เนื้อเพลง Sweetheart คำอ่านไทย Mariah Carey

Boy haven’t you noticed
( บอย แฮฟเวน ยู โนทิซ)
A gleam in my eye
(อะ กลีม อิน มาย ไอ)
Because of you
(บิคอส อ็อฝ ยู)
I’m a little hypnotized
(แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล ฮีพโนะไทส)
But every time you’re with me
(บัท เอฝริ ไทม ยัวร์ วิฑ มี)
I feel so positive
(ไอ ฟีล โซ พอสอิทิฝ)
Now with a little love
(เนา วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ)
Something’s got to give
(ซัมติง ก็อท ทู กิฝ)

BRIDGE:
(บริจ :)
A full moon [yeah yeah]
(อะ ฟูล มูน [ เย่ เย่ ])
Is waiting in the twilight
(อีส เวททิง อิน เดอะ ทไวไลท)
Maybe soon
(เมบี ซูน)
You will come to be my night
(ยู วิล คัม ทู บี มาย ไนท)
Here we are
(เฮียร วี อาร์)
Hoping that we never part
(โฮพปิง แดท วี เนฝเวอะ พาท)
Stay with me
(ซเท วิฑ มี)

HOOK:
(ฮุค :)
Baby, won’t you be my sweetheart
(เบบิ , ว็อนท ยู บี มาย สวีทฮาร์ท)
We could share a storybook romance
(วี เคิด แฌ อะ storybook โระแมนซ)
Won’t you be my sweetheart
(ว็อนท ยู บี มาย สวีทฮาร์ท)
We could share a storybook romance
(วี เคิด แฌ อะ storybook โระแมนซ)
[What you think about, What you think about you and me baby going one on one]
([ ว็อท ยู ธิงค อะเบาท , ว็อท ยู ธิงค อะเบาท ยู แอ็นด มี เบบิ โกอิ้ง วัน ออน วัน ])
Just you and I
(จัซท ยู แอ็นด ดาย)

You are no Casanova
(ยู อาร์ โน คาซาโนฝา)
I know that you’ll be true
(ไอ โน แดท โยว บี ทรู)
And that’s why
(แอ็นด แด๊ท ฮไว)
I’m so in love with you
(แอม โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู)
But each romantic ending
(บัท อีช โระแมนทิค เอนดิง)
You leave me at my door
(ยู ลีฝ มี แอ็ท มาย โด)
But tonight
(บัท ทุไนท)
I’d like us to explore
(อาย ไลค อัซ ทู เอ็คซพโล)

BRIDGE
(บริจ)

HOOK
(ฮุค)

Stars are bright
(ซทา แซร์ ไบร๊ท)
Mood is right
(มูด อีส ไรท)
[Say what MC baby sing it to me]
([ เซ ว็อท เอมซี เบบิ ซิง อิท ทู มี ])
To keep me warn away from harm
(ทู คีพ มี วอน อะเว ฟร็อม ฮาม)
Nowhere better than my baby’s arms
(โนแวร์ เบทเทอะ แฑ็น มาย เบบิ อาม)

Stars are bright
(ซทา แซร์ ไบร๊ท)
Mood is right
(มูด อีส ไรท)
[Say what MC baby sing it to me]
([ เซ ว็อท เอมซี เบบิ ซิง อิท ทู มี ])
To keep me warn away from harm
(ทู คีพ มี วอน อะเว ฟร็อม ฮาม)
Nowhere better than my baby’s arms
(โนแวร์ เบทเทอะ แฑ็น มาย เบบิ อาม)

HOOK
(ฮุค)

Let’s get together
(เล็ท เก็ท ทุเกฑเออะ)
Live happily ever after
(ไลฝ แฮพพิลิ เอฝเออะ อาฟเทอะ)
No one to make us sad
(โน วัน ทู เมค อัซ แซ็ด)
Oh baby
(โอ เบบิ)
You know I need your love
(ยู โน ไอ นีด ยุร ลัฝ)
Romance
(โระแมนซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sweetheart คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น