เนื้อเพลง All Cried Out คำอ่านไทย 112

[Allure]
( [ แอ็ลยูร ])
All alone on a Sunday morning
(ออล อะโลน ออน อะ ซันดิ มอนิง)
Outside I see the rain is falling
(เอาทไซด ไอ ซี เดอะ เรน อีส ฟ๊อลิง)
Inside I’m slowly dying
(อีนไซด แอม ซโลลิ ไดอิง)
But the rain will hide my crying, crying, crying
(บัท เดอะ เรน วิล ไฮด มาย คไรอิง , คไรอิง , คไรอิง)
And you
(แอ็นด ยู)
Don’t you know my tears will burn the pillow
(ด้อนท์ ยู โน มาย เทีย วิล เบิน เดอะ พีลโล)
Set this place on fire
(เซ็ท ดีซ พเลซ ออน ไฟร)
Cause I’m tired of your lie
(คอส แอม ไทร อ็อฝ ยุร ไล)
All I needed was a simple ” Hello ”
(ออล ไอ นีด วอส ซา ซิ๊มเพิ่ล ” เฮ็ลโล “)
But the traffic was so noisy that you could not hear me cry
(บัท เดอะ ทแรฟฟิค วอส โซ นอยสอิ แดท ยู เคิด น็อท เฮีย มี คไร)
[I] I gave you my love in vain
([ ไอ ] ไอ เกฝ ยู มาย ลัฝ อิน เฝน)
My body never knew such pleasure,
(มาย บอดอิ เนฝเวอะ นยู ซัช พเลฉเออะ ,)
My heart never knew such pain
(มาย ฮาท เนฝเวอะ นยู ซัช เพน)
[And you] You leave me so confused
([ แอ็นด ยู ] ยู ลีฝ มี โซ ค็อนฟยูส)
Now I’m all cried out, over you.
(เนา แอม ออล คไร เอ้า , โอเฝอะ ยู)

[112]
([ 112 ])
Cryin’ over you, yeah
(คายอิน โอเฝอะ ยู , เย่)

Never wanted to see things your way,
(เนฝเวอะ ว็อนท ทู ซี ธิง ยุร เว ,)
Had to go astray
(แฮ็ด ทู โก อัซทเร)
For why was I such a fool [Why was I such a fool]
(ฟอ ฮไว วอส ซาย ซัช อะ ฟูล [ ฮไว วอส ซาย ซัช อะ ฟูล ])
Now I see that the grass is greener
(เนา ไอ ซี แดท เดอะ กราซ ซิส กรีนเออะ)
Is it too late for me to find my way home,
(อีส ซิท ทู เลท ฟอ มี ทู ไฟนด มาย เว โฮม ,)
How could I be so wrong?
(เฮา เคิด ดาย บี โซ ร็อง)

[Allure]
([ แอ็ลยูร ])
Leaving me all alone
(ลีฝอิงส มี ออล อะโลน)
Don’t you know my tears will cause an inferno
(ด้อนท์ ยู โน มาย เทีย วิล คอส แอน อินเฟอโน)
Romance of these flames,
(โระแมนซ อ็อฝ ฑิส ฟเลม ,)
Why should I take the blame?
(ฮไว เชิด ดาย เทค เดอะ บเลม)
You were the one who left me neglected [So sorry baby]
(ยู เวอ ดิ วัน ฮู เล็ฟท มี เน็กเลคท [ โซ ซอริ เบบิ ])
Apology not accepted
(อะพอลโอะจิ น็อท แอ็คเซพท)
At me to the broken hearts you’ve collected
(แอ็ท มี ทู เดอะ บโรเค็น ฮาท ยู๊ฟ ค็อลเลคท)
[I] I gave you all of me [Gave you all of me]
([ ไอ ] ไอ เกฝ ยู ออล อ็อฝ มี [ เกฝ ยู ออล อ็อฝ มี ])
How was I to know,
(เฮา วอส ซาย ทู โน ,)
You would weaken so easily
(ยู เวิด วีคเอ็น โซ อีสอิลิ)
[I] I don’t know what to do [I don’t know what to do]
([ ไอ ] ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู [ ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ])
Now I’m all cried out [All cried out]
(เนา แอม ออล คไร เอ้า [ ออล คไร เอ้า ])
Over you
(โอเฝอะ ยู)

[I] I gave you my love in vain
([ ไอ ] ไอ เกฝ ยู มาย ลัฝ อิน เฝน)
My body never knew such pleasure,
(มาย บอดอิ เนฝเวอะ นยู ซัช พเลฉเออะ ,)
My heart never knew such pain
(มาย ฮาท เนฝเวอะ นยู ซัช เพน)
And you
(แอ็นด ยู)

[112]
([ 112 ])
You left me so confused
(ยู เล็ฟท มี โซ ค็อนฟยูส)

[Allure]
([ แอ็ลยูร ])
Now I’m all cried out
(เนา แอม ออล คไร เอ้า)
Now I’m all cried out
(เนา แอม ออล คไร เอ้า)
Over you
(โอเฝอะ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Cried Out คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น