เนื้อเพลง Happy Ending คำอ่านไทย Elvis Presley

Happy ending, happy ending
( แฮพพิ เอนดิง , แฮพพิ เอนดิง)
Give me a story with a, happy ending
(กิฝ มี อะ ซโทริ วิฑ อะ , แฮพพิ เอนดิง)
When boy meets girl and then
(ฮเว็น บอย มีท เกิล แอ็นด เด็น)
They never part again
(เด เนฝเวอะ พาท อะเกน)
But live forever happily, like you and me
(บัท ไลฝ เฟาะเรฝเออะ แฮพพิลิ , ไลค ยู แอ็นด มี)

Our love story gets me so upset
(เอ๊า ลัฝ ซโทริ เก็ท มี โซ อัพเซ็ฑ)
Like Romeo, and Juliet
(ไลค โรมีโอ, แอ็นด จูรีเอด)
I’m not smart enough to figure why
(แอม น็อท ซมาท อินัฟ ทู ฟีกยุร ฮไว)
Some folks enjoy, a real good cry
(ซัม โฟค เอ็นจอย , อะ ริแอ็ล เกิด คไร)

Happy ending, happy ending
(แฮพพิ เอนดิง , แฮพพิ เอนดิง)
Give me a story with a, happy ending
(กิฝ มี อะ ซโทริ วิฑ อะ , แฮพพิ เอนดิง)
When boy meets girl and then
(ฮเว็น บอย มีท เกิล แอ็นด เด็น)
They never part again
(เด เนฝเวอะ พาท อะเกน)
But live forever happily, like you and me
(บัท ไลฝ เฟาะเรฝเออะ แฮพพิลิ , ไลค ยู แอ็นด มี)

Never thought that I would stand a chance
(เนฝเวอะ ธอท แดท ไอ เวิด ซแท็นด อะ ชานซ)
That you’d give me, a second glance
(แดท ยูต กิฝ มี , อะ เซคอันด กลานซ)
But I think that you can play the part
(บัท ไอ ธิงค แดท ยู แค็น พเล เดอะ พาท)
And give a guy, a happy heart
(แอ็นด กิฝ อะ ไก , อะ แฮพพิ ฮาท)

Happy ending, happy ending
(แฮพพิ เอนดิง , แฮพพิ เอนดิง)
Give me a story with a, happy ending
(กิฝ มี อะ ซโทริ วิฑ อะ , แฮพพิ เอนดิง)
When boy meets girl and then
(ฮเว็น บอย มีท เกิล แอ็นด เด็น)
They never part again
(เด เนฝเวอะ พาท อะเกน)
But live forever happily, like you and me
(บัท ไลฝ เฟาะเรฝเออะ แฮพพิลิ , ไลค ยู แอ็นด มี)

When boy meets girl and then, they never part again
(ฮเว็น บอย มีท เกิล แอ็นด เด็น , เด เนฝเวอะ พาท อะเกน)
but live forever happily, like you and me
(บัท ไลฝ เฟาะเรฝเออะ แฮพพิลิ , ไลค ยู แอ็นด มี)

Like you and me, like you and me
(ไลค ยู แอ็นด มี , ไลค ยู แอ็นด มี)
Like you and me
(ไลค ยู แอ็นด มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy Ending คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น