เนื้อเพลง All over Again คำอ่านไทย Ronan Keating

[Ronan Keating]
( [ โรแนน คีทดิง ])
Turn Down the light, Turn up the radio.
(เทิน เดาน เดอะ ไลท , เทิน อัพ เดอะ เรดิโอ)
There’s a fire in your eyes, and its keeping me warm
(แดร์ ซา ไฟร อิน ยุร ไอ , แอ็นด อิทซ คีพอิง มี วอม)
Hold on to me like it was yesterday,
(โฮลด ออน ทู มี ไลค อิท วอส เยซเทอะดิ ,)
When we both felt our spirits collide
(ฮเว็น วี โบธ เฟ็ลท เอ๊า ซพีริท ค็อลไลด)

[Kate Rusby]
([ เคท Rusby ])
I remember the moment, being struck down by lightning
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ โมเม็นท , บีอิง ซทรัค เดาน ไบ ไลทนิง)
Since the first time I saw your face, and you smiled
(ซินซ เดอะ เฟิซท ไทม ไอ ซอ ยุร เฟซ , แอ็นด ยู ซไมล)
Come and lay down with me
(คัม แอ็นด เล เดาน วิฑ มี)
Fill the space that’s between us
(ฟิล เดอะ ซเพซ แด๊ท บีทวิน อัซ)
Feel the magic that keeps love alive
(ฟีล เดอะ แมจอิค แดท คีพ ลัฝ อะไลฝ)

This time, can be like the first time
(ดีซ ไทม , แค็น บี ไลค เดอะ เฟิซท ไทม)
Close your eyes and soon you’ll be there
(คโลส ยุร ไอ แซน ซูน โยว บี แดร์)
No man could ever guess what you’re feeling
(โน แม็น เคิด เอฝเออะ เก็ซ ว็อท ยัวร์ ฟีลอิง)
Turn a spark to a flame,
(เทิน อะ ซพาค ทู อะ ฟเลม ,)
Make a wish, close your eyes, won’t you start all over again.
(เมค เก วิฌ , คโลส ยุร ไอ , ว็อนท ยู ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

[Ronan Keating]
([ โรแนน คีทดิง ])
Just like the first time you touched my skin,
(จัซท ไลค เดอะ เฟิซท ไทม ยู ทั๊ช มาย ซคิน ,)
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)
I tasted heaven take be deaf again,
(ไอ เทซท เฮฝเอ็น เทค บี เด็ฟ อะเกน ,)
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)

Your smile
(ยุร ซไมล)
Your touch,
(ยุร ทั๊ช ,)
Your taste,
(ยุร เทซท ,)
It turns me on and on and on,
(อิท เทิน มี ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน ,)
That I fall in love with you,
(แดท ไอ ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู ,)
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)

[Kate Rusby]
([ เคท Rusby ])
Come and step through the stars,
(คัม แอ็นด ซเท็พ ธรู เดอะ ซทา ,)
Take a ride though the universe.
(เทค เก ไรด โธ ดิ ยูนิเฝิซ)
As long as we’re here, lets take this whole thing in
(แอ็ส ล็อง แอ็ส เวีย เฮียร , เล็ท เทค ดีซ โฮล ธิง อิน)

[Ronan Keating]
([ โรแนน คีทดิง ])
What I’m trying to say,
(ว็อท แอม ทไรอิง ทู เซ ,)
Is that you are so beautiful
(อีส แดท ยู อาร์ โซ บยูทิฟุล)
Let me say it, all over again.
(เล็ท มี เซ อิท , ออล โอเฝอะ อะเกน)

Coz this time can be like the first time,
(คอซ ดีซ ไทม แค็น บี ไลค เดอะ เฟิซท ไทม ,)
Close your eyes, but you’ll soon will be there
(คโลส ยุร ไอ , บัท โยว ซูน วิล บี แดร์)
No man could ever guess what he’s feeling,
(โน แม็น เคิด เอฝเออะ เก็ซ ว็อท อีส ฟีลอิง ,)

Turn a spark to a flame,
(เทิน อะ ซพาค ทู อะ ฟเลม ,)
Make a wish, close your eyes, won’t you start all over again.
(เมค เก วิฌ , คโลส ยุร ไอ , ว็อนท ยู ซทาท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน)

Just like the first time you touched my skin,
(จัซท ไลค เดอะ เฟิซท ไทม ยู ทั๊ช มาย ซคิน ,)
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)
I tasted heaven take me there again,
(ไอ เทซท เฮฝเอ็น เทค มี แดร์ อะเกน ,)
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)

Your smile,
(ยุร ซไมล ,)
Your touch,
(ยุร ทั๊ช ,)
Your taste,
(ยุร เทซท ,)
It turns me on and on and on.
(อิท เทิน มี ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน)
That I fall in love with you,
(แดท ไอ ฟอล อิน ลัฝ วิฑ ยู ,)
I keep falling in love, with you.
(ไอ คีพ ฟ๊อลิง อิน ลัฝ , วิฑ ยู)
All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)

All over again
(ออล โอเฝอะ อะเกน)
All over again.
(ออล โอเฝอะ อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All over Again คำอ่านไทย Ronan Keating

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น