เนื้อเพลง Plc.4 Mie Haed คำอ่านไทย Linkin Park

[Chester]
( [ เชสเตอร์ ])
I wanna be in another place
(ไอ วอนนา บี อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
I hate when you say you don?t understand
(ไอ เฮท ฮเว็น ยู เซ ยู ด็อน ที อันเดิซแทนด)
I wanna be in the energy
(ไอ วอนนา บี อิน ดิ เอนเออะจิ)
Right with the enemy
(ไรท วิฑ ดิ เอนอิมิ)
A place for my head
(อะ พเลซ ฟอ มาย เฮ็ด)

[Mike]
([ ไมค ])
I watch how the moon sits in the sky on a dark night
(ไอ ว็อช เฮา เดอะ มูน ซิท ซิน เดอะ ซไค ออน อะ ดาค ไนท)
Shining with the light from the sun
(ชายนิง วิฑ เดอะ ไลท ฟร็อม เดอะ ซัน)
The sun doesn?t give light to the moon
(เดอะ ซัน doesn ที กิฝ ไลท ทู เดอะ มูน)
Assuming the moons gonna owe it one
(แอ็ซยูมอิง เดอะ มูน กอนนะ โอ อิท วัน)
And makes think of how you act to me
(แอ็นด เมค ธิงค อ็อฝ เฮา ยู แอ็คท ทู มี)
You do favors that rapidly
(ยู ดู เฟเฝอะ แดท แรพอิดลิ)
You just turn around and start asking me about things you want back from me
(ยู จัซท เทิน อะเรานด แอ็นด ซทาท อาคกิ้ง มี อะเบาท ธิง ยู ว็อนท แบ็ค ฟร็อม มี)

I?m sick of the tension
(ไอ เอ็ม ซิค อ็อฝ เดอะ เทนฌัน)
Sick of the hunger
(ซิค อ็อฝ เดอะ ฮังเกอะ)
Sick of you acting like I owe you this
(ซิค อ็อฝ ยู แอคทิง ไลค ไก โอ ยู ดีซ)
Find another place to feed your greed
(ไฟนด แอะนัธเออะ พเลซ ทู ฟี ยุร กรีด)
While I find a place to rest
(ฮไวล ไอ ไฟนด อะ พเลซ ทู เร็ซท)
I?m sick of the tension, sick of the hunger
(ไอ เอ็ม ซิค อ็อฝ เดอะ เทนฌัน , ซิค อ็อฝ เดอะ ฮังเกอะ)
Sick of you acting like I owe you this
(ซิค อ็อฝ ยู แอคทิง ไลค ไก โอ ยู ดีซ)
Find another place to feed your greed
(ไฟนด แอะนัธเออะ พเลซ ทู ฟี ยุร กรีด)
While I find a place to rest
(ฮไวล ไอ ไฟนด อะ พเลซ ทู เร็ซท)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
I wanna be in another place
(ไอ วอนนา บี อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
I hate when you say you don?t understand
(ไอ เฮท ฮเว็น ยู เซ ยู ด็อน ที อันเดิซแทนด)
I wanna be in the energy
(ไอ วอนนา บี อิน ดิ เอนเออะจิ)
Right with the enemy
(ไรท วิฑ ดิ เอนอิมิ)
A place for my head
(อะ พเลซ ฟอ มาย เฮ็ด)
I wanna, I wanna, I wanna, I wanna
(ไอ วอนนา , ไอ วอนนา , ไอ วอนนา , ไอ วอนนา)

[Zion]
([ ไสอัน ])
Two Two Three Three Ya Ya Ya
(ทู ทู ธรี ธรี ยา ยา ยา)
Gimme energon to keep me calm
(กีมมิ energon ทู คีพ มี คาม)
You and your mom
(ยู แอ็นด ยุร มัม)
Keep on the drom
(คีพ ออน เดอะ drom)
Used to be a team
(ยูซ ทู บี อะ ทีม)
Passed that baton but you flop that bod
(พาซ แดท บะทอง บัท ยู ฟล็อพ แดท bod)
As you drop that bomb
(แอ็ส ยู ดร็อพ แดท บ็อม)
Take it to the john in your babylon
(เทค อิท ทู เดอะ จอน อิน ยุร บาบี้ลอน)
Flushed down with
(ฟลัฌ เดาน วิฑ)
The sound that you carry on
(เดอะ เซานด แดท ยู แคริ ออน)
I don’t really give a dang you pissed on my lawn
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ กิฝ อะ แดง ยู พิซ ออน มาย ลอน)
Took a dump like a punk now the battles on
(ทุค กา ดัมพ ไลค เก พรัค เนา เดอะ แบ๊ทเทิ้ล ออน)
So sick of you stressin’
(โซ ซิค อ็อฝ ยู สเตสซิน)
Sick of you fessin’
(ซิค อ็อฝ ยู fessin)
Sick of you actin’ like I owe you some
(ซิค อ็อฝ ยู แอสติน ไลค ไก โอ ยู ซัม)
Find another place to
(ไฟนด แอะนัธเออะ พเลซ ทู)
Feed your face
(ฟี ยุร เฟซ)
If you don’t we gonna bump
(อิฟ ยู ด้อนท์ วี กอนนะ บัมพ)
Get it up, get crunk
(เก็ท ดิธ อัพ , เก็ท ครัก)
Sick of you stressin’
(ซิค อ็อฝ ยู สเตสซิน)
Sick of you fessin’
(ซิค อ็อฝ ยู fessin)
Sick of you actin’ like I owe you some
(ซิค อ็อฝ ยู แอสติน ไลค ไก โอ ยู ซัม)
Find another place to feed your face
(ไฟนด แอะนัธเออะ พเลซ ทู ฟี ยุร เฟซ)
If you don’t we gonna bump
(อิฟ ยู ด้อนท์ วี กอนนะ บัมพ)
Get it up, get crunk
(เก็ท ดิธ อัพ , เก็ท ครัก)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
I wanna be in another place
(ไอ วอนนา บี อิน แอะนัธเออะ พเลซ)
I hate when you say you don?t understand
(ไอ เฮท ฮเว็น ยู เซ ยู ด็อน ที อันเดิซแทนด)
I wanna be in the energy
(ไอ วอนนา บี อิน ดิ เอนเออะจิ)
Right with the enemy
(ไรท วิฑ ดิ เอนอิมิ)
A place for my head
(อะ พเลซ ฟอ มาย เฮ็ด)

You try to get the best of me
(ยู ทไร ทู เก็ท เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away, go away, go away
(โก อะเว , โก อะเว , โก อะเว)
You try to take the best of me
(ยู ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)
You try to take the best of me
(ยู ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)
You try to take the best of me
(ยู ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)
You try to take the best of me
(ยู ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)
You try to take the best of me
(ยู ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)
You try to take the best of me
(ยู ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)
You try to take the best of me
(ยู ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)
You try to take the best of me
(ยู ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)
Go away
(โก อะเว)
You try to take the best of me
(ยู ทไร ทู เทค เดอะ เบ็ซท อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Plc.4 Mie Haed คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น