เนื้อเพลง Failure By Design คำอ่านไทย Brand New

Watch you, on the one’s and two’s.
( ว็อช ยู , ออน ดิ วัน แซน ทู)
Through a window in a well lit room.
(ธรู อะ วีนโด อิน อะ เว็ล ลิท รุม)
Become a recluse.
(บิคัม อะ ริคลูซ)
And I blame myself cause I make things hard and your just trying to help.
(แอ็นด ดาย บเลม ไมเซลฟ คอส ไอ เมค ธิง ฮาด แอ็นด ยุร จัซท ทไรอิง ทู เฮ็ลพ)
And when I wake up, your the first to call.
(แอ็นด ฮเว็น นาย เวค อัพ , ยุร เดอะ เฟิซท ทู คอล)
This is one more late night basement song.
(ดีซ ซิส วัน โม เลท ไนท เบซเม็นท ซ็อง)
And I’m so sore, my voice has gone to hell, and this is one more sleepless
(แอ็นด แอม โซ โซ , มาย ฝอยซ แฮ็ส กอน ทู เฮ็ล , แอ็นด ดีซ ซิส วัน โม ซลีพเล็ซ)
night,
(ไนท ,)

Because we don’t believe in filler baby.
(บิคอส วี ด้อนท์ บิลีฝ อิน ฟีลเลอะ เบบิ)
If I could I’d sit this out.
(อิฟ ฟาย เคิด อาย ซิท ดีซ เอ้า)

[This is over when I say it’s over.]
([ ดีซ ซิส โอเฝอะ ฮเว็น นาย เซ อิทซ โอเฝอะ ])
This is a lesson in procrastination.
(ดีซ ซิส ซา เล๊ซซั่น อิน พโระคแรซทิเนฌัน)
I kill myself because I’m so frustrated.
(ไอ คิล ไมเซลฟ บิคอส แอม โซ ฟรัซทเรท)
And every single second that I put it off, means another lonely night I got
(แอ็นด เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เซคอันด แดท ไอ พัท ดิธ ออฟฟ , มีน แอะนัธเออะ โลนลิ ไนท ไอ ก็อท)
to race the clock.
(ทู เรซ เดอะ คล็อค)
[I ignore it and it ignores me too.]
([ ไอ อิกโน อิท แอ็นด ดิท อิกโน มี ทู ])
What say we go and crash your car?
(ว็อท เซ วี โก แอ็นด คแร็ฌ ยุร คา)
And every time I leave you go and lock the door.
(แอ็นด เอฝริ ไทม ไอ ลีฝ ยู โก แอ็นด ล็อค เดอะ โด)
So I walk myself picking at a chip on my shoulder, I’m another day late and
(โซ ไอ วอค ไมเซลฟ พีคคิงส แอ็ท ดา ชิพ ออน มาย โฌลเดอะ , แอม แอะนัธเออะ เด เลท แอ็นด)
one year older.
(วัน เยีย โอลเดอะ)
it’s failure by design.
(อิทซ เฟลเยอะ ไบ ดิไสน)

And we just want sleep, but this night is hell.
(แอ็นด วี จัซท ว็อนท ซลีพ , บัท ดีซ ไนท อีส เฮ็ล)
I’m sick and sunk and I blame myself because I make things hard and your
(แอม ซิค แอ็นด ซังค แอ็นด ดาย บเลม ไมเซลฟ บิคอส ไอ เมค ธิง ฮาด แอ็นด ยุร)
just trying to help.
(จัซท ทไรอิง ทู เฮ็ลพ)
I got no gas,I’m winding out my gears.
(ไอ ก็อท โน แก๊ซ , แอม ไวนดิง เอ้า มาย เกีย)
This is one more day on the verge of tears.
(ดีซ ซิส วัน โม เด ออน เดอะ เฝิจ อ็อฝ เทีย)
And now my head hurts and my health is a joke.
(แอ็นด เนา มาย เฮ็ด เฮิท แซน มาย เฮ็ลธ อีส ซา โจค)
And now I got to stop cause the headphones broke.
(แอ็นด เนา ไอ ก็อท ทู ซท็อพ คอส เดอะ เฮ็ดโฟน บโรค)

And we don’t believe in filler.
(แอ็นด วี ด้อนท์ บิลีฝ อิน ฟีลเลอะ)
Baby, if I could I’d sit this out.
(เบบิ , อิฟ ฟาย เคิด อาย ซิท ดีซ เอ้า)
[This is over, when I say it’s over.]
([ ดีซ ซิส โอเฝอะ , ฮเว็น นาย เซ อิทซ โอเฝอะ ])
This is a lesson in procrastination.
(ดีซ ซิส ซา เล๊ซซั่น อิน พโระคแรซทิเนฌัน)
I kill myself because I’m so frustrated.
(ไอ คิล ไมเซลฟ บิคอส แอม โซ ฟรัซทเรท)
And every single second that I put it off, means another lonely night I
(แอ็นด เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล เซคอันด แดท ไอ พัท ดิธ ออฟฟ , มีน แอะนัธเออะ โลนลิ ไนท ไอ)
gotta race the clock.
(กอททะ เรซ เดอะ คล็อค)
[I ignore it and it ignores me too]
([ ไอ อิกโน อิท แอ็นด ดิท อิกโน มี ทู ])
What say we go and crash your car?
(ว็อท เซ วี โก แอ็นด คแร็ฌ ยุร คา)
And every time I leave you go and lock the door.
(แอ็นด เอฝริ ไทม ไอ ลีฝ ยู โก แอ็นด ล็อค เดอะ โด)
And I walk myself picking at a chip on my shoulder.
(แอ็นด ดาย วอค ไมเซลฟ พีคคิงส แอ็ท ดา ชิพ ออน มาย โฌลเดอะ)
I’m another day late and one year older, it’s failure by design.
(แอม แอะนัธเออะ เด เลท แอ็นด วัน เยีย โอลเดอะ , อิทซ เฟลเยอะ ไบ ดิไสน)

I’m out of everything.
(แอม เอ้า อ็อฝ เอ๊วี่ติง)
No one sleeps until we get this sh*t out on the shelves.
(โน วัน ซลีพ อันทีล วี เก็ท ดีซ ฌะ *ที เอ้า ออน เดอะ เฌ็ลฝ)
It’s late, I’m faltering.
(อิทซ เลท , แอม ฟอลเทอะริง)
but this time I got nothing to say besides…
(บัท ดีซ ไทม ไอ ก็อท นัธอิง ทู เซ บิไซด)
DO DO DO, DO DO DO
(ดู ดู ดู , ดู ดู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Failure By Design คำอ่านไทย Brand New

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น