เนื้อเพลง Forever and Almost Always คำอ่านไทย Kate Voegele

So the story goes on down a less traveled road.
( โซ เดอะ ซโทริ โกซ ออน เดาน อะ เลซ ทแรฝแอ็ล โรด)
It’s a variation on the one I was old,
(อิทซ ซา แฝริเอฌัน ออน ดิ วัน ไอ วอส โอลด ,)
And although it’s not the same, It’s awful close
(แอ็นด ออลโฑ อิทซ น็อท เดอะ เซม , อิทซ ออฟุล คโลส)
In an ordinary fairy tale land,
(อิน แอน ออดิเนริ แฟริ เทล แล็นด ,)
There’s a promise of a perfect happy end.
(แดร์ ซา พรอมอิซ อ็อฝ อะ เพ๊อร์เฟ็คท แฮพพิ เอ็นด)
And I imagine having just short of that,
(แอ็นด ดาย อิแมจอิน แฮฝวิ่ง จัซท ฌอท อ็อฝ แดท ,)
Is better than nothing
(อีส เบทเทอะ แฑ็น นัธอิง)

So you’ll be my Forever and Almost Always,
(โซ โยว บี มาย เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลโมซท ออลเว ,)
And I’ll be fine, just love me when you can
(แอ็นด แอล บี ไฟน , จัซท ลัฝ มี ฮเว็น ยู แค็น)
And I’ll wait patiently, I’ll wake up everyday
(แอ็นด แอล เวท เพเฌ็นทลิ , แอล เวค อัพ เอวี่เดย์)
Just hoping that, you still care
(จัซท โฮพปิง แดท , ยู ซทิล แค)

In the corner of my mind, I know too well,
(อิน เดอะ คอเนอะ อ็อฝ มาย ไมนด , ไอ โน ทู เว็ล ,)
Oh that surely even I, deserve the best
(โอ แดท ฌูรลิ อีเฝ็น นาย , ดิเสิฝ เดอะ เบ็ซท)
But instead of leaving, I just put the issue to bed,
(บัท อินซเทด อ็อฝ ลีฝอิงส , ไอ จัซท พัท ดิ อีฌยุ ทู เบ็ด ,)
And out of my head,
(แอ็นด เอ้า อ็อฝ มาย เฮ็ด ,)
Oh and just when I believe, you’ve changed for good.
(โอ แอ็นด จัซท ฮเว็น นาย บิลีฝ , ยู๊ฟ เชนจ ฟอ เกิด)
Well you go and prove me wrong just like I knew you would
(เว็ล ยู โก แอ็นด พรูฝ มี ร็อง จัซท ไลค ไก นยู ยู เวิด)
When I’ve run out of second chances, you give me that look,
(ฮเว็น แอฝ รัน เอ้า อ็อฝ เซคอันด ชานซ , ยู กิฝ มี แดท ลุค ,)
And you’re off the hook,
(แอ็นด ยัวร์ ออฟฟ เดอะ ฮุค ,)

Because you’re my Forever and Almost Always,
(บิคอส ยัวร์ มาย เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลโมซท ออลเว ,)
And I’ll be fine, just love me when you can
(แอ็นด แอล บี ไฟน , จัซท ลัฝ มี ฮเว็น ยู แค็น)
And I’ll wait patiently, I’ll wake up everyday
(แอ็นด แอล เวท เพเฌ็นทลิ , แอล เวค อัพ เอวี่เดย์)
Just hoping that, you still care
(จัซท โฮพปิง แดท , ยู ซทิล แค)

What am I still doing here?
(ว็อท แอ็ม ไอ ซทิล ดูอิง เฮียร)
It’s all becoming so clear.
(อิทซ ซอร์ บิคัมอิง โซ คเลีย)

You’ll be my Forever and Almost Always,
(โยว บี มาย เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลโมซท ออลเว ,)
It ain’t right to just love me when you can
(อิท เอน ไรท ทู จัซท ลัฝ มี ฮเว็น ยู แค็น)
I won’t wait patiently, or wake up everyday
(ไอ ว็อนท เวท เพเฌ็นทลิ , ออ เวค อัพ เอวี่เดย์)
Just hoping that you’ll still care
(จัซท โฮพปิง แดท โยว ซทิล แค)
Forever and Almost Always,
(เฟาะเรฝเออะ แอ็นด ออลโมซท ออลเว ,)
No it ain’t right to just love me when you can, baby
(โน อิท เอน ไรท ทู จัซท ลัฝ มี ฮเว็น ยู แค็น , เบบิ)
Ain’t gonna wait patiently, I won’t wake up everyday just hoping that you still care.
(เอน กอนนะ เวท เพเฌ็นทลิ , ไอ ว็อนท เวค อัพ เอวี่เดย์ จัซท โฮพปิง แดท ยู ซทิล แค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Forever and Almost Always คำอ่านไทย Kate Voegele

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น