เนื้อเพลง Kalimba Story คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

Saw it in a store, one day.
( ซอ อิท อิน อะ ซโท , วัน เด)
Thought it might, make me play
(ธอท ดิธ ไมท , เมค มี พเล)
Future music all for you-
(ฟยูเชอะ มยูสิค ออล ฟอ ยู)

Seen me thru my hardest times-
(ซีน มี ธรู มาย ฮาร์เดท ไทม)
thought it was ’bout time, to open
(ธอท ดิธ วอส เบาท ไทม , ทู โอเพ็น)
a new world just for you-
(อะ นยู เวิลด จัซท ฟอ ยู)

Fills all my needs, gave me the key
(ฟิล ซอร์ มาย นีด , เกฝ มี เดอะ คี)
Door was open, for me to see
(โด วอส โอเพ็น , ฟอ มี ทู ซี)
Playin around the world, touchin’
(เพลย์ยิน อะเรานด เดอะ เวิลด , ทัชชิน)
All the boys and girls with a new
(ออล เดอะ บอย แซน เกิล วิฑ อะ นยู)
love to make them free
(ลัฝ ทู เมค เฑ็ม ฟรี)

Kalimba, ooh kalimba, play me a tune
(Kalimba , อู้ kalimba , พเล มี อะ ทยูน)
Kalimba, ooh kalimba, I’m glad I found you
(Kalimba , อู้ kalimba , แอม กแล็ด ดาย เฟานด ยู)
Kalimba, ooh kalimba, play me a tune
(Kalimba , อู้ kalimba , พเล มี อะ ทยูน)
Kalimba, ooh kalimba sends a message to you
(Kalimba , อู้ kalimba เซ็นด ซา เมซซิจ ทู ยู)

If you lend an ear, and you have no fear
(อิฟ ยู เล็นด แอน เอีย , แอ็นด ยู แฮ็ฝ โน เฟีย)
The vibration will move your mind
(เดอะ ไฝบเรฌัน วิล มูฝ ยุร ไมนด)
It’s new to you, sounds true to you
(อิทซ นยู ทู ยู , เซานด ทรู ทู ยู)
Sacred music before it’s time
(เซคเร็ด มยูสิค บิโฟ อิทซ ไทม)

Play it for ya now, wanna see
(พเล อิท ฟอ ยา เนา , วอนนา ซี)
just how, my kalimba get next to you
(จัซท เฮา , มาย kalimba เก็ท เน็คซท ทู ยู)
Are you ready now, well get ready
(อาร์ ยู เรดอิ เนา , เว็ล เก็ท เรดอิ)
Come along, groove with the new-
(คัม อะลอง , กรูฝ วิฑ เดอะ นยู)

Kalimba, ooh kalimba, play me a tune
(Kalimba , อู้ kalimba , พเล มี อะ ทยูน)
Kalimba, ooh kalimba, I’m glad I found you
(Kalimba , อู้ kalimba , แอม กแล็ด ดาย เฟานด ยู)
Kalimba, ooh kalimba, play me a tune
(Kalimba , อู้ kalimba , พเล มี อะ ทยูน)
Kalimba, ooh kalimba sends a message to you
(Kalimba , อู้ kalimba เซ็นด ซา เมซซิจ ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Kalimba Story คำอ่านไทย Earth Wind And Fire

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น