เนื้อเพลง Magic Dance คำอ่านไทย David Bowie

You remind me of the babe
( ยู ริไมนด มี อ็อฝ เดอะ เบบ)
What babe? babe with the power
(ว็อท เบบ เบบ วิฑ เดอะ เพาเออะ)
What power? power of voodoo
(ว็อท เพาเออะ เพาเออะ อ็อฝ ฝูดู)
Who do? you do
(ฮู ดู ยู ดู)
Do what? remind me of the babe
(ดู ว็อท ริไมนด มี อ็อฝ เดอะ เบบ)

I saw my baby, crying hard as babe could cry
(ไอ ซอ มาย เบบิ , คไรอิง ฮาด แอ็ส เบบ เคิด คไร)
What could I do
(ว็อท เคิด ดาย ดู)
My baby’s love had gone
(มาย เบบิ ลัฝ แฮ็ด กอน)
And left my baby blue
(แอ็นด เล็ฟท มาย เบบิ บลู)
Nobody knew
(โนบอดี้ นยู)

What kind of magic spell to use
(ว็อท ไคนด อ็อฝ แมจอิค ซเพ็ล ทู ยูซ)
Slime and snails
(ซไลม แอ็นด ซเนล)
Or puppy dogs’ tails
(ออ พั๊พพี่ ด็อก เทล)
Thunder or lightning
(ธันเดอะ ออ ไลทนิง)
Then baby said
(เด็น เบบิ เซ็ด)
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Put that baby spell on me
(พัท แดท เบบิ ซเพ็ล ออน มี)
Jump magic, jump [jump magic, jump]
(จัมพ แมจอิค , จัมพ [ จัมพ แมจอิค , จัมพ ])
Jump magic, jump [jump magic, jump]
(จัมพ แมจอิค , จัมพ [ จัมพ แมจอิค , จัมพ ])
Put that magic jump on me
(พัท แดท แมจอิค จัมพ ออน มี)
Slap that baby, make him free
(ซแล็พ แดท เบบิ , เมค ฮิม ฟรี)

I saw my baby, trying hard as babe could try
(ไอ ซอ มาย เบบิ , ทไรอิง ฮาด แอ็ส เบบ เคิด ทไร)
What could I do
(ว็อท เคิด ดาย ดู)
My baby’s fun had gone
(มาย เบบิ ฟัน แฮ็ด กอน)
And left my baby blue
(แอ็นด เล็ฟท มาย เบบิ บลู)
Nobody knew
(โนบอดี้ นยู)

What kind of magic spell to use
(ว็อท ไคนด อ็อฝ แมจอิค ซเพ็ล ทู ยูซ)
Slime and snails
(ซไลม แอ็นด ซเนล)
Or puppy dog’s tails
(ออ พั๊พพี่ ด็อก เทล)
Thunder or lightning
(ธันเดอะ ออ ไลทนิง)
Then baby said
(เด็น เบบิ เซ็ด)
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Put that baby spell on me
(พัท แดท เบบิ ซเพ็ล ออน มี)
Jump magic, jump [jump magic, jump]
(จัมพ แมจอิค , จัมพ [ จัมพ แมจอิค , จัมพ ])
Jump magic, jump [jump magic, jump]
(จัมพ แมจอิค , จัมพ [ จัมพ แมจอิค , จัมพ ])
Put that magic jump on me
(พัท แดท แมจอิค จัมพ ออน มี)
Slap that baby, make him free
(ซแล็พ แดท เบบิ , เมค ฮิม ฟรี)
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Jump magic, jump [jump magic, jump]
(จัมพ แมจอิค , จัมพ [ จัมพ แมจอิค , จัมพ ])
Jump magic, jump [jump magic, jump]
(จัมพ แมจอิค , จัมพ [ จัมพ แมจอิค , จัมพ ])
Put that baby spell on me [ooh]
(พัท แดท เบบิ ซเพ็ล ออน มี [ อู้ ])

You remind me of the babe
(ยู ริไมนด มี อ็อฝ เดอะ เบบ)
What babe? the babe with the power
(ว็อท เบบ เดอะ เบบ วิฑ เดอะ เพาเออะ)
What power? power of voodoo
(ว็อท เพาเออะ เพาเออะ อ็อฝ ฝูดู)
Who do? you do
(ฮู ดู ยู ดู)
Do what? remind me of the babe
(ดู ว็อท ริไมนด มี อ็อฝ เดอะ เบบ)

Dance magic, dance, ooh ooh ooh
(ดานซ แมจอิค , ดานซ , อู้ อู้ อู้)
Dance magic, dance magic, ooh ooh ooh
(ดานซ แมจอิค , ดานซ แมจอิค , อู้ อู้ อู้)
Dance magic
(ดานซ แมจอิค)

What kind of magic spell to use
(ว็อท ไคนด อ็อฝ แมจอิค ซเพ็ล ทู ยูซ)
Slime and snails
(ซไลม แอ็นด ซเนล)
Or puppy dog tails
(ออ พั๊พพี่ ด็อก เทล)
Thunder or lightning
(ธันเดอะ ออ ไลทนิง)
Something frightening
(ซัมติง ไฟรเทินนิง)

Dance magic, dance
(ดานซ แมจอิค , ดานซ)
Dance magic, dance
(ดานซ แมจอิค , ดานซ)
Put that baby spell on me
(พัท แดท เบบิ ซเพ็ล ออน มี)
Jump magic, jump
(จัมพ แมจอิค , จัมพ)
Jump magic, jump
(จัมพ แมจอิค , จัมพ)
Put that magic jump on me
(พัท แดท แมจอิค จัมพ ออน มี)
Slap that baby make him free
(ซแล็พ แดท เบบิ เมค ฮิม ฟรี)
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Jump magic, jump [jump magic, jump]
(จัมพ แมจอิค , จัมพ [ จัมพ แมจอิค , จัมพ ])
Jump magic, jump
(จัมพ แมจอิค , จัมพ)
Put that magic jump on me
(พัท แดท แมจอิค จัมพ ออน มี)
Slap that baby
(ซแล็พ แดท เบบิ)
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic
(ดานซ แมจอิค)
Slap that slap that baby make him free
(ซแล็พ แดท ซแล็พ แดท เบบิ เมค ฮิม ฟรี)
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])
Dance magic, dance [dance magic, dance]
(ดานซ แมจอิค , ดานซ [ ดานซ แมจอิค , ดานซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Magic Dance คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น