เนื้อเพลง Where Does My Heart Beat Now คำอ่านไทย Celine Dion

So much to believe in – We were lost in time
( โซ มัช ทู บิลีฝ อิน วี เวอ ล็อซท อิน ไทม)
Everything I needed
(เอ๊วี่ติง ไอ นีด)
I feel in your eyes
(ไอ ฟีล อิน ยุร ไอ)
Always tought of keepin-
(ออลเว ถอด อ็อฝ คริพปิน)
Your heart next to mine
(ยุร ฮาท เน็คซท ทู ไมน)
But now that seems so far away
(บัท เนา แดท ซีม โซ ฟา อะเว)
Don’t know how love could leave
(ด้อนท์ โน เฮา ลัฝ เคิด ลีฝ)
Without a trace
(วิเฑาท ดา เทร๊ซ)
Where do silent hearts go?
(ฮแว ดู ไซเล็นท ฮาท โก)

Where does my heart beat now
(ฮแว โด มาย ฮาท บีท เนา)
Where is the sound
(ฮแว อีส เดอะ เซานด)
That only echoes through the night
(แดท โอ๊นลี่ แอคโค ธรู เดอะ ไนท)
Where does my heart beat now
(ฮแว โด มาย ฮาท บีท เนา)
I can’t live without
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท)
Without feeling it inside
(วิเฑาท ฟีลอิง อิท อีนไซด)
Where do all the lonely hearts go
(ฮแว ดู ออล เดอะ โลนลิ ฮาท โก)

Candle in the water – Drifting helplessly
(แค๊นเดิ้ล อิน เดอะ วอเทอะ ดริฟทิง เฮลพเล็ซลิ)
Hiding from the thunder-
(ไฮดอิง ฟร็อม เดอะ ธันเดอะ)
Come and rescue me
(คัม แอ็นด เรซคยู มี)
Driven by hunger –
(ดรีฝเอ็น ไบ ฮังเกอะ)
Of the endless dream
(อ็อฝ ดิ เอ็นเล็ซ ดรีม)

I’m searching for the hand that I can hold
(แอม เซิชอิง ฟอ เดอะ แฮ็นด แดท ไอ แค็น โฮลด)
I’m reaching for the arms that let me know
(แอม รีชชิง ฟอ ดิ อาม แดท เล็ท มี โน)
Where do silent hearts go?
(ฮแว ดู ไซเล็นท ฮาท โก)

Where does my heart beat now
(ฮแว โด มาย ฮาท บีท เนา)
Where is the sound
(ฮแว อีส เดอะ เซานด)
That only echoes through the night
(แดท โอ๊นลี่ แอคโค ธรู เดอะ ไนท)
Where does my heart beat now
(ฮแว โด มาย ฮาท บีท เนา)
I can’t live without
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท)
Without feeling it inside
(วิเฑาท ฟีลอิง อิท อีนไซด)
Where do all the lonely hearts go
(ฮแว ดู ออล เดอะ โลนลิ ฮาท โก)
Where do all the lonely hearts go
(ฮแว ดู ออล เดอะ โลนลิ ฮาท โก)

Then one touch overcomes the silence
(เด็น วัน ทั๊ช โอเว่อร์คัม เดอะ ไซเล็นซ)
Love still survives
(ลัฝ ซทิล เซอะไฝฝ)
Two hearts needing one another
(ทู ฮาท นี๊ดดิงวัน แอะนัธเออะ)
Give me wings to fly
(กิฝ มี วิง ทู ฟไล)

Where does my heart beat now
(ฮแว โด มาย ฮาท บีท เนา)
Where is the sound
(ฮแว อีส เดอะ เซานด)
That only echoes through the night
(แดท โอ๊นลี่ แอคโค ธรู เดอะ ไนท)
Where does my heart beat now
(ฮแว โด มาย ฮาท บีท เนา)
I can’t live without
(ไอ แค็นท ไลฝ วิเฑาท)
Without feeling it inside
(วิเฑาท ฟีลอิง อิท อีนไซด)

I’ve got someone to give my heart to
(แอฝ ก็อท ซัมวัน ทู กิฝ มาย ฮาท ทู)
Feel it getting stronger and stronger
(ฟีล อิท เกดดดิ้ง สตองเกอร์ แอ็นด สตองเกอร์)
And stronger
(แอ็นด สตองเกอร์)
And I feel inside
(แอ็นด ดาย ฟีล อีนไซด)

Hearts are made to last
(ฮาท แซร์ เมด ทู ลาซท)
Till the end of time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Does My Heart Beat Now คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น