เนื้อเพลง I Disappear คำอ่านไทย Metallica

Hey Hey Hey
( เฮ เฮ เฮ)
Here I go now
(เฮียร ไอ โก เนา)
Here I go into new days
(เฮียร ไอ โก อีนทุ นยู เด)
Hey Hey Hey
(เฮ เฮ เฮ)
Here I go now
(เฮียร ไอ โก เนา)
Here I go into new days
(เฮียร ไอ โก อีนทุ นยู เด)
I’m pain, I’m hope, I’m suffer
(แอม เพน , แอม โฮพ , แอม ซัฟเฟอะ)
Yeah Hey Hey Hey Yeah Yeah
(เย่ เฮ เฮ เฮ เย่ เย่)
Here I go into new days
(เฮียร ไอ โก อีนทุ นยู เด)

Hey Hey Hey
(เฮ เฮ เฮ)
Ain’t no mercy
(เอน โน เมอซิ)
Ain’t no mercy there for me
(เอน โน เมอซิ แดร์ ฟอ มี)
Hey Hey Hey
(เฮ เฮ เฮ)
Ain’t no mercy
(เอน โน เมอซิ)
Ain’t no mercy there for me
(เอน โน เมอซิ แดร์ ฟอ มี)
I’m pain, I’m hope, I’m suffer
(แอม เพน , แอม โฮพ , แอม ซัฟเฟอะ)
Yeah, Yeah, Hey, Hey no mercy
(เย่ , เย่ , เฮ , เฮ โน เมอซิ)
Ain’t no mercy there for me
(เอน โน เมอซิ แดร์ ฟอ มี)

Do you bury me when I’m gone
(ดู ยู เบริ มี ฮเว็น แอม กอน)
Do you teach me while I’m here
(ดู ยู ทีช มี ฮไวล แอม เฮียร)
Just as soon as I belong
(จัซท แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย บิลอง)
Then it’s time I disappear
(เด็น อิทซ ไทม ไอ ดิแซ็พเพีย)
HA!!!
(ฮา ! ! !)

Hey Hey Hey
(เฮ เฮ เฮ)
And I went
(แอ็นด ดาย เว็นท)
And I went on down that road
(แอ็นด ดาย เว็นท ออน เดาน แดท โรด)
Hey Hey Hey
(เฮ เฮ เฮ)
And I went on
(แอ็นด ดาย เว็นท ออน)
And I went on down that road
(แอ็นด ดาย เว็นท ออน เดาน แดท โรด)
I’m pain, I’m hope, I’m suffer
(แอม เพน , แอม โฮพ , แอม ซัฟเฟอะ)
Hey Hey Hey Yeah And I went on
(เฮ เฮ เฮ เย่ แอ็นด ดาย เว็นท ออน)
And I went on down that road
(แอ็นด ดาย เว็นท ออน เดาน แดท โรด)

Do you bury me when I’m gone
(ดู ยู เบริ มี ฮเว็น แอม กอน)
Do you teach me while I’m here
(ดู ยู ทีช มี ฮไวล แอม เฮียร)
Just as soon as I belong
(จัซท แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย บิลอง)
Then it’s time I disappear
(เด็น อิทซ ไทม ไอ ดิแซ็พเพีย)

Do you bury me when I’m gone
(ดู ยู เบริ มี ฮเว็น แอม กอน)
Do you teach me while I’m here
(ดู ยู ทีช มี ฮไวล แอม เฮียร)
Just as soon as I belong
(จัซท แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย บิลอง)
Then it’s time I disappear
(เด็น อิทซ ไทม ไอ ดิแซ็พเพีย)
DIS-A-PPEAR HUH!!!
(ดิซ ซา PPEAR ฮู ! ! !)

SOLO
(โซโล)

Screaming in the background:
(ซครีมอิง อิน เดอะ แบ็คกราว :)
I’m gone I’m gone
(แอม กอน แอม กอน)
I’m gone
(แอม กอน)
Oh yeah I’m gone
(โอ เย่ แอม กอน)
I’m gone
(แอม กอน)
I’m gone baby
(แอม กอน เบบิ)
I’m gone I’m gone
(แอม กอน แอม กอน)

Do you bury me when I’m gone
(ดู ยู เบริ มี ฮเว็น แอม กอน)
Do you teach me while I’m here
(ดู ยู ทีช มี ฮไวล แอม เฮียร)
Just as soon as I belong
(จัซท แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย บิลอง)
Then it’s time I disappear
(เด็น อิทซ ไทม ไอ ดิแซ็พเพีย)

Do you bury me when I’m gone
(ดู ยู เบริ มี ฮเว็น แอม กอน)
Do you teach me while I’m here
(ดู ยู ทีช มี ฮไวล แอม เฮียร)
Just as soon as I belong
(จัซท แอ็ส ซูน แอ็ส ซาย บิลอง)
Then it’s time I disappear
(เด็น อิทซ ไทม ไอ ดิแซ็พเพีย)
EEWWWAAA
(EEWWWAAA)
Disappear
(ดิแซ็พเพีย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Disappear คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น