เนื้อเพลง If You Go Away คำอ่านไทย Marc Almond

If you go away
( อิฟ ยู โก อะเว)
On this summer’s day
(ออน ดีซ ซัมเมอะ เด)
Then you might as well take the sun away
(เด็น ยู ไมท แอ็ส เว็ล เทค เดอะ ซัน อะเว)
All the birds that flew in the summer sky
(ออล เดอะ เบิด แดท ฟลู อิน เดอะ ซัมเมอะ ซไค)
When our love was new
(ฮเว็น เอ๊า ลัฝ วอส นยู)
And our hearts were high
(แอ็นด เอ๊า ฮาท เวอ ไฮ)
And the day was young
(แอ็นด เดอะ เด วอส ยัง)
And the nights were long
(แอ็นด เดอะ ไนท เวอ ล็อง)
The trees stood still for the night birds song
(เดอะ ทรี ซทูด ซทิล ฟอ เดอะ ไนท เบิด ซ็อง)

If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)
If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)
If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)

And if you stay
(แอ็นด อิฟ ยู ซเท)
I’ll make you a day
(แอล เมค ยู อะ เด)
Like no day has been
(ไลค โน เด แฮ็ส บีน)
Or will be again
(ออ วิล บี อะเกน)
I’ll sail on the sun
(แอล เซล ออน เดอะ ซัน)
I’ll ride on the rain
(แอล ไรด ออน เดอะ เรน)
I’ll talk to the trees
(แอล ทอค ทู เดอะ ทรี)
And i’ll worship the wind
(แอ็นด แอล เวอฌิพ เดอะ วินด)
But if you go
(บัท อิฟ ยู โก)
I’ll understand
(แอล อันเดิซแทนด)
Leave me just enough love
(ลีฝ มี จัซท อินัฟ ลัฝ)
To fill up my hand
(ทู ฟิล อัพ มาย แฮ็นด)

If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)
If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)
If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)

If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)
As i know you will
(แอ็ส ซาย โน ยู วิล)
You must tell the world to stop turning , turning
(ยู มัซท เท็ล เดอะ เวิลด ทู ซท็อพ เทินนิง , เทินนิง)
Til you return again
(ทิล ยู ริเทิน อะเกน)
If you ever do
(อิฟ ยู เอฝเออะ ดู)
For what good is love
(ฟอ ว็อท เกิด อีส ลัฝ)
Without loving you
(วิเฑาท ลัฝอิง ยู)
Let me tell you now
(เล็ท มี เท็ล ยู เนา)
As you turn to go
(แอ็ส ยู เทิน ทู โก)
I’ll be dying slowly
(แอล บี ไดอิง ซโลลิ)
Til your next hello
(ทิล ยุร เน็คซท เฮ็ลโล)

If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)
If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)
If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)

But if you stay,
(บัท อิฟ ยู ซเท ,)
I’ll make you a night
(แอล เมค ยู อะ ไนท)
Like no night has been
(ไลค โน ไนท แฮ็ส บีน)
Or will be again
(ออ วิล บี อะเกน)
I’ll sail on you smile
(แอล เซล ออน ยู ซไมล)
I’ll ride on your touch
(แอล ไรด ออน ยุร ทั๊ช)
Oh, i’ll talk to your eyes
(โอ , แอล ทอค ทู ยุร ไอ)
How i love them so much
(เฮา ไอ ลัฝ เฑ็ม โซ มัช)
But if you go
(บัท อิฟ ยู โก)
I won’t cry
(ไอ ว็อนท คไร)
For the good is gone
(ฟอ เดอะ เกิด อีส กอน)
In the word ” goodbye ”
(อิน เดอะ เวิด ” กู๊ดบาย “)

If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)
Please don’t go away
(พลีส ด้อนท์ โก อะเว)
Please don’t go away
(พลีส ด้อนท์ โก อะเว)

Please don’t leave me
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี)
I won’t cry anymore
(ไอ ว็อนท คไร แอนนี่มอ)
I won’t talk anymore
(ไอ ว็อนท ทอค แอนนี่มอ)
I’ll hide in your room
(แอล ไฮด อิน ยุร รุม)
And i’ll watch you
(แอ็นด แอล ว็อช ยู)
As you dance and you smile
(แอ็ส ยู ดานซ แอ็นด ยู ซไมล)
And i’ll listen a while
(แอ็นด แอล ลิ๊สซึ่น อะ ฮไวล)
As you sing and you laugh
(แอ็ส ยู ซิง แอ็นด ยู ลาฟ)
Please let me become
(พลีส เล็ท มี บิคัม)
The shadow of your shadow
(เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ยุร แฌดโอ)
The shadow of your hand
(เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ยุร แฮ็นด)
The shadow of your glass
(เดอะ แฌดโอ อ็อฝ ยุร กลัซ)
On this shadow of a man
(ออน ดีซ แฌดโอ อ็อฝ อะ แม็น)

Please don’t leave me
(พลีส ด้อนท์ ลีฝ มี)
Please stay
(พลีส ซเท)
Please don’t go away
(พลีส ด้อนท์ โก อะเว)

And if you stay
(แอ็นด อิฟ ยู ซเท)
I’ll make you a day
(แอล เมค ยู อะ เด)
Like no day has been
(ไลค โน เด แฮ็ส บีน)
Or will be again
(ออ วิล บี อะเกน)
I’ll sail on the sun
(แอล เซล ออน เดอะ ซัน)
I’ll ride on the rain
(แอล ไรด ออน เดอะ เรน)
I’ll talk to the trees
(แอล ทอค ทู เดอะ ทรี)
And i’ll worship the wind
(แอ็นด แอล เวอฌิพ เดอะ วินด)
But if you go
(บัท อิฟ ยู โก)
I’ll understand
(แอล อันเดิซแทนด)
Leave me just enough love
(ลีฝ มี จัซท อินัฟ ลัฝ)
To fill up my hand
(ทู ฟิล อัพ มาย แฮ็นด)

If you go away
(อิฟ ยู โก อะเว)
Please don’t go away
(พลีส ด้อนท์ โก อะเว)
Please don’t go away
(พลีส ด้อนท์ โก อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Go Away คำอ่านไทย Marc Almond

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น