด แอม แธงคฟุล ฟอ ดิ เอ็นไฝรันเม็นท แดท ฮี พเลซ มี)
Believe it or not, I thank my mom for how she raised me
(บิลีฝ อิท ออ น็อท , ไอ แธ็งค มาย มัม ฟอ เฮา ชี เรส มี)
In the neighborhood daily, they jumped and chased me
(อิน เดอะ เนเบอะฮุด เดลิ , เด จัมพ แอ็นด เชซ มี)
It only made me what I am today, see
(อิท โอ๊นลี่ เมด มี ว็อท ไอ แอ็ม ทุเด , ซี)
Regardless of what anybody believes who hates me
(ริกาดเล็ซ อ็อฝ ว็อท เอนอิบอดิ บิลีฝ ฮู เฮท มี)
You ain’t gonna make or break me
(ยู เอน กอนนะ เมค ออ บเรค มี)
Tryna strip me of my credibility and make me look fake, G
(ทายนา ซทริพ มี อ็อฝ มาย คเรดิบีลอิทิ แอ็นด เมค มี ลุค เฟค , จี)
You’re only gonna be in for a rude awakening
(ยัวร์ โอ๊นลี่ กอนนะ บี อิน ฟอ รา รูด awakenings)
Cuz sooner or later you haters are all gonna face me
(คัซ ซูเนอร์ ออ เลทเออะ ยู เฮเดอ แซร์ ออล กอนนะ เฟซ มี)
And when you face me with all the sh*t you’ve been saving to say to me
(แอ็นด ฮเว็น ยู เฟซ มี วิฑ ออล เดอะ ฌะ *ที ยู๊ฟ บีน เซฝอิง ทู เซ ทู มี)
You had all this time to think about it
(ยู แฮ็ด ออล ดีซ ไทม ทู ธิงค อะเบาท ดิธ)
Now don’t p*ssy out and try to wimp out, face me
(เนา ด้อนท์ พี *ssy เอ้า แอ็นด ทไร ทู วิมพฺ เอ้า , เฟซ มี)
Cuz I’ve been patiently waiting for the day
(คัซ แอฝ บีน เพเฌ็นทลิ เวททิง ฟอ เดอะ เด)
That we finally meet in the same place to see
(แดท วี ไฟแน็ลลิ มีท อิน เดอะ เซม พเลซ ทู ซี)

[Chorus x2 – Nate Dogg]
([ โครัซ x2 แนตชฺ ด๊อก ])
No matter how many battles I been in and won
(โน แมทเทอะ เฮา เมนอิ แบ๊ทเทิ้ล ซาย บีน อิน แอ็นด ว็อน)
No matter how many magazines on my nuts
(โน แมทเทอะ เฮา เมนอิ แมกอะสีน ออน มาย นัท)
No matter how many emcees I end up
(โน แมทเทอะ เฮา เมนอิ เอมซี ซาย เอ็นด อัพ)
Ooh ooh, it’s never enough
(อู้ อู้ , อิทซ เนฝเวอะ อินัฟ)

[50 Cent]
([ 50 เซ็นท ])
My flow’s untouchable now you gotta face it
(มาย ฟโล อันทัซเชเบิล เนา ยู กอททะ เฟซ อิท)
Uh oh, it gets worse when I go back to the basics
(อา โอ , อิท เก็ท เวิซ ฮเว็น นาย โก แบ็ค ทู เดอะ เบซอิค)
You go say the wrong sh*t and get your face split
(ยู โก เซ เดอะ ร็อง ฌะ *ที แอ็นด เก็ท ยุร เฟซ ซพลิท)
The smell of victory, love it so much I can taste it
(เดอะ ซเม็ล อ็อฝ ฝีคโทะริ , ลัฝ อิท โซ มัช ไอ แค็น เทซท อิท)
The spot my talk, it blaze a direct hit
(เดอะ สพอท มาย ทอค , อิท บเลส อะ ดิเรคท ฮิท)
Graze it, your peace talk, save it
(กเรส อิท , ยุร พีซ ทอค , เซฝ อิท)
You sh*t sounds dated, you’re overrated
(ยู ฌะ *ที เซานด แดซ , ยัวร์ โอเฝอะเรท)
I’m obligated to study your moves then crush you mutherf*ckers
(แอม obligated ทู ซทัดอิ ยุร มูฝ เด็น ครัฌ ยู mutherf*ckers)
If I’m the best and the worst, then God’s gift is a curse
(อิฟ แอม เดอะ เบ็ซท แอ็นด เดอะ เวิซท , เด็น ก็อด กิฟท อีส ซา เคิซ)
Soldier trained to destroy, you payin’ attention boy?
(โซลเจอะ ทเรน ทู ดิซทรอย , ยู เพย์อิน แอ็ทเทนฌัน บอย)
I spit sh*t, slick sh*t, so quick you miss it
(ไอ ซพิท ฌะ *ที , ซลิค ฌะ *ที , โซ ควิค ยู มิซ ซิท)
To be specific I go ballistic as hieroglyphic
(ทู บี ซพิซีฟอิค ไอ โก แบ็ลลีซทิค แอ็ส ไฮโระกลีฟอิค)
My music is a drug, press play, you ain’t gotta sniff it
(มาย มยูสิค อีส ซา ดรัก , พเร็ซ พเล , ยู เอน กอททะ ซนิฟ อิท)
Chew it or pop it, roll a bag of the chocolate
(ชู อิท ออ พ็อพ อิท , โรล อะ แบ็ก อ็อฝ เดอะ ชอคโอะลิท)
Get your high over and over, but you gotta cop it
(เก็ท ยุร ไฮ โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ , บัท ยู กอททะ ค็อพ อิท)
When it’s hot, it’s hot
(ฮเว็น อิทซ ฮ็อท , อิทซ ฮ็อท)
Your hatin’ is undeniable, stop it
(ยุร แฮดดิน อีส อันเดอไนอเบิล , ซท็อพ อิท)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Enough คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น