เนื้อเพลง Home is in Your Eyes คำอ่านไทย Greyson Chance

My heart beats a little bit slower, these nights are a little bit colder
( มาย ฮาท บีท ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท สโลเวอร์ , ฑิส ไนท แซร์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โคลเดอ)
Now that your gone my skies seem a little bit darker,
(เนา แดท ยุร กอน มาย สกาย ซีม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดาร์คเกอร์ ,)
sweet dreams seem a
(สวี้ท ดรีม ซีม มา)
Little bit harder…
(ลิ๊ทเทิ่ล บิท อาณ์เดอ)
I hate when your gone
(ไอ เฮท ฮเว็น ยุร กอน)

… Everyday times passing, growing tired of all this traffic… take
(เอวี่เดย์ ไทม พาซซิง , กโรอิง ไทร อ็อฝ ออล ดีซ ทแรฟฟิค เทค)
Me away to where you are…
(มี อะเว ทู ฮแว ยู อาร์)
I wanna be holding your hand in the sand by the
(ไอ วอนนา บี โฮลดิง ยุร แฮ็นด อิน เดอะ แซ็นด ไบ เดอะ)
Tire swing where we used to be baby you and me.
(ไทร ซวิง ฮแว วี ยูซ ทู บี เบบิ ยู แอ็นด มี)
I try with a thousand miles
(ไอ ทไร วิฑ อะ เธาแส็น ไมล)
Just so I can see you smile feels so farr away when you cry…
(จัซท โซ ไอ แค็น ซี ยู ซไมล ฟีล โซ farr อะเว ฮเว็น ยู คไร)
cuz home is
(คัซ โฮม อีส)
In your eyes,
(อิน ยุร ไอ ,)

Your heart beats a little bit faster there’s tears were there used to be
(ยุร ฮาท บีท ซา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ฟาสเทอะ แดร์ เทีย เวอ แดร์ ยูซ ทู บี)
Laughter… now that I’m gone… You talk just a little bit softer things
(ลาฟเทอะ เนา แดท แอม กอน ยู ทอค จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซอฟเตอร์ ธิง)
Take just a little bit longer you hate that I’m gone
(เทค จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ลองเงอ ยู เฮท แดท แอม กอน)
Everyday times passing,
(เอวี่เดย์ ไทม พาซซิง ,)
growing tired of all this traffic… take me away
(กโรอิง ไทร อ็อฝ ออล ดีซ ทแรฟฟิค เทค มี อะเว)
To where you are…
(ทู ฮแว ยู อาร์)
I wanna be holding your hand in the sand by the tire
(ไอ วอนนา บี โฮลดิง ยุร แฮ็นด อิน เดอะ แซ็นด ไบ เดอะ ไทร)
Swing where we used to be baby you and me.
(ซวิง ฮแว วี ยูซ ทู บี เบบิ ยู แอ็นด มี)
I try with a thousand miles just
(ไอ ทไร วิฑ อะ เธาแส็น ไมล จัซท)
So I can see you smile feels so farr away when you cry…
(โซ ไอ แค็น ซี ยู ซไมล ฟีล โซ farr อะเว ฮเว็น ยู คไร)
cuz home is in
(คัซ โฮม อีส ซิน)
Your eyes
(ยุร ไอ)

If I could write another ring a ding this wouldn’t even be our song, I’d
(อิฟ ฟาย เคิด ไรท แอะนัธเออะ ริง อะ ดิง ดีซ วูดดึ่น อีเฝ็น บี เอ๊า ซ็อง , อาย)
Find a way that we would never ever ever be apart right from the start.
(ไฟนด อะ เว แดท วี เวิด เนฝเวอะ เอฝเออะ เอฝเออะ บี อะพาท ไรท ฟร็อม เดอะ ซทาท)
… I wanna be holding your hand in the sand by the tire swing
(ไอ วอนนา บี โฮลดิง ยุร แฮ็นด อิน เดอะ แซ็นด ไบ เดอะ ไทร ซวิง)
Where we used to be baby you and me.
(ฮแว วี ยูซ ทู บี เบบิ ยู แอ็นด มี)
I try with a thousand miles just so I
(ไอ ทไร วิฑ อะ เธาแส็น ไมล จัซท โซ ไอ)
Can see you smile feels so farr away when you cry…
(แค็น ซี ยู ซไมล ฟีล โซ farr อะเว ฮเว็น ยู คไร)
cuz home is in your
(คัซ โฮม อีส ซิน ยุร)
Eyes… I wanna be holding your hand in the sand by the tire
(ไอ ซาย วอนนา บี โฮลดิง ยุร แฮ็นด อิน เดอะ แซ็นด ไบ เดอะ ไทร)
Swing where we used to be baby you and me.
(ซวิง ฮแว วี ยูซ ทู บี เบบิ ยู แอ็นด มี)
I try with a thousand miles just
(ไอ ทไร วิฑ อะ เธาแส็น ไมล จัซท)
So I can see you smile feels so farr away when you cry…
(โซ ไอ แค็น ซี ยู ซไมล ฟีล โซ farr อะเว ฮเว็น ยู คไร)
cuz home is in
(คัซ โฮม อีส ซิน)
Your eyes
(ยุร ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Home is in Your Eyes คำอ่านไทย Greyson Chance

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น