เนื้อเพลง Drunken Sailor คำอ่านไทย Great Big Sea

What do you do with a drunken sailor,
( ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
Earl-eye in the morning!
(เอิล ไอ อิน เดอะ มอนิง !)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])

Way hay and up she rises
(เว เฮ แอ็นด อัพ ชี ไรส)
Way hay and up she rises
(เว เฮ แอ็นด อัพ ชี ไรส)
Way hay and up she rises
(เว เฮ แอ็นด อัพ ชี ไรส)
Earl-eye in the morning
(เอิล ไอ อิน เดอะ มอนิง)

Shave his belly with a rusty razor,
(เฌฟ ฮิส เบลลิ วิฑ อะ รัซทิ เรเสอะ ,)
Shave his belly with a rusty razor,
(เฌฟ ฮิส เบลลิ วิฑ อะ รัซทิ เรเสอะ ,)
Shave his belly with a rusty razor,
(เฌฟ ฮิส เบลลิ วิฑ อะ รัซทิ เรเสอะ ,)
Earl-eye in the morning!
(เอิล ไอ อิน เดอะ มอนิง !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Put him in the hold with the Captain’s daughter,
(พัท ฮิม อิน เดอะ โฮลด วิฑ เดอะ แคพทิน ดอเทอะ ,)
Put him in the hold with the Captain’s daughter,
(พัท ฮิม อิน เดอะ โฮลด วิฑ เดอะ แคพทิน ดอเทอะ ,)
Put him in the hold with the Captain’s daughter,
(พัท ฮิม อิน เดอะ โฮลด วิฑ เดอะ แคพทิน ดอเทอะ ,)
Earl-eye in the morning!
(เอิล ไอ อิน เดอะ มอนิง !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
Earl-eye in the morning!
(เอิล ไอ อิน เดอะ มอนิง !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Put him the back of the paddy wagon,
(พัท ฮิม เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แพดดิ แวกอัน ,)
Put him the back of the paddy wagon,
(พัท ฮิม เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แพดดิ แวกอัน ,)
Put him the back of the paddy wagon,
(พัท ฮิม เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ แพดดิ แวกอัน ,)
Earl-eye in the morning!
(เอิล ไอ อิน เดอะ มอนิง !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Throw him in the lock-up ’til he’s sober,
(ธโร ฮิม อิน เดอะ ล็อค อัพ ทิล อีส โซเบอะ ,)
Throw him in the lock-up ’til he’s sober,
(ธโร ฮิม อิน เดอะ ล็อค อัพ ทิล อีส โซเบอะ ,)
Throw him in the lock-up ’til he’s sober,
(ธโร ฮิม อิน เดอะ ล็อค อัพ ทิล อีส โซเบอะ ,)
Earl-eye in the morning!
(เอิล ไอ อิน เดอะ มอนิง !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
Earl-eye in the morning!
(เอิล ไอ อิน เดอะ มอนิง !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
What do you do with a drunken sailor,
(ว็อท ดู ยู ดู วิฑ อะ ดรังคเอ็น เซลเออะ ,)
Earl-eye in the morning!
(เอิล ไอ อิน เดอะ มอนิง !)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drunken Sailor คำอ่านไทย Great Big Sea

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น