เนื้อเพลง Free Me คำอ่านไทย Hyper Static Union

I was afraid to let You in
( ไอ วอส อัฟเรด ทู เล็ท ยู อิน)
Would I break Your heart again?
(เวิด ดาย บเรค ยุร ฮาท อะเกน)
So many times before
(โซ เมนอิ ไทม บิโฟ)
I could not keep my promises
(ไอ เคิด น็อท คีพ มาย พรอมอิซ)
But You were dying to forgive
(บัท ยู เวอ ไดอิง ทู เฟาะกีฝ)
You gave Your life for me to live
(ยู เกฝ ยุร ไลฟ ฟอ มี ทู ไลฝ)
And now I know it’s time to find out
(แอ็นด เนา ไอ โน อิทซ ไทม ทู ไฟนด เอ้า)
Who I am in Your eyes, in Your eyes
(ฮู ไอ แอ็ม อิน ยุร ไอ , อิน ยุร ไอ)

Come in my heart, come in my home
(คัม อิน มาย ฮาท , คัม อิน มาย โฮม)
Come in, You’re welcome at Your throne
(คัม อิน , ยัวร์ เวลคัม แอ็ท ยุร ธโรน)
Come in and take control
(คัม อิน แอ็นด เทค ค็อนทโรล)
I know that I need You to rule my life
(ไอ โน แดท ไอ นีด ยู ทู รูล มาย ไลฟ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Free me from within
(ฟรี มี ฟร็อม วิฑีน)
I am ready for my new life to begin
(ไอ แอ็ม เรดอิ ฟอ มาย นยู ไลฟ ทู บีกีน)
Take me from this place
(เทค มี ฟร็อม ดีซ พเลซ)
Oh Lord I seek Your face, I seek Your face
(โอ ลอด ดาย ซีค ยุร เฟซ , ไอ ซีค ยุร เฟซ)

I’ve been a fool I’ve been wrong
(แอฝ บีน อะ ฟูล แอฝ บีน ร็อง)
I’ve been alone for too long
(แอฝ บีน อะโลน ฟอ ทู ล็อง)
I’ve been thinking that it’s time I apologize
(แอฝ บีน ติ้งกิง แดท อิทซ ไทม ไอ อะพอลโอะไจส)
You’ve given life, You’ve given love
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น ไลฟ , ยู๊ฟ กีฝเอ็น ลัฝ)
You’ve given all I can think of
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น ออล ไอ แค็น ธิงค อ็อฝ)
You’ve given me the time to find out
(ยู๊ฟ กีฝเอ็น มี เดอะ ไทม ทู ไฟนด เอ้า)
Who I am in Your eyes
(ฮู ไอ แอ็ม อิน ยุร ไอ)

[Chorus]
([ โครัซ ])

I’m falling in again
(แอม ฟ๊อลิง อิน อะเกน)
I don’t remember when life was any better
(ไอ ด้อนท์ ริเมมเบอะ ฮเว็น ไลฟ วอส เอนอิ เบทเทอะ)
I just need to be held, I’m feeling overwhelmed
(ไอ จัซท นีด ทู บี เฮ็ลด , แอม ฟีลอิง โอเฝอะฮเวลม)
Cuz life is so much better
(คัซ ไลฟ อีส โซ มัช เบทเทอะ)
This life is so much better
(ดีซ ไลฟ อีส โซ มัช เบทเทอะ)

Free me from within
(ฟรี มี ฟร็อม วิฑีน)
I am ready for my new life to begin
(ไอ แอ็ม เรดอิ ฟอ มาย นยู ไลฟ ทู บีกีน)
Take me from this place
(เทค มี ฟร็อม ดีซ พเลซ)
Oh Lord I seek Your face
(โอ ลอด ดาย ซีค ยุร เฟซ)
I seek Your face
(ไอ ซีค ยุร เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Free Me คำอ่านไทย Hyper Static Union

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น