เนื้อเพลง I Am a Rock คำอ่านไทย Simon and Garfunkel

A winter’s day
( อะ วีนเทอะ เด)
In a deep and dark December;
(อิน อะ ดีพ แอ็นด ดาค ดิเซมเบอะ 😉
I am alone,
(ไอ แอ็ม อะโลน ,)
Gazing from my window to the streets below
(เกซซิง ฟร็อม มาย วีนโด ทู เดอะ ซทรีท บิโล)
On a freshly fallen silent shroud of snow.
(ออน อะ ฟเรฌลิ ฟอลเล็น ไซเล็นท ฌเราด อ็อฝ ซโน)
I am a rock,
(ไอ แอ็ม มา ร็อค ,)
I am an island.
(ไอ แอ็ม แอน ไอแล็นด)
I’ve built walls,
(แอฝ บิลท วอล ,)
A fortress deep and mighty,
(อะ ฟอทเร็ซ ดีพ แอ็นด ไมทอิ ,)
That none may penetrate.
(แดท นัน เม เพนอิทเรท)
I have no need of friendship; friendship causes pain.
(ไอ แฮ็ฝ โน นีด อ็อฝ ฟเร็นฌิพ ; ฟเร็นฌิพ คอส เพน)
It’s laughter and it’s loving I disdain.
(อิทซ ลาฟเทอะ แอ็นด อิทซ ลัฝอิง ไอ ดิซเดน)
I am a rock,
(ไอ แอ็ม มา ร็อค ,)
I am an island.
(ไอ แอ็ม แอน ไอแล็นด)

Don’t talk of love,
(ด้อนท์ ทอค อ็อฝ ลัฝ ,)
But I’ve heard the words before;
(บัท แอฝ เฮิด เดอะ เวิด บิโฟ 😉
It’s sleeping in my memory.
(อิทซ ซลีพพิง อิน มาย เมมโอะริ)
I won’t disturb the slumber of feelings that have died.
(ไอ ว็อนท ดิซเทิบ เดอะ ซลัมเบอะ อ็อฝ ฟีลอิง แดท แฮ็ฝ ได)
If I never loved I never would have cried.
(อิฟ ฟาย เนฝเวอะ ลัฝ ดาย เนฝเวอะ เวิด แฮ็ฝ คไร)
I am a rock,
(ไอ แอ็ม มา ร็อค ,)
I am an island.
(ไอ แอ็ม แอน ไอแล็นด)

I have my books
(ไอ แฮ็ฝ มาย เบิค)
And my poetry to protect me;
(แอ็นด มาย โพเอ็ทริ ทู พโระเทคท มี 😉
I am shielded in my armor,
(ไอ แอ็ม ฌีลด อิน มาย อาเมอะ ,)
Hiding in my room, safe within my womb.
(ไฮดอิง อิน มาย รุม , เซฟ วิฑีน มาย วูม)
I touch no one and no one touches me.
(ไอ ทั๊ช โน วัน แอ็นด โน วัน ทูช มี)
I am a rock,
(ไอ แอ็ม มา ร็อค ,)
I am an island.

(ไอ แอ็ม แอน ไอแล็นด)

And a rock feels no pain;
(แอ็นด อะ ร็อค ฟีล โน เพน 😉
And an island never cries.
(แอ็นด แอน ไอแล็นด เนฝเวอะ ไคร)

More from artist :
(โม ฟร็อม อาทิซท :)
Simon and Garfunkel
(ซายมอน แอ็นด การ์ฟิวเคิล)

More from album :
(โม ฟร็อม แอลบัม :)
The Sounds of Silence
(เดอะ เซานด อ็อฝ ไซเล็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am a Rock คำอ่านไทย Simon and Garfunkel

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น