เนื้อเพลง Just One คำอ่านไทย Hoobastank

I wanna live
( ไอ วอนนา ไลฝ)
I wanna leave
(ไอ วอนนา ลีฝ)
I wanna open up and breath
(ไอ วอนนา โอเพ็น อัพ แอ็นด บเร็ธ)
I wanna go
(ไอ วอนนา โก)
I wanna be
(ไอ วอนนา บี)
I wanna feel it constantly
(ไอ วอนนา ฟีล อิท คอนสแท็นทลิ)
Gotta show
(กอททะ โฌ)
Gotta stay
(กอททะ ซเท)
I’ve gotta feeling that won’t go away
(แอฝ กอททะ ฟีลอิง แดท ว็อนท โก อะเว)
I’ve gotta know
(แอฝ กอททะ โน)
If they got away
(อิฟ เด ก็อท อะเว)
My opportunities
(มาย ออปโพทูนีดิสฺ)

Just one,
(จัซท วัน ,)
Chance is all I ever wanted
(ชานซ อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ ว็อนท)
Just one,
(จัซท วัน ,)
Time I’d like to win the game
(ไทม อาย ไลค ทู วิน เดอะ เกม)
From now on,
(ฟร็อม เนา ออน ,)
I’d take the chance if I can have it
(อาย เทค เดอะ ชานซ อิฟ ฟาย แค็น แฮ็ฝ อิท)
Just one, just one
(จัซท วัน , จัซท วัน)

I need to think
(ไอ นีด ทู ธิงค)
I need to feed
(ไอ นีด ทู ฟี)
I need to see if I still bleed
(ไอ นีด ทู ซี อิฟ ฟาย ซทิล บลีด)
I need a place
(ไอ นีด อะ พเลซ)
I need a time
(ไอ นีด อะ ไทม)
Cause I need to step outside that line
(คอส ไอ นีด ทู ซเท็พ เอาทไซด แดท ไลน)
Gonna give
(กอนนะ กิฝ)
Gonna take
(กอนนะ เทค)
I’m gonna scream till I’m awake
(แอม กอนนะ ซครีม ทิล แอม อะเวค)
I’m gonna budge
(แอม กอนนะ บัจ)
Gonna budge
(กอนนะ บัจ)
Open up the door
(โอเพ็น อัพ เดอะ โด)

Just one,
(จัซท วัน ,)
Chance is all I ever wanted
(ชานซ อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ ว็อนท)
Just one,
(จัซท วัน ,)
Time I’d like to win the game
(ไทม อาย ไลค ทู วิน เดอะ เกม)
From now on,
(ฟร็อม เนา ออน ,)
I’d take the chance if I can have it
(อาย เทค เดอะ ชานซ อิฟ ฟาย แค็น แฮ็ฝ อิท)
Just one, just one
(จัซท วัน , จัซท วัน)

And if I knew
(แอ็นด อิฟ ฟาย นยู)
When the door was open
(ฮเว็น เดอะ โด วอส โอเพ็น)
I’d go through
(อาย โก ธรู)
I would go on through
(ไอ เวิด โก ออน ธรู)
And I can say
(แอ็นด ดาย แค็น เซ)
What I do never be the same
(ว็อท ไอ ดู เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
Never be the same
(เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)

Just one,
(จัซท วัน ,)
Chance is all I ever wanted
(ชานซ อีส ซอร์ ไอ เอฝเออะ ว็อนท)
Just one,
(จัซท วัน ,)
Time I’d like to win the game
(ไทม อาย ไลค ทู วิน เดอะ เกม)
From now on,
(ฟร็อม เนา ออน ,)
I’d take the chance if I can have it
(อาย เทค เดอะ ชานซ อิฟ ฟาย แค็น แฮ็ฝ อิท)
Just one, just one
(จัซท วัน , จัซท วัน)

Just one,
(จัซท วัน ,)
I’d take the chance if I can have it
(อาย เทค เดอะ ชานซ อิฟ ฟาย แค็น แฮ็ฝ อิท)
Just one,
(จัซท วัน ,)
I’d take the chance if I can have it
(อาย เทค เดอะ ชานซ อิฟ ฟาย แค็น แฮ็ฝ อิท)
Just one,
(จัซท วัน ,)
I’d take the chance if I can have it
(อาย เทค เดอะ ชานซ อิฟ ฟาย แค็น แฮ็ฝ อิท)
Just one, just one
(จัซท วัน , จัซท วัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just One คำอ่านไทย Hoobastank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น