เนื้อเพลง Never Really Was คำอ่านไทย Mario Winans

[Talking]
( [ ทอคอิง ])
I just need to talk to you for a second,
(ไอ จัซท นีด ทู ทอค ทู ยู ฟอ รา เซคอันด ,)
It won’t take me long,
(อิท ว็อนท เทค มี ล็อง ,)
I gotta get this off my chest,
(ไอ กอททะ เก็ท ดีซ ออฟฟ มาย เช็ซท ,)
Listen!
(ลิ๊สซึ่น !)

I’m really glad that you can take out time,
(แอม ริแอ็ลลิ กแล็ด แดท ยู แค็น เทค เอ้า ไทม ,)
Cause I got a lot on my mind,
(คอส ไอ ก็อท ดา ล็อท ออน มาย ไมนด ,)
I never thought that you would be the kind,
(ไอ เนฝเวอะ ธอท แดท ยู เวิด บี เดอะ ไคนด ,)
To do the dirt and hang you head,
(ทู ดู เดอะ เดิท แอ็นด แฮ็ง ยู เฮ็ด ,)
Babygirl won’t you make me understand,
(เบบี้เกิล ว็อนท ยู เมค มี อันเดิซแทนด ,)
Why you would say the things you said to me,
(ฮไว ยู เวิด เซ เดอะ ธิง ยู เซ็ด ทู มี ,)
You made me believe we would be forever
(ยู เมด มี บิลีฝ วี เวิด บี เฟาะเรฝเออะ)
But it was all a lie
(บัท ดิธ วอส ซอร์ อะ ไล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If it never really was what you seen in me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู ซีน อิน มี ,)
Why did you say you believed in me,
(ฮไว ดิด ยู เซ ยู บิลีฝ อิน มี ,)
It’s all because of you my security,
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู มาย ซิคยูริทิ ,)
It’s driving me crazy baby,
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ เบบิ ,)
If it never really was what you had for me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู แฮ็ด ฟอ มี ,)
Why did you say that you wanted me, needed me,
(ฮไว ดิด ยู เซ แดท ยู ว็อนท มี , นีด มี ,)
If it never really was what you ment for me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู เม็นท ฟอ มี ,)
Tell me
(เท็ล มี)

Now I know I’ve asked you time and time again,
(เนา ไอ โน แอฝ อาซค ยู ไทม แอ็นด ไทม อะเกน ,)
Were you sure you didn’t want another man,
(เวอ ยู ฌุร ยู ดิ๊นอิน ว็อนท แอะนัธเออะ แม็น ,)
I would of understood it back then,
(ไอ เวิด อ็อฝ อันเดิซทูด ดิท แบ็ค เด็น ,)
But you had to wait until I gave in,
(บัท ยู แฮ็ด ทู เวท อันทีล ไอ เกฝ อิน ,)
Now I know I’ve been a s*cker for your love,
(เนา ไอ โน แอฝ บีน อะ เอส *cker ฟอ ยุร ลัฝ ,)
Baby tell me what the hell was I thinking of,
(เบบิ เท็ล มี ว็อท เดอะ เฮ็ล วอส ซาย ติ้งกิง อ็อฝ ,)
I should of listened to them when they told me
(ไอ เชิด อ็อฝ ลิ๊สซึ่น ทู เฑ็ม ฮเว็น เด โทลด มี)
But I learned the hard way
(บัท ไอ เลิน เดอะ ฮาด เว)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If it never really was what you seen in me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู ซีน อิน มี ,)
Why did you say you believed in me,
(ฮไว ดิด ยู เซ ยู บิลีฝ อิน มี ,)
It’s all because of you my security,
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู มาย ซิคยูริทิ ,)
It’s driving me crazy baby,
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ เบบิ ,)
If it never really was what you had for me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู แฮ็ด ฟอ มี ,)
Why did you say that you wanted me, needed me,
(ฮไว ดิด ยู เซ แดท ยู ว็อนท มี , นีด มี ,)
If it never really was what you ment for me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู เม็นท ฟอ มี ,)
Tell me
(เท็ล มี)

Why would you play with my heart,
(ฮไว เวิด ยู พเล วิฑ มาย ฮาท ,)
When I gave it all,
(ฮเว็น นาย เกฝ อิท ดอร์ ,)
It’s tearing me apart girl,
(อิทซ แทริง มี อะพาท เกิล ,)
All you had to do is so say,
(ออล ยู แฮ็ด ทู ดู อีส โซ เซ ,)
I would of let you go,
(ไอ เวิด อ็อฝ เล็ท ยู โก ,)
You’re making it so hard girl
(ยัวร์ เมคอิง อิท โซ ฮาด เกิล)

Why would you play with my heart,
(ฮไว เวิด ยู พเล วิฑ มาย ฮาท ,)
When I gave it all,
(ฮเว็น นาย เกฝ อิท ดอร์ ,)
It’s tearing me apart girl,
(อิทซ แทริง มี อะพาท เกิล ,)
All you had to do is so say,
(ออล ยู แฮ็ด ทู ดู อีส โซ เซ ,)
I would of let you go,
(ไอ เวิด อ็อฝ เล็ท ยู โก ,)
You’re making it so hard girl
(ยัวร์ เมคอิง อิท โซ ฮาด เกิล)

Tell me why, why baby
(เท็ล มี ฮไว , ฮไว เบบิ)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If it never really was what you seen in me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู ซีน อิน มี ,)
Why did you say you believed in me,
(ฮไว ดิด ยู เซ ยู บิลีฝ อิน มี ,)
It’s all because of you my security,
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู มาย ซิคยูริทิ ,)
It’s driving me crazy baby,
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ เบบิ ,)
If it never really was what you had for me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู แฮ็ด ฟอ มี ,)
Why did you say that you wanted me, needed me,
(ฮไว ดิด ยู เซ แดท ยู ว็อนท มี , นีด มี ,)
If it never really was what you ment for me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู เม็นท ฟอ มี ,)
Tell me
(เท็ล มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])
If it never really was what you seen in me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู ซีน อิน มี ,)
Why did you say you believed in me,
(ฮไว ดิด ยู เซ ยู บิลีฝ อิน มี ,)
It’s all because of you my security,
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู มาย ซิคยูริทิ ,)
It’s driving me crazy baby,
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ เบบิ ,)
If it never really was what you had for me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู แฮ็ด ฟอ มี ,)
Why did you say that you wanted me, needed me,
(ฮไว ดิด ยู เซ แดท ยู ว็อนท มี , นีด มี ,)
If it never really was what you ment for me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู เม็นท ฟอ มี ,)
Tell me
(เท็ล มี)

[Chorus [Girl’s part]]
([ โครัซ [ เกิล พาท ] ])
If it never really was what you seen in me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู ซีน อิน มี ,)
Why did you say you believed in me,
(ฮไว ดิด ยู เซ ยู บิลีฝ อิน มี ,)
[I just tried to give you what you needed]
([ ไอ จัซท ทไร ทู กิฝ ยู ว็อท ยู นีด ])
It’s all because of you my security,
(อิทซ ซอร์ บิคอส อ็อฝ ยู มาย ซิคยูริทิ ,)
It’s driving me crazy baby,
(อิทซ ดรายวิง มี คเรสิ เบบิ ,)
[Would you just tell me why you lied to me]
([ เวิด ยู จัซท เท็ล มี ฮไว ยู ไล ทู มี ])
If it never really was what you had for me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู แฮ็ด ฟอ มี ,)
Why did you say that you wanted me, needed me,
(ฮไว ดิด ยู เซ แดท ยู ว็อนท มี , นีด มี ,)
[don’t know]
([ ด้อนท์ โน ])
If it never really was what you ment for me,
(อิฟ อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ วอส ว็อท ยู เม็นท ฟอ มี ,)
Tell me
(เท็ล มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Really Was คำอ่านไทย Mario Winans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น