เนื้อเพลง M1 A1 คำอ่านไทย Gorillaz

Introduction:Hello? Hello? Is anyone there?[2]
( อีนทโระดัคฌัน : เฮ็ลโล เฮ็ลโล อีส เอนอิวัน แดร์ [ ทู ])
Hello? Is anyone there?[3]
(เฮ็ลโล อีส เอนอิวัน แดร์ [ ที ])
Hello? Hello? Is anyone there?[2]
(เฮ็ลโล เฮ็ลโล อีส เอนอิวัน แดร์ [ ทู ])
Hello? Is anyone there?[3]
(เฮ็ลโล อีส เอนอิวัน แดร์ [ ที ])

M1 A1
(M1 A1)
Thousand miles an hour
(เธาแส็น ไมล แอน เอาร)
Gorillaz got the bass drum.
(โกลีลาซ ก็อท เดอะ แบ็ซ ดรัม)
Gorillaz say want some? so
(โกลีลาซ เซ ว็อนท ซัม โซ)

La,la,la,la,la,la,la,la,la, Lay!! [x4]
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , เล ! ! [ x4 ])

M1 A1
(M1 A1)
Thousand miles an hour.
(เธาแส็น ไมล แอน เอาร)
Gorillaz with the beat drum
(โกลีลาซ วิฑ เดอะ บีท ดรัม)
Sayin’ with the sita’
(เซย์อิน วิฑ เดอะ ซิทา)

We go,
(วี โก ,)
M1 A1
(M1 A1)
It’s a thousand miles an hour
(อิทซ ซา เธาแส็น ไมล แอน เอาร)
Gorillaz with the bass drum.
(โกลีลาซ วิฑ เดอะ แบ็ซ ดรัม)
Keep that sound
(คีพ แดท เซานด)

Can ya hear that?
(แค็น ยา เฮีย แดท)
Say!
(เซ !)
M1 A1
(M1 A1)

La,la,la,la,la,la,la,la,la, Lay!! [x3] La la la la la la
(ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , ลา , เล ! ! [ x3 ] ลา ลา ลา ลา ลา ลา)
WWOOOWW!
(WWOOOWW !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง M1 A1 คำอ่านไทย Gorillaz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น