เนื้อเพลง Spies คำอ่านไทย Coldplay

I Awake To Find No Peace Of Mind
( ไอ อะเวค ทู ไฟนด โน พีซ อ็อฝ ไมนด)
I Said How Do You Live As Fugitive
(ไอ เซ็ด เฮา ดู ยู ไลฝ แอ็ส ฟยูจิทิฝ)
Down Here Where I Cannot See So Clear
(เดาน เฮียร ฮแว ไอ แคนน็อท ซี โซ คเลีย)
I Said What Do I Know
(ไอ เซ็ด ว็อท ดู ไอ โน)
Show Me The Right Way To Go
(โฌ มี เดอะ ไรท เว ทู โก)
And The Spies Came Out Of The Water
(แอ็นด เดอะ สไป๊ท เคม เอ้า อ็อฝ เดอะ วอเทอะ)
And You’re Feeling So Bad ‘cos You Know
(แอ็นด ยัวร์ ฟีลอิง โซ แบ็ด คอซ ยู โน)
That The Spies Hide Out In Every Corner
(แดท เดอะ สไป๊ท ไฮด เอ้า อิน เอฝริ คอเนอะ)
But You Can’t Touch Them No
(บัท ยู แค็นท ทั๊ช เฑ็ม โน)
‘cos They’re All Spies
(คอซ เดรว ออล สไป๊ท)
They’re All Spies
(เดรว ออล สไป๊ท)
I Awake To See That No One Is Free
(ไอ อะเวค ทู ซี แดท โน วัน อีส ฟรี)
Well We’re All Fugitives
(เว็ล เวอ ออล ฟยูจิทิฝ)
Look At The Way We Live
(ลุค แกท เดอะ เว วี ไลฝ)
Down Hear Where I Cannot Sleep From Fear No
(เดาน เฮีย ฮแว ไอ แคนน็อท ซลีพ ฟร็อม เฟีย โน)
I Said Which Way Do I Turn
(ไอ เซ็ด ฮวิช เว ดู ไอ เทิน)
Oh I Forget Everything I Learn
(โอ ไอ เฟาะเกท เอ๊วี่ติง ไอ เลิน)
And The Spies Came Out Of The Water
(แอ็นด เดอะ สไป๊ท เคม เอ้า อ็อฝ เดอะ วอเทอะ)
And You’re Feeling So Bad ‘cos You Know
(แอ็นด ยัวร์ ฟีลอิง โซ แบ็ด คอซ ยู โน)
That The Spies Hide Out In Every Corner
(แดท เดอะ สไป๊ท ไฮด เอ้า อิน เอฝริ คอเนอะ)
But You Can’t Touch Them No
(บัท ยู แค็นท ทั๊ช เฑ็ม โน)
‘cos They’re All Spies
(คอซ เดรว ออล สไป๊ท)
They’re All Spies
(เดรว ออล สไป๊ท)
And If We Don’t Hide Here They’re Gonna Find Us And If We Don’t Hide Now They’re Gonna Catch Us Where We Sleep And If We Don’t Hide Here They’re Gonna Find Us
(แอ็นด อิฟ วี ด้อนท์ ไฮด เฮียร เดรว กอนนะ ไฟนด อัซ แซน อิฟ วี ด้อนท์ ไฮด เนา เดรว กอนนะ แค็ช อัซ ฮแว วี ซลีพ แอ็นด อิฟ วี ด้อนท์ ไฮด เฮียร เดรว กอนนะ ไฟนด อัซ)
And The Spies Came Out Of The Water
(แอ็นด เดอะ สไป๊ท เคม เอ้า อ็อฝ เดอะ วอเทอะ)
But You’re Feeling So Good ‘cos You Know
(บัท ยัวร์ ฟีลอิง โซ เกิด คอซ ยู โน)
That The Spies Hide Out In Every Corner
(แดท เดอะ สไป๊ท ไฮด เอ้า อิน เอฝริ คอเนอะ)
But They Can’t Touch You No
(บัท เด แค็นท ทั๊ช ยู โน)
‘cos They’re Just Spies
(คอซ เดรว จัซท สไป๊ท)
They’re Just Spies
(เดรว จัซท สไป๊ท)
They’re Just Spies
(เดรว จัซท สไป๊ท)
They’re Just Spies
(เดรว จัซท สไป๊ท)
They’re Just Spies
(เดรว จัซท สไป๊ท)
They’re Just Spies
(เดรว จัซท สไป๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spies คำอ่านไทย Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น