เนื้อเพลง Until The Day I Die คำอ่านไทย Steve Earle

Back in the hills when we were only kids
( แบ็ค อิน เดอะ ฮิล ฮเว็น วี เวอ โอ๊นลี่ คิด)
Love shined like a diamond in your eyes
(ลัฝ ฌิน ไลค เก ไดมันด อิน ยุร ไอ)
I swore i’d never hurt you – then i did
(ไอ ซโว อาย เนฝเวอะ เฮิท ยู เด็น นาย ดิด)
Now i’m all alone with all my lies
(เนา แอม ออล อะโลน วิฑ ออล มาย ไล)
I promised that i’d never be untrue
(ไอ พรอมอิซ แดท อาย เนฝเวอะ บี อันทรู)
I’d never make you cry
(อาย เนฝเวอะ เมค ยู คไร)
The only promise that i didn’t break
(ดิ โอ๊นลี่ พรอมอิซ แดท ไอ ดิ๊นอิน บเรค)
Was to love you until the day i die
(วอส ทู ลัฝ ยู อันทีล เดอะ เด ไอ ได)

I wish i’d never seen those city lights
(ไอ วิฌ อาย เนฝเวอะ ซีน โฑส ซีทอิ ไลท)
A sight for a country boy to see
(อะ ไซท ฟอ รา คันทริ บอย ทู ซี)
For every one that you see shinin’ bright
(ฟอ เอฝริ วัน แดท ยู ซี ชายนิน ไบร๊ท)
Another is burnin’ out like me
(แอะนัธเออะ อีส เบินนิน เอ้า ไลค มี)
I wouldn’t listen though you told me dear
(ไอ วูดดึ่น ลิ๊สซึ่น โธ ยู โทลด มี เดีย)
I couldn’t see the lie
(ไอ คูดซึ่น ซี เดอะ ไล)
But all the same i still love you tonight
(บัท ดอร์ เดอะ เซม ไอ ซทิล ลัฝ ยู ทุไนท)
And i’ll love you until the day i die
(แอ็นด แอล ลัฝ ยู อันทีล เดอะ เด ไอ ได)

They built this prison just for fools like me
(เด บิลท ดีซ พริ๊ซั่น จัซท ฟอ ฟูล ไลค มี)
Who don’t know a treasure from a stone
(ฮู ด้อนท์ โน อะ ทเรฉเออะ ฟร็อม มา ซโทน)
I killed a man now i won’t ever see
(ไอ คิล อะ แม็น เนา ไอ ว็อนท เอฝเออะ ซี)
The green rollin’ hills where i was born
(เดอะ กรีน โรลลิน ฮิล ฮแว ไอ วอส บอน)
No i won’t ever see your face again
(โน ไอ ว็อนท เอฝเออะ ซี ยุร เฟซ อะเกน)
But if i close my eyes
(บัท อิฟ ฟาย คโลส มาย ไอ)
I can almost hear you call me back to then
(ไอ แค็น ออลโมซท เฮีย ยู คอล มี แบ็ค ทู เด็น)
And i’ll love you until the day i die
(แอ็นด แอล ลัฝ ยู อันทีล เดอะ เด ไอ ได)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Until The Day I Die คำอ่านไทย Steve Earle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น