เนื้อเพลง You’re The Nearest Thing to Heaven คำอ่านไทย Johnny Cash

I have sailed the peaceful waters of the ocean deep and blue
( ไอ แฮ็ฝ เซล เดอะ พีซฟุล วอเทอะ อ็อฝ ดิ โอแฌ็น ดีพ แอ็นด บลู)
I held my breath and watched the western sunsets golden hue
(ไอ เฮ็ลด มาย บเร็ธ แอ็นด ว็อช เดอะ เวซเทิน ซันเซส โกลเด็น ฮิว)
I’ve flown above the mountain peaks and valleys wide and green
(แอฝ ฟโลน อะบัฝ เดอะ เมานทิน พีค แซน แฝลลิ ไวด แอ็นด กรีน)
But you’re the nearest thing to heaven that I’ve seen
(บัท ยัวร์ เดอะ นีเรซ ธิง ทู เฮฝเอ็น แดท แอฝ ซีน)

You’re the nearest thing to heaven yes you are
(ยัวร์ เดอะ นีเรซ ธิง ทู เฮฝเอ็น เย็ซ ยู อาร์)
I have searched for happiness so long and far
(ไอ แฮ็ฝ เซิช ฟอ แฮพพิเน็ซ โซ ล็อง แอ็นด ฟา)
But my search for love was through the day that I found you
(บัท มาย เซิช ฟอ ลัฝ วอส ธรู เดอะ เด แดท ไอ เฟานด ยู)
Cause you’re the nearest thing to heaven yes you are
(คอส ยัวร์ เดอะ นีเรซ ธิง ทู เฮฝเอ็น เย็ซ ยู อาร์)

I confess that I’ve been tempted by a luring magic charms
(ไอ ค็อนเฟซ แดท แอฝ บีน เท็ม ไบ อะ lurings แมจอิค ชาม)
When the smile was flashed my way and stood before two open arms
(ฮเว็น เดอะ ซไมล วอส ฟแล็ฌ มาย เว แอ็นด ซทูด บิโฟ ทู โอเพ็น อาม)
But I turned and walked away because I love you like I do
(บัท ไอ เทิน แอ็นด วอค อะเว บิคอส ไอ ลัฝ ยู ไลค ไก ดู)
You’re the nearest thing to heaven darlin’ you
(ยัวร์ เดอะ นีเรซ ธิง ทู เฮฝเอ็น ดาร์ลิน ยู)

You’re the nearest thing to heaven…
(ยัวร์ เดอะ นีเรซ ธิง ทู เฮฝเอ็น)
[ guitar ]
([ กิทา ])
I have watched the silver raindrops fall to earth to cool the day
(ไอ แฮ็ฝ ว็อช เดอะ ซีลเฝอะ เรนดรอป ฟอล ทู เอิธ ทู คูล เดอะ เด)
Watched the rainbow at twilight when the clouds had blown away
(ว็อช เดอะ เรนโบว์ แอ็ท ทไวไลท ฮเว็น เดอะ คเลาด แฮ็ด บโลน อะเว)
I love the pretty flowers but they cannot buy the worth
(ไอ ลัฝ เดอะ พรีททิ ฟเลาเออะ บัท เด แคนน็อท ไบ เดอะ เวิธ)
Cause you’re the nearest thing to heaven on this earth
(คอส ยัวร์ เดอะ นีเรซ ธิง ทู เฮฝเอ็น ออน ดีซ เอิธ)

You’re the nearest thing to heaven…
(ยัวร์ เดอะ นีเรซ ธิง ทู เฮฝเอ็น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You’re The Nearest Thing to Heaven คำอ่านไทย Johnny Cash

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น