เนื้อเพลง I Never Meant to Hurt you คำอ่านไทย Barbra Streisand

I never meant to hurt you
( ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู เฮิท ยู)
I’m not that way at all
(แอม น็อท แดท เว แอ็ท ดอร์)
Please believe the words of the heart
(พลีส บิลีฝ เดอะ เวิด อ็อฝ เดอะ ฮาท)
A heart that seems so small
(อะ ฮาท แดท ซีม โซ ซมอล)
And I swear
(แอ็นด ดาย ซแว)
I never meant to hurt you
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู เฮิท ยู)
I guess I lost my place
(ไอ เก็ซ ซาย ล็อซท มาย พเลซ)
Please, believe the wards of the heart
(พลีส , บิลีฝ เดอะ วอด อ็อฝ เดอะ ฮาท)
A heart that hides its fails
(อะ ฮาท แดท ไฮด อิทซ เฟล)
Why do I do things I never mean to do?
(ฮไว ดู ไอ ดู ธิง ซาย เนฝเวอะ มีน ทู ดู)
Oh, why did I speak so carelessly
(โอ , ฮไว ดิด ดาย ซพีค โซ แคเล็ซลิ)
When all that I felt
(ฮเว็น ออล แดท ไอ เฟ็ลท)
Was love for you?
(วอส ลัฝ ฟอ ยู)
And I swear
(แอ็นด ดาย ซแว)
I never
(ไอ เนฝเวอะ)
I never meant to hurt you
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู เฮิท ยู)
I’ve got to make you know
(แอฝ ก็อท ทู เมค ยู โน)
Please, believe the words of the heart
(พลีส , บิลีฝ เดอะ เวิด อ็อฝ เดอะ ฮาท)
A heart that didn’t show
(อะ ฮาท แดท ดิ๊นอิน โฌ)
I never meant to hurt you
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู เฮิท ยู)
I only meant to love you
(ไอ โอ๊นลี่ เม็นท ทู ลัฝ ยู)
It’s true
(อิทซ ทรู)
And when I saw you crying
(แอ็นด ฮเว็น นาย ซอ ยู คไรอิง)
I cried too…
(ไอ คไร ทู)

Written by L. Nyro
(วึ้น ไบ แอล Nyro)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Never Meant to Hurt you คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น