เนื้อเพลง Yesterdays คำอ่านไทย Guns N’ Roses

Yesterday, there was so many things
( เยซเทอะดิ , แดร์ วอส โซ เมนอิ ธิง)
I was never told
(ไอ วอส เนฝเวอะ โทลด)
Now that I’m startin’ to learn
(เนา แดท แอม สตาร์ดิน ทู เลิน)
I feel I’m growing old
(ไอ ฟีล แอม กโรอิง โอลด)

Cause yesterday’s got nothin’ for me
(คอส เยซเทอะดิ ก็อท นอทติน ฟอ มี)
Old pictures that I’ll always see
(โอลด พีคเชอะ แดท แอล ออลเว ซี)
Time just fades the pages
(ไทม จัซท เฝด เดอะ เพจ)
In my book of memories
(อิน มาย เบิค อ็อฝ เมรโมรี)
Prayers in my pocket
(พเรเออะ ซิน มาย พอคเค็ท)
And no hand in destiny
(แอ็นด โน แฮ็นด อิน เดซทินิ)
I’ll keep on movin’ along
(แอล คีพ ออน มูฝวิน อะลอง)
With no time to plant my feet
(วิฑ โน ไทม ทู พลานท มาย ฟีท)

Cause yesterday’s got nothin’ for me
(คอส เยซเทอะดิ ก็อท นอทติน ฟอ มี)
Old pictures that I’ll always see
(โอลด พีคเชอะ แดท แอล ออลเว ซี)
Some things could be better
(ซัม ธิง เคิด บี เบทเทอะ)
If we’d all just let them be
(อิฟ เว็ด ออล จัซท เล็ท เฑ็ม บี)

Yesterday’s got nothin’ for me
(เยซเทอะดิ ก็อท นอทติน ฟอ มี)
Yesterday’s got nothin’ for me
(เยซเทอะดิ ก็อท นอทติน ฟอ มี)
Got nothin’ for me
(ก็อท นอทติน ฟอ มี)

Yesterday, there was so many things
(เยซเทอะดิ , แดร์ วอส โซ เมนอิ ธิง)
I was never shown
(ไอ วอส เนฝเวอะ โฌน)
Suddenly this time I found
(ซั๊ดเด้นลี่ ดีซ ไทม ไอ เฟานด)
I’m on the streets and I’m all alone
(แอม ออน เดอะ ซทรีท แซน แอม ออล อะโลน)

Yesterday’s got nothin’ for me
(เยซเทอะดิ ก็อท นอทติน ฟอ มี)
Old pictures that I’ll always see
(โอลด พีคเชอะ แดท แอล ออลเว ซี)
I ain’t got time to reminisce old novelties
(ไอ เอน ก็อท ไทม ทู ริมมีนิด โอลด novelties)

Yesterday’s got nothin’ for me
(เยซเทอะดิ ก็อท นอทติน ฟอ มี)
Yesterday’s got nothin’ for me
(เยซเทอะดิ ก็อท นอทติน ฟอ มี)
Yesterday’s got nothin’ for me
(เยซเทอะดิ ก็อท นอทติน ฟอ มี)
Yesterday
(เยซเทอะดิ)

Yesterday
(เยซเทอะดิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Yesterdays คำอ่านไทย Guns N’ Roses

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น