เนื้อเพลง Get over It คำอ่านไทย Eagles

I turn on the tube and what do I see

( ไอ เทิน ออน เดอะ ทยูบ แอ็นด ว็อท ดู ไอ ซี)
A whole lotta people cryin’ ” Don’t blame me ”
(อะ โฮล ลอทดา พี๊เพิ่ล คายอิน ” ด้อนท์ บเลม มี “)
They point their crooked little fingers ar everybody else
(เด พอยนท แด ครุค ลิ๊ทเทิ่ล ฟีงเกอะ เออะ เอวี่บอดี้ เอ็ลซ)
Spend all their time feelin’ sorry for themselves
(ซเพ็นด ออล แด ไทม ฟีลิน ซอริ ฟอ เฑ็มเซลฝส)
Victim of this, victim of that
(ฝิคทิม อ็อฝ ดีซ , ฝิคทิม อ็อฝ แดท)
Your momma’s too thin; your daddy’s too fat
(ยุร มอมมาทู ธิน ; ยุร แดดดิ ทู แฟ็ท)

Get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท)
Get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท)
All this whinin’ and cryin’ and pitchin’ a fit
(ออล ดีซ วายนิน แอ็นด คายอิน แอ็นด พิทชิน อะ ฟิท)
Get over it, get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท , เก็ท โอเฝอะ อิท)

You say you haven’t been the same since you had your little crash
(ยู เซ ยู แฮฟเวน บีน เดอะ เซม ซินซ ยู แฮ็ด ยุร ลิ๊ทเทิ่ล คแร็ฌ)
But you might feel better if I gave you some cash
(บัท ยู ไมท ฟีล เบทเทอะ อิฟ ฟาย เกฝ ยู ซัม แค็ฌ)
The more I think about it, Old Billy was right
(เดอะ โม ไอ ธิงค อะเบาท ดิธ , โอลด บีลลิ วอส ไรท)
Let’s kill all the lawyers, kill ’em tonight
(เล็ท คิล ออล เดอะ ลอเยอะ , คิล เอ็ม ทุไนท)
You don’t want to work, you want to live like a king
(ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู เวิค , ยู ว็อนท ทู ไลฝ ไลค เก คิง)
But the big, bad world doesn’t owe you a thing
(บัท เดอะ บิก , แบ็ด เวิลด ดัสอินท โอ ยู อะ ธิง)

Get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท)
Get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท)
If you don’t want to play, then you might as well split
(อิฟ ยู ด้อนท์ ว็อนท ทู พเล , เด็น ยู ไมท แอ็ส เว็ล ซพลิท)
Get over it, Get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท , เก็ท โอเฝอะ อิท)

It’s like going to confession every time I hear you speak
(อิทซ ไลค โกอิ้ง ทู ค็อนเฟฌอัน เอฝริ ไทม ไอ เฮีย ยู ซพีค)
You’re makin’ the most of your losin’ streak
(ยัวร์ เมกิน เดอะ โมซท อ็อฝ ยุร ลูซิน ซทรีค)
Some call it sick, but I call it weak
(ซัม คอล อิท ซิค , บัท ไอ คอล อิท วีค)

You drag it around like a ball and chain
(ยู ดแร็ก อิท อะเรานด ไลค เก บอล แอ็นด เชน)
You wallow in the guilt; you wallow in the pain
(ยู วอลโล อิน เดอะ กิลท ; ยู วอลโล อิน เดอะ เพน)
You wave it like a flag, you wear it like a crown
(ยู เวฝ อิท ไลค เก ฟแล็ก , ยู แว อิท ไลค เก คเราน)
Got your mind in the gutter, bringin’ everybody down
(ก็อท ยุร ไมนด อิน เดอะ กัทเทอะ , บริงอิน เอวี่บอดี้ เดาน)
Complain about the present and blame it on the past
(ค็อมพเลน อะเบาท เดอะ เพร๊สเซ่นท แอ็นด บเลม อิท ออน เดอะ พาซท)
I’d like to find your inner child and kick its little ass
(อาย ไลค ทู ไฟนด ยุร อีนเนอะ ไชล แอ็นด คิด อิทซ ลิ๊ทเทิ่ล อาซ)

Get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท)
Get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท)
All this b*tchin’ and moanin’ and pitchin’ a fit
(ออล ดีซ บี *tchin แอ็นด โมวนิน แอ็นด พิทชิน อะ ฟิท)
Get over it, get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท , เก็ท โอเฝอะ อิท)

Get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท)
Get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท)
It’s gotta stop sometime, so why don’t you quit
(อิทซ กอททะ ซท็อพ ซัมไทม์ , โซ ฮไว ด้อนท์ ยู ควิท)
Get over it, get over it
(เก็ท โอเฝอะ อิท , เก็ท โอเฝอะ อิท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get over It คำอ่านไทย Eagles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น