เนื้อเพลง Show Stopper คำอ่านไทย Danity Kane

[Pre-Hook: Shannon Lead Vocal]
( [ พรี ฮุค : Shannon เล็ด โฝแค็ล ])
We in the car, we ridin’ slow
(วี อิน เดอะ คา , วี ริดอิน ซโล)
We doin’ things that the girls don’t do
(วี โดย ธิง แดท เดอะ เกิล ด้อนท์ ดู)
The boys stare, we smile back
(เดอะ บอย ซแท , วี ซไมล แบ็ค)
All my girls in the rainbow Cadillacs, yeah
(ออล มาย เกิล ซิน เดอะ เรนโบว์ คาดิลแล , เย่)

[Aubrey:]
([ Aubrey : ])
Show stoppin’ at the latest [Bar]
(โฌ สตอปพิน แอ็ท เดอะ เลทเอ็ซท [ บา ])
The ride shinin’ with the open [Top]
(เดอะ ไรด ชายนิน วิฑ ดิ โอเพ็น [ ท็อพ ])
Hydraulics make our heads go nod
(ไฮดรอลิค เมค เอ๊า เฮ็ด โก น็อด)
Hair blowin’ in the breeze
(แฮ โบลวิน อิน เดอะ บรีส)
Yo, we superstars
(โย , วี ซูเปอร์สตาร์)

[D. Woods:]
([ ดี วู๊ด : ])
Put in the keys, make that engine [Purr]
(พัท อิน เดอะ คี , เมค แดท เอนจิน [ เพอ ])
3 in the back, one in the passen[ger]
(ที อิน เดอะ แบ็ค , วัน อิน เดอะ passen [ ger ])
Slow creepin’ ’cause we look that fly
(ซโล คลีพปิน คอส วี ลุค แดท ฟไล)
All the boys tryin’ taste our candy ride
(ออล เดอะ บอย ทายอิน เทซท เอ๊า แคนดิ ไรด)

[Pre-Hook: Shannon Lead Vocal]
([ พรี ฮุค : Shannon เล็ด โฝแค็ล ])
We in the car, we ridin’ slow
(วี อิน เดอะ คา , วี ริดอิน ซโล)
We doin’ things that the girls don’t do
(วี โดย ธิง แดท เดอะ เกิล ด้อนท์ ดู)
The boys stare, we smile back
(เดอะ บอย ซแท , วี ซไมล แบ็ค)
All my girls in the rainbow Cadillacs, yeah
(ออล มาย เกิล ซิน เดอะ เรนโบว์ คาดิลแล , เย่)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Bet you ain’t never seen
(เบ็ท ยู เอน เนฝเวอะ ซีน)
Chicks ridin’ this clean
(ชิค ริดอิน ดีซ คลีน)
Louis Vuitton seats
(ลุอี วูดทัน ซีท)
We do it deadlyThis how we keep it poppin’
(วี ดู อิท deadlyThis เฮา วี คีพ อิท พอพปิน)
Make sure that bass knockin’
(เมค ฌุร แดท แบ็ซ นอคคิน)
So when you see us ridin’
(โซ ฮเว็น ยู ซี อัซ ริดอิน)
We call it show stopping
(วี คอล อิท โฌ ซทอพพิง)

We show stoppin’
(วี โฌ สตอปพิน)
We show, show stoppin’
(วี โฌ , โฌ สตอปพิน)
We show stoppin’
(วี โฌ สตอปพิน)
We show, show stoppin’
(วี โฌ , โฌ สตอปพิน)
That’s how we keep it poppin’
(แด๊ท เฮา วี คีพ อิท พอพปิน)
Make sure that bass knockin’
(เมค ฌุร แดท แบ็ซ นอคคิน)
So when you see us ridin’
(โซ ฮเว็น ยู ซี อัซ ริดอิน)
We call it show stoppin’
(วี คอล อิท โฌ สตอปพิน)

[Aundrea:]
([ Aundrea : ])
We sittin’ on 22’s plus [Two]
(วี ซิทดิน ออน 22s พลัซ [ ทู ])
Mink bucket seats, neon [Blue]
(มิงค บัคเค็ท ซีท , นีอ็อน [ บลู ])
Color coordinate with them shoes
(คัลเออะ โคะออดิเน็ท วิฑ เฑ็ม ฌู)
Yeah, we divas
(เย่ , วี ดีว่า)
But we ride like big boys do
(บัท วี ไรด ไลค บิก บอย ดู)

[D. Woods:]
([ ดี วู๊ด : ])
Black tinted with a white stripe interstate
(บแล็ค ทินท วิฑ อะ ฮไวท ซทไรพ อีนเทิซเทท)
Lookin’ in the mirror
(ลุคกิน อิน เดอะ มีเรอะ)
At my Bad Boy fitted, yup
(แอ็ท มาย แบ็ด บอย ฟิททฺ , ยัพ)
Show stoppin’ ’til they lose they breath
(โฌ สตอปพิน ทิล เด ลูส เด บเร็ธ)
Turn the wheel to the right
(เทิน เดอะ ฮวีล ทู เดอะ ไรท)
Turn the wheel to the left
(เทิน เดอะ ฮวีล ทู เดอะ เล็ฟท)

[Pre-Hook: Shannon Lead Vocal]
([ พรี ฮุค : Shannon เล็ด โฝแค็ล ])
We in the car, we ridin’ slow
(วี อิน เดอะ คา , วี ริดอิน ซโล)
We doin’ things that the girls don’t do
(วี โดย ธิง แดท เดอะ เกิล ด้อนท์ ดู)
The boys stare, we smile back
(เดอะ บอย ซแท , วี ซไมล แบ็ค)
All my girls in the rainbow Cadillacs, yeah
(ออล มาย เกิล ซิน เดอะ เรนโบว์ คาดิลแล , เย่)

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Bet you ain’t never seen
(เบ็ท ยู เอน เนฝเวอะ ซีน)
Chicks ridin’ this clean
(ชิค ริดอิน ดีซ คลีน)
Louis Vuitton seats
(ลุอี วูดทัน ซีท)
We do it deadly
(วี ดู อิท เดดลิ)
This how we keep it poppin’
(ดีซ เฮา วี คีพ อิท พอพปิน)
Make sure that bass knockin’
(เมค ฌุร แดท แบ็ซ นอคคิน)
So when you see us ridin’
(โซ ฮเว็น ยู ซี อัซ ริดอิน)
We call it show stopping
(วี คอล อิท โฌ ซทอพพิง)

We show stoppin’
(วี โฌ สตอปพิน)
We show, show stoppin’
(วี โฌ , โฌ สตอปพิน)
We show stoppin’
(วี โฌ สตอปพิน)
We show, show stoppin’
(วี โฌ , โฌ สตอปพิน)
That’s how we keep it poppin’
(แด๊ท เฮา วี คีพ อิท พอพปิน)
Make sure that bass knockin’
(เมค ฌุร แดท แบ็ซ นอคคิน)
So when you see us ridin’
(โซ ฮเว็น ยู ซี อัซ ริดอิน)
We call it show stoppin’
(วี คอล อิท โฌ สตอปพิน)

[Dawn:]
([ ดอน : ])
This is for my ladies in the 280’s Mercedes
(ดีซ ซิส ฟอ มาย เลดิส ซิน เดอะ 280s เมอร์ซีดีส)
In the H3, Baby Ranges,
(อิน เดอะ H3 , เบบิ เรนจ ,)
Bentley Coupes, my Escalades
(เบนลี่ คูเพ , มาย เอซคอลเลต)
Say oh, oh
(เซ โอ , โอ)
Break ’em off somethin’ properLike a real show stopper
(บเรค เอ็ม ออฟฟ ซัมติน properLike เก ริแอ็ล โฌ ซทอพเพอะ)

This is for my chicas with the Beamers A6s
(ดีซ ซิส ฟอ มาย ชิคา วิฑ เดอะ บีเมอร์ A6s)
67 Chevy’s, Maserati, or a Lexus
(67 เชฝวี่, Maserati , ออ รา เล็กเซด)
Say oh, oh
(เซ โอ , โอ)
Break ’em off somethin’ proper
(บเรค เอ็ม ออฟฟ ซัมติน พรอพเออะ)
Like a real show stopper
(ไลค เก ริแอ็ล โฌ ซทอพเพอะ)

[Instrumental Break]
([ อินซทรุเมนแท็ล บเรค ])

[Hook:]
([ ฮุค : ])
Bet you ain’t never seen
(เบ็ท ยู เอน เนฝเวอะ ซีน)
Chicks ridin’ this clean
(ชิค ริดอิน ดีซ คลีน)
Louis Vuitton seats
(ลุอี วูดทัน ซีท)
We do it deadly
(วี ดู อิท เดดลิ)
This how we keep it poppin’
(ดีซ เฮา วี คีพ อิท พอพปิน)
Make sure that bass knockin’
(เมค ฌุร แดท แบ็ซ นอคคิน)
So when you see us ridin’
(โซ ฮเว็น ยู ซี อัซ ริดอิน)
We call it show stopping
(วี คอล อิท โฌ ซทอพพิง)

We show stoppin’
(วี โฌ สตอปพิน)
We show, show stoppin’
(วี โฌ , โฌ สตอปพิน)
We show stoppin’
(วี โฌ สตอปพิน)
We show, show stoppin’
(วี โฌ , โฌ สตอปพิน)
That’s how we keep it poppin’
(แด๊ท เฮา วี คีพ อิท พอพปิน)
Make sure that bass knockin’
(เมค ฌุร แดท แบ็ซ นอคคิน)
So when you see us ridin’
(โซ ฮเว็น ยู ซี อัซ ริดอิน)
We call it show stoppin’
(วี คอล อิท โฌ สตอปพิน)

[Dawn:]
([ ดอน : ])
Tonight we goin’ swervin’
(ทุไนท วี โกอิน swervin)
Bustin’ slides, hittin’ curbs
(บัสติน ซไลด , ฮิทดิน เคิบ)
And ghost ridin’ on the whips
(แอ็นด โกซท ริดอิน ออน เดอะ ฮวิพ)
Hit tonight , that’s what it’s gonna be about
(ฮิท ทุไนท , แด๊ท ว็อท อิทซ กอนนะ บี อะเบาท)
Watch my trunk go bouncy bounce
(ว็อช มาย ทรังค โก bouncy เบานซ)
Girls gone ridin’
(เกิล กอน ริดอิน)

[Aubrey & Shannon:]
([ Aubrey & Shannon : ])
I know you see a wifey
(ไอ โน ยู ซี อะ วายฟี)
But peep my ride go hyphy
(บัท พีพ มาย ไรด โก hyphy)
I know you see a wifey
(ไอ โน ยู ซี อะ วายฟี)
But peep my ride go hyphy
(บัท พีพ มาย ไรด โก hyphy)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Show Stopper คำอ่านไทย Danity Kane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น