เนื้อเพลง Billion Dollar Babies คำอ่านไทย Alice Cooper

Billion dollar baby
( บีลยัน ดอลเลอะ เบบิ)
Rubber little lady, slicker than a weasel
(รับเบอะ ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ , สลิกเกอร์ แฑ็น อะ weasel)
Grimy as an alley, loves me like no other lover
(ไกรมอิ แอ็ส แอน แอลลิ , ลัฝ มี ไลค โน อัฑเออะ ลัฝเออะ)
Billion dollar baby
(บีลยัน ดอลเลอะ เบบิ)
Rubber little monster, baby I adore you
(รับเบอะ ลิ๊ทเทิ่ล มอนซเทอะ , เบบิ ไอ อะโด ยู)
Man or woman living couldn’t love you like me baby
(แม็น ออ วูมเอิน ลีฝอิง คูดซึ่น ลัฝ ยู ไลค มี เบบิ)

We go dancing nightly in the attic
(วี โก แด็นซิง ไนทลิ อิน ดิ แอตติค)
While the moon is rising in the sky
(ฮไวล เดอะ มูน อีส ไรสอิง อิน เดอะ ซไค)
If I’m too rough tell me
(อิฟ แอม ทู รัฟ เท็ล มี)
I’m so scared your little head
(แอม โซ ซคา ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ด)
Will come off in my hands
(วิล คัม ออฟฟ อิน มาย แฮ็นด)

Billion dollar baby
(บีลยัน ดอลเลอะ เบบิ)
I got you in a dimestore
(ไอ ก็อท ยู อิน อะ dimestore)
No other little girl could ever
(โน อัฑเออะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล เคิด เอฝเออะ)
Hold you any tighter, any tighter than me baby
(โฮลด ยู เอนอิ ไทท์เดอ , เอนอิ ไทท์เดอ แฑ็น มี เบบิ)
Billion dollar baby
(บีลยัน ดอลเลอะ เบบิ)
Reckless like a gambler, million dollar maybe
(เรคเล็ซ ไลค เก แกมบเลอะ , มีลยัน ดอลเลอะ เมบี)
Fighting like a dog whose been infected by the rabies
(ไฟท์ดิง ไลค เก ด็อก ฮูส บีน อินเฟคท ไบ เดอะ เรบีส)

We go dancing nightly in the attic
(วี โก แด็นซิง ไนทลิ อิน ดิ แอตติค)
While the moon is rising in the sky
(ฮไวล เดอะ มูน อีส ไรสอิง อิน เดอะ ซไค)
If I’m too rough tell me
(อิฟ แอม ทู รัฟ เท็ล มี)
I’m so scared your little head
(แอม โซ ซคา ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ด)
Will come off in my hands
(วิล คัม ออฟฟ อิน มาย แฮ็นด)

Million dollar babies
(มีลยัน ดอลเลอะ เบบีสฺ)
Billion dollar babies
(บีลยัน ดอลเลอะ เบบีสฺ)
Trillion dollar babies
(ทรีลยัน ดอลเลอะ เบบีสฺ)
Zillion dollar babies
(ซิลหลิออน ดอลเลอะ เบบีสฺ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Billion Dollar Babies คำอ่านไทย Alice Cooper

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น