เนื้อเพลง Bleed Black คำอ่านไทย AFI

I am exploring the inside.
( ไอ แอ็ม explorings ดิ อีนไซด)
I find it desolate.
(ไอ ไฟนด ดิท เดซโอะลิท)
I do implore these confines now as they penetrate,
(ไอ ดู อิมพโล ฑิส คอนไฟน เนา แอ็ส เด เพนอิทเรท ,)
” recreate me. ”
(” เรคริเอท มี “)
I’m hovering throughout time.
(แอม hoverings ธรูเอาท ไทม)
I crumble in these days.
(ไอ แคมเบิล อิน ฑิส เด)
I crumble, cannot, I cannot find reflection in these days.
(ไอ แคมเบิล , แคนน็อท , ไอ แคนน็อท ไฟนด ริฟเคลฌัน อิน ฑิส เด)
If you listen, listen, listen, listen close,
(อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น คโลส ,)
Beat-by-beat, you can hear when a heart stops.
(บีท ไบ บีท , ยู แค็น เฮีย ฮเว็น อะ ฮาท ซท็อพ)
I saved the pieces when it broke and ground them all to dust.
(ไอ เซฝ เดอะ พีซ ฮเว็น หนิด บโรค แอ็นด กเรานด เฑ็ม ออล ทู ดัซท)
I am destroyed by the inside.
(ไอ แอ็ม ดิซทรอย ไบ ดิ อีนไซด)
I disassociate.
(ไอ ดิแซ็ซโซฌิเอท)
I hope to destroy the ouside.
(ไอ โฮพ ทู ดิซทรอย ดิ ouside)
It will alleviate and elevate me.
(อิท วิล แอ็ลลีฝิเอท แอ็นด เอลอิเฝท มี)
Like water flowing into lungs,
(ไลค วอเทอะ ฟโลอิง อีนทุ ลัง ,)
I’m flowing through these days.
(แอม ฟโลอิง ธรู ฑิส เด)
As morphine tears through deadened veins
(แอ็ส มอฟีน เทีย ธรู deadened เฝน)
I’m numbing in these days.
(แอม นัมบิง อิน ฑิส เด)
If you listen, listen, listen, listen close,
(อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น คโลส ,)
Beat-by-beat, you can hear when a heart stops.
(บีท ไบ บีท , ยู แค็น เฮีย ฮเว็น อะ ฮาท ซท็อพ)
I saved the pieces when it broke and ground them all to dust.
(ไอ เซฝ เดอะ พีซ ฮเว็น หนิด บโรค แอ็นด กเรานด เฑ็ม ออล ทู ดัซท)
I know what died that night.
(ไอ โน ว็อท ได แดท ไนท)
It can never be brought back to life once again,
(อิท แค็น เนฝเวอะ บี บรอท แบ็ค ทู ไลฟ วันซ อะเกน ,)
I know.
(ไอ โน)
I know what died that night it can never be brought back to life.
(ไอ โน ว็อท ได แดท ไนท ดิธ แค็น เนฝเวอะ บี บรอท แบ็ค ทู ไลฟ)
Once again, I know.
(วันซ อะเกน , ไอ โน)
I know
(ไอ โน)
I know
(ไอ โน)
That night, and I’ll never be brought back to life once again,
(แดท ไนท , แอ็นด แอล เนฝเวอะ บี บรอท แบ็ค ทู ไลฟ วันซ อะเกน ,)
I know
(ไอ โน)
I know I died That night, and I’ll never be brought back to life once again,
(ไอ โน ไอ ได แดท ไนท , แอ็นด แอล เนฝเวอะ บี บรอท แบ็ค ทู ไลฟ วันซ อะเกน ,)
I know
(ไอ โน)
If you listen, listen, listen, listen close,
(อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น คโลส ,)
Beat-by-beat, you can hear when a heart stops.
(บีท ไบ บีท , ยู แค็น เฮีย ฮเว็น อะ ฮาท ซท็อพ)
I saved the pieces when it broke and ground them all to dust.
(ไอ เซฝ เดอะ พีซ ฮเว็น หนิด บโรค แอ็นด กเรานด เฑ็ม ออล ทู ดัซท)
If you listen, listen, listen, listen close,
(อิฟ ยู ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น , ลิ๊สซึ่น คโลส ,)
Beat-by-beat, you can hear when a heart stops.
(บีท ไบ บีท , ยู แค็น เฮีย ฮเว็น อะ ฮาท ซท็อพ)
I saved the pieces when it broke and ground them all to dust.
(ไอ เซฝ เดอะ พีซ ฮเว็น หนิด บโรค แอ็นด กเรานด เฑ็ม ออล ทู ดัซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bleed Black คำอ่านไทย AFI

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น