เนื้อเพลง You Make Me Feel Brand New คำอ่านไทย Boyz II Men

written by Thom Bell, Linda Creed
( วึ้น ไบ Thom เบลล์ , ลินดา ครีด)

My love
(มาย ลัฝ)
I’ll never find the words, my love
(แอล เนฝเวอะ ไฟนด เดอะ เวิด , มาย ลัฝ)
To tell you how I feel, my love
(ทู เท็ล ยู เฮา ไอ ฟีล , มาย ลัฝ)
Mere words could not explain
(เมีย เวิด เคิด น็อท เอ็คซพเลน)
Precious love
(พเรฌอัซ ลัฝ)
You held my life within your hands
(ยู เฮ็ลด มาย ไลฟ วิฑีน ยุร แฮ็นด)
Created everything I am
(คริเอท เอ๊วี่ติง ไอ แอ็ม)
You taught me how to live again
(ยู ทอท มี เฮา ทู ไลฝ อะเกน)
Only you
(โอ๊นลี่ ยู)
Cared when I needed a friend
(คา ฮเว็น นาย นีด อะ ฟเร็นด)
Believed in me through thick and thin
(บิลีฝ อิน มี ธรู ธิค แอ็นด ธิน)
This song is for you
(ดีซ ซ็อง อีส ฟอ ยู)
Filled with gratitude and love
(ฟิล วิฑ กแรทอิทยูด แอ็นด ลัฝ)
God bless you
(ก็อด บเล็ซ ยู)
You make me feel brand new
(ยู เมค มี ฟีล บแร็นด นยู)
For God blessed me with you
(ฟอ ก็อด บเล็ซ มี วิฑ ยู)
You made me feel brand new
(ยู เมด มี ฟีล บแร็นด นยู)
I sing this song ’cause you
(ไอ ซิง ดีซ ซ็อง คอส ยู)
You make me feel brand new
(ยู เมค มี ฟีล บแร็นด นยู)

My love
(มาย ลัฝ)
Whenever I was insecure
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ วอส อินซิคยูร)
You built me up and made me sure
(ยู บิลท มี อัพ แอ็นด เมด มี ฌุร)
You gave my pride back to me
(ยู เกฝ มาย พไรด แบ็ค ทู มี)
Precious friend
(พเรฌอัซ ฟเร็นด)
With you I’ll always have a friend
(วิฑ ยู แอล ออลเว แฮ็ฝ อะ ฟเร็นด)
Someone who I can depend
(ซัมวัน ฮู ไอ แค็น ดิเพนด)
To walk a path that sometimes bends
(ทู วอค กา พาธ แดท ซัมไทม์ เบ็นด)
Without you
(วิเฑาท ยู)
Life has no meaning or rhyme
(ไลฟ แฮ็ส โน มีนนิง ออ ไรม)
Like notes to a song out of time
(ไลค โนท ทู อะ ซ็อง เอ้า อ็อฝ ไทม)
How can I repay
(เฮา แค็น นาย ริเพ)
You for having faith in me
(ยู ฟอ แฮฝวิ่ง เฟธ อิน มี)
God bless you
(ก็อด บเล็ซ ยู)
You make me feel brand new
(ยู เมค มี ฟีล บแร็นด นยู)
For God blessed me with you
(ฟอ ก็อด บเล็ซ มี วิฑ ยู)
You made me feel brand new
(ยู เมด มี ฟีล บแร็นด นยู)
I sing this song ’cause you
(ไอ ซิง ดีซ ซ็อง คอส ยู)
You make me feel brand new
(ยู เมค มี ฟีล บแร็นด นยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Make Me Feel Brand New คำอ่านไทย Boyz II Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น