เนื้อเพลง I Ain’t Ever Satisfied คำอ่านไทย Steve Earle

I was born by the railroad tracks
( ไอ วอส บอน ไบ เดอะ เรแอวโหลด ทแรค)
Well the train whistle wailed and i wailed right back
(เว็ล เดอะ ทเรน วิสเทิ่ล เวล แอ็นด ดาย เวล ไรท แบ็ค)
Well papa left mama when i was quite young
(เว็ล พะพา เล็ฟท มามะ ฮเว็น นาย วอส คไวท ยัง)
He said now ” one of these days you’re gonna follow me son ”
(ฮี เซ็ด เนา ” วัน อ็อฝ ฑิส เด ยัวร์ กอนนะ ฟอลโล มี ซัน “)

Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
(โว้ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
I ain’t ever satisfied
(ไอ เอน เอฝเออะ แซทอิซไฟด)
Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
(โว้ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ)
I ain’t ever satisfied
(ไอ เอน เอฝเออะ แซทอิซไฟด)

Now i had me a woman she was my world
(เนา ไอ แฮ็ด มี อะ วูมเอิน ชี วอส มาย เวิลด)
But i ran off with my back street girl
(บัท ไอ แร็น ออฟฟ วิฑ มาย แบ็ค ซทรีท เกิล)
Now my back street woman could not be true
(เนา มาย แบ็ค ซทรีท วูมเอิน เคิด น็อท บี ทรู)
She left me standin’ on the boulevard thinkin’ bout you
(ชี เล็ฟท มี แสตนดิน ออน เดอะ บูลิฝาด ติ้งกิน เบาท ยู)

I got an empty feeling deep inside
(ไอ ก็อท แอน เอมทิ ฟีลอิง ดีพ อีนไซด)
I’m going over to the other side
(แอม โกอิ้ง โอเฝอะ ทู ดิ อัฑเออะ ไซด)

Last night i dreamed i made it to the promise land
(ลาซท ไนท ไอ ดรีม ดาย เมด อิท ทู เดอะ พรอมอิซ แล็นด)
I was standin’ at the gate and i had the key in my hand
(ไอ วอส แสตนดิน แอ็ท เดอะ เกท แอ็นด ดาย แฮ็ด เดอะ คี อิน มาย แฮ็นด)
Saint peter said ” come on in boy, you’re finally home ”
(เซนท พีเทอะ เซ็ด ” คัมมอน อิน บอย , ยัวร์ ไฟแน็ลลิ โฮม “)
I said ” no thanks pete, i’ll just be moving along ”
(ไอ เซ็ด ” โน แธ็งค พีท , แอล จัซท บี มูฝอิง อะลอง “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t Ever Satisfied คำอ่านไทย Steve Earle

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น