เนื้อเพลง In Elegance คำอ่านไทย Architects

take your time to find me
( เทค ยุร ไทม ทู ไฟนด มี)
I can’t promise where I’ll be
(ไอ แค็นท พรอมอิซ ฮแว แอล บี)
these nights I felt so restless
(ฑิส ไนท ซาย เฟ็ลท โซ เรซทเล็ซ)
tonight I feel useless
(ทุไนท ไอ ฟีล ยูสเหลด)

take your time to find me
(เทค ยุร ไทม ทู ไฟนด มี)
I can’t promise where I’ll be
(ไอ แค็นท พรอมอิซ ฮแว แอล บี)
these nights I feel so restless
(ฑิส ไนท ซาย ฟีล โซ เรซทเล็ซ)
tonight I’m useless
(ทุไนท แอม ยูสเหลด)

blaming myself
(เบมิง ไมเซลฟ)
for every woman
(ฟอ เอฝริ วูมเอิน)
I should have thought this through
(ไอ เชิด แฮ็ฝ ธอท ดีซ ธรู)
before I hold you down with me
(บิโฟ ไอ โฮลด ยู เดาน วิฑ มี)
motionless I lay
(โมฌันเล็ซ ซาย เล)
when your words could save me from
(ฮเว็น ยุร เวิด เคิด เซฝ มี ฟร็อม)
this situation
(ดีซ ซิชิวเอฌัน)

I’ve been laying here for what seems
(แอฝ บีน เลยิง เฮียร ฟอ ว็อท ซีม)
like days
(ไลค เด)
and it was my mistake from the start
(แอ็นด ดิท วอส มาย มิซเทค ฟร็อม เดอะ ซทาท)

take your time to find me
(เทค ยุร ไทม ทู ไฟนด มี)
I can’t promise where I’ll be
(ไอ แค็นท พรอมอิซ ฮแว แอล บี)
it was my mistake from the start
(อิท วอส มาย มิซเทค ฟร็อม เดอะ ซทาท)

take your time to find me
(เทค ยุร ไทม ทู ไฟนด มี)
I can’t promise where I’ll be
(ไอ แค็นท พรอมอิซ ฮแว แอล บี)
it was my mistake from the start
(อิท วอส มาย มิซเทค ฟร็อม เดอะ ซทาท)

motionless I lay
(โมฌันเล็ซ ซาย เล)
when the words that saved me
(ฮเว็น เดอะ เวิด แดท เซฝ มี)
staring back into
(ซแทริง แบ็ค อีนทุ)
dead sunk eyes?
(เด็ด ซังค ไอ)

I need the right words to come…
(ไอ นีด เดอะ ไรท เวิด ทู คัม)
I need the the right words
(ไอ นีด เดอะ ไรท เวิด)
but I just can’t find it
(บัท ไอ จัซท แค็นท ไฟนด ดิท)
I just can’t find it
(ไอ จัซท แค็นท ไฟนด ดิท)

I’ll spend years
(แอล ซเพ็นด เยีย)
making you believe
(เมคอิง ยู บิลีฝ)
I was just a bad dream
(ไอ วอส จัซท ดา แบ็ด ดรีม)
just a bad dream
(จัซท ดา แบ็ด ดรีม)

and it was my mistake from the start
(แอ็นด ดิท วอส มาย มิซเทค ฟร็อม เดอะ ซทาท)
I’ve been laying here for what seems
(แอฝ บีน เลยิง เฮียร ฟอ ว็อท ซีม)
like days
(ไลค เด)

take your time to find me
(เทค ยุร ไทม ทู ไฟนด มี)
I can’t promise where I’ll be
(ไอ แค็นท พรอมอิซ ฮแว แอล บี)
it was my mistake from the start
(อิท วอส มาย มิซเทค ฟร็อม เดอะ ซทาท)

take your time to find me
(เทค ยุร ไทม ทู ไฟนด มี)
I can’t promise where I’ll be
(ไอ แค็นท พรอมอิซ ฮแว แอล บี)
it was my mistake from the start
(อิท วอส มาย มิซเทค ฟร็อม เดอะ ซทาท)

I’m determined
(แอม ดิเทอมิน)
to find a way, out
(ทู ไฟนด อะ เว , เอ้า)
to disconnect myself
(ทู ดิซค็อนเนคท ไมเซลฟ)
from you, again
(ฟร็อม ยู , อะเกน)

how can I
(เฮา แค็น นาย)
have shattered
(แฮ็ฝ แฌทเทอะ)
my one chance
(มาย วัน ชานซ)
ooow, to you
(อู้ , ทู ยู)
how can I
(เฮา แค็น นาย)
feel like I’m
(ฟีล ไลค แอม)
shattered my
(แฌทเทอะ มาย)
ooohooo
(ooohooo)

to me
(ทู มี)
I’ll spend years
(แอล ซเพ็นด เยีย)
making you believe
(เมคอิง ยู บิลีฝ)
that I was only a bad dream
(แดท ไอ วอส โอ๊นลี่ อะ แบ็ด ดรีม)

I’m determined
(แอม ดิเทอมิน)
to find a way, out
(ทู ไฟนด อะ เว , เอ้า)
to disconnect myself
(ทู ดิซค็อนเนคท ไมเซลฟ)
from you, again
(ฟร็อม ยู , อะเกน)

how can I
(เฮา แค็น นาย)
have shattered
(แฮ็ฝ แฌทเทอะ)
my one chance
(มาย วัน ชานซ)
ooow, to you
(อู้ , ทู ยู)
how can I
(เฮา แค็น นาย)
feel like I’m
(ฟีล ไลค แอม)
shattered my
(แฌทเทอะ มาย)
once chance tonight
(วันซ ชานซ ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Elegance คำอ่านไทย Architects

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น