เนื้อเพลง I See You, You See Me คำอ่านไทย The Magic Numbers

I never wanted to love you, but that’s okay
( ไอ เนฝเวอะ ว็อนท ทู ลัฝ ยู , บัท แด๊ท โอเค)
I always knew that you’d leave me anyway
(ไอ ออลเว นยู แดท ยูต ลีฝ มี เอนอิเว)
But darling when I see you, you see me
(บัท ดาลิง ฮเว็น นาย ซี ยู , ยู ซี มี)

I asked the boys if they’d let me go out and play
(ไอ อาซค เดอะ บอย อิฟ เดยฺ เล็ท มี โก เอ้า แอ็นด พเล)
They always said that you’d hurt me anyway
(เด ออลเว เซ็ด แดท ยูต เฮิท มี เอนอิเว)
But darling when I see you, I see me
(บัท ดาลิง ฮเว็น นาย ซี ยู , ไอ ซี มี)

And it’s alright
(แอ็นด อิทซ ออลไร๊ท)
I never thought I’d fall in love again
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
I look to you as my only friend
(ไอ ลุค ทู ยู แอ็ส มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
I never thought that I could feel there’s something
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ไอ เคิด ฟีล แดร์ ซัมติง)
Rising, rising in my veins
(ไรสอิง , ไรสอิง อิน มาย เฝน)
Looks like it’s happened again
(ลุค ไลค อิทซ แฮพเพ็น อะเกน)

I never thought that you wanted for me to stay
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ยู ว็อนท ฟอ มี ทู ซเท)
So I left you with the girls that came your way
(โซ ไอ เล็ฟท ยู วิฑ เดอะ เกิล แดท เคม ยุร เว)
And darling when I see you I see me
(แอ็นด ดาลิง ฮเว็น นาย ซี ยู ไอ ซี มี)

I often thought that you’d be better off left alone
(ไอ ออฟเอ็น ธอท แดท ยูต บี เบทเทอะ ออฟฟ เล็ฟท อะโลน)
Well throw a circle round a man with broken bones
(เว็ล ธโร อะ เซ๊อร์เคิ้ล เรานด อะ แม็น วิฑ บโรเค็น บอน)
But darling when I see you, I see me
(บัท ดาลิง ฮเว็น นาย ซี ยู , ไอ ซี มี)

It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
I never thought I’d fall in love again
(ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย ฟอล อิน ลัฝ อะเกน)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
I look to you as my only friend
(ไอ ลุค ทู ยู แอ็ส มาย โอ๊นลี่ ฟเร็นด)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
I never thought that I could feel there’s something
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ไอ เคิด ฟีล แดร์ ซัมติง)
Rising, rising in my veins
(ไรสอิง , ไรสอิง อิน มาย เฝน)
Looks like it’s happened again
(ลุค ไลค อิทซ แฮพเพ็น อะเกน)

You always looked like you had something else on your mind
(ยู ออลเว ลุค ไลค ยู แฮ็ด ซัมติง เอ็ลซ ออน ยุร ไมนด)
When I try to tell you, you tell me ” nevermind ”
(ฮเว็น นาย ทไร ทู เท็ล ยู , ยู เท็ล มี ” เนเว่อร์มาย “)
But darling when I see you, you see me
(บัท ดาลิง ฮเว็น นาย ซี ยู , ยู ซี มี)

I wanna tell you that I never loved anyone else
(ไอ วอนนา เท็ล ยู แดท ไอ เนฝเวอะ ลัฝ เอนอิวัน เอ็ลซ)
You wanna tell me that you’re better off by yourself
(ยู วอนนา เท็ล มี แดท ยัวร์ เบทเทอะ ออฟฟ ไบ ยุรเซลฟ)
But darling when I see you, you see me
(บัท ดาลิง ฮเว็น นาย ซี ยู , ยู ซี มี)

Oooh, oo-oo-oooh…
(อู้ , โอโอ โอโอ อู้)
This is not what I’m like, this is not what I do
(ดีซ ซิส น็อท ว็อท แอม ไลค , ดีซ ซิส น็อท ว็อท ไอ ดู)
This is not what I’m like, I think I’m falling for you
(ดีซ ซิส น็อท ว็อท แอม ไลค , ไอ ธิงค แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)

This is not what I’m like, this is not what I do
(ดีซ ซิส น็อท ว็อท แอม ไลค , ดีซ ซิส น็อท ว็อท ไอ ดู)
This is not what I’m like, I think I’m falling for you
(ดีซ ซิส น็อท ว็อท แอม ไลค , ไอ ธิงค แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
[repeat]
([ ริพีท ])

I never thought
(ไอ เนฝเวอะ ธอท)
This is not what I’m like, this is not what I do
(ดีซ ซิส น็อท ว็อท แอม ไลค , ดีซ ซิส น็อท ว็อท ไอ ดู)
I never thought
(ไอ เนฝเวอะ ธอท)
This is not what I’m like, I think I’m falling for you
(ดีซ ซิส น็อท ว็อท แอม ไลค , ไอ ธิงค แอม ฟ๊อลิง ฟอ ยู)
[repeat]
([ ริพีท ])

I never thought that I could feel there’s something
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ไอ เคิด ฟีล แดร์ ซัมติง)
Rising, rising in my veins
(ไรสอิง , ไรสอิง อิน มาย เฝน)
And it looks like I feel there’s something
(แอ็นด ดิท ลุค ไลค ไก ฟีล แดร์ ซัมติง)
Rising, rising in my veins
(ไรสอิง , ไรสอิง อิน มาย เฝน)
Looks like it’s happened again
(ลุค ไลค อิทซ แฮพเพ็น อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I See You, You See Me คำอ่านไทย The Magic Numbers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น