เนื้อเพลง As If คำอ่านไทย Blaque

Uh, uh, uh, uh, uh
( อา , อา , อา , อา , อา)

Yo, yo [ooh yeah]
(โย , โย [ อู้ เย่ ])
Let me explain this to you
(เล็ท มี เอ็คซพเลน ดีซ ทู ยู)
See I’m not gonna let you run me
(ซี แอม น็อท กอนนะ เล็ท ยู รัน มี)
How we’re gonna do it is
(เฮา เวีย กอนนะ ดู อิท อีส)
I’m gonna run you
(แอม กอนนะ รัน ยู)

You, you’ve got a lot of nerve
(ยู , ยู๊ฟ ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ เนิฝ)
I guess you haven’t heard
(ไอ เก็ซ ยู แฮฟเวน เฮิด)
I’m doin’ fine out here on my own
(แอม โดย ไฟน เอ้า เฮียร ออน มาย โอน)
You, you think that you can come
(ยู , ยู ธิงค แดท ยู แค็น คัม)
Around here for some fun
(อะเรานด เฮียร ฟอ ซัม ฟัน)
But boy you’ve got a lot to learn
(บัท บอย ยู๊ฟ ก็อท ดา ล็อท ทู เลิน)

Don’t shake your head from side to side
(ด้อนท์ เฌค ยุร เฮ็ด ฟร็อม ไซด ทู ไซด)
Saying that you’ve changed enough
(เซอิง แดท ยู๊ฟ เชนจ อินัฟ)
That you see the light
(แดท ยู ซี เดอะ ไลท)
Cuz you just say what you say
(คัซ ยู จัซท เซ ว็อท ยู เซ)
And want your way
(แอ็นด ว็อนท ยุร เว)
And it’s that game that you play
(แอ็นด อิทซ แดท เกม แดท ยู พเล)
It’s a little late
(อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล เลท)

* As if
(* แอ็ส อิฟ)
I’m ever gonna take you back
(แอม เอฝเออะ กอนนะ เทค ยู แบ็ค)
As if
(แอ็ส อิฟ)
It’s ever gonna come to that
(อิทซ เอฝเออะ กอนนะ คัม ทู แดท)
So see you ’round, wave goodbye
(โซ ซี ยู เรานด , เวฝ กู๊ดบาย)
Be a bird pass me by
(บี อะ เบิด เพซ มี ไบ)

** As if
(** แอ็ส อิฟ)
I’m gonna let you break my heart again
(แอม กอนนะ เล็ท ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน)
As if I’m gonna let your love back in my life
(แอ็ส อิฟ แอม กอนนะ เล็ท ยุร ลัฝ แบ็ค อิน มาย ไลฟ)
Not tonight, get a grip
(น็อท ทุไนท , เก็ท ดา กริพ)
Baby as if
(เบบิ แอ็ส อิฟ)

Come on [oh, oh] come on
(คัมมอน [ โอ , โอ ] คัมมอน)
[Oh, oh, oh, oh]
([ โอ , โอ , โอ , โอ ])
Uh-huh, uh-huh, yeah
(อา ฮู , อา ฮู , เย่)
[Oh, oh]
([ โอ , โอ ])

You seem to think that I [I]
(ยู ซีม ทู ธิงค แดท ไอ [ ไอ ])
Ain’t got no sense of pride [Pride]
(เอน ก็อท โน เซ็นซ อ็อฝ พไรด [ พไรด ])
Well boy you got a weird perception now [Yo]
(เว็ล บอย ยู ก็อท ดา เวียด เพอะเซพฌัน เนา [ โย ])
Of what it is to love [Love]
(อ็อฝ ว็อท ดิธ อีส ทู ลัฝ [ ลัฝ ])
And I am sure because [Because]
(แอ็นด ดาย แอ็ม ฌุร บิคอส [ บิคอส ])
You got the look of desperation
(ยู ก็อท เดอะ ลุค อ็อฝ เดซเพอะเรฌัน)

Don’t shake your head from left to right
(ด้อนท์ เฌค ยุร เฮ็ด ฟร็อม เล็ฟท ทู ไรท)
Saying that you will when you won’t ever see the light
(เซอิง แดท ยู วิล ฮเว็น ยู ว็อนท เอฝเออะ ซี เดอะ ไลท)
And you just say what you say and want your way
(แอ็นด ยู จัซท เซ ว็อท ยู เซ แอ็นด ว็อนท ยุร เว)
And it’s that game that you play
(แอ็นด อิทซ แดท เกม แดท ยู พเล)
It’s a little late
(อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล เลท)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

As if
(แอ็ส อิฟ)
I’m gonna let you break my heart again
(แอม กอนนะ เล็ท ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน)
As if I’m gonna let your love back in my life
(แอ็ส อิฟ แอม กอนนะ เล็ท ยุร ลัฝ แบ็ค อิน มาย ไลฟ)
Not tonight, catch my drift
(น็อท ทุไนท , แค็ช มาย ดริฟท)
Baby as if
(เบบิ แอ็ส อิฟ)

{Oh, oh, oh, oh…}
({โอ , โอ , โอ , โอ })
You gotta go, you gotta go bye bye
(ยู กอททะ โก , ยู กอททะ โก ไบ ไบ)
{Oh, oh, oh, oh…}
({โอ , โอ , โอ , โอ })
As if
(แอ็ส อิฟ)
[Never gonna take you back, whoo!]
([ เนฝเวอะ กอนนะ เทค ยู แบ็ค , ฮู ! ])

I, I got places to go [Go]
(ไอ , ไอ ก็อท พเลซ ทู โก [ โก ])
With people you don’t know [You don’t know ’em]
(วิฑ พี๊เพิ่ล ยู ด้อนท์ โน [ ยู ด้อนท์ โน เอ็ม ])
We’re gonna dance all nice and slow [Ha, ha, ha]
(เวีย กอนนะ ดานซ ออล ไน๊ซ์ แอ็นด ซโล [ ฮา , ฮา , ฮา ])

Don’t shake your head from left to right
(ด้อนท์ เฌค ยุร เฮ็ด ฟร็อม เล็ฟท ทู ไรท)
Saying that you’ve changed and now you’re on my side
(เซอิง แดท ยู๊ฟ เชนจ แอ็นด เนา ยัวร์ ออน มาย ไซด)
Cause you know you just want some lucky charm
(คอส ยู โน ยู จัซท ว็อนท ซัม ลัคคิ ชาม)
And it’s that game that you play
(แอ็นด อิทซ แดท เกม แดท ยู พเล)
So I’m moving on
(โซ แอม มูฝอิง ออน)

As if
(แอ็ส อิฟ)
I’m ever gonna take you back
(แอม เอฝเออะ กอนนะ เทค ยู แบ็ค)
As if
(แอ็ส อิฟ)
It’s ever gonna come to that
(อิทซ เอฝเออะ กอนนะ คัม ทู แดท)
So be a dear, disappear
(โซ บี อะ เดีย , ดิแซ็พเพีย)
Maybe I’m not being clear
(เมบี แอม น็อท บีอิง คเลีย)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

[Oh, oh, oh, oh…]
([ โอ , โอ , โอ , โอ ])
No, no, no
(โน , โน , โน)
As If
(แอ็ส อิฟ)
I’m gonna let you break my heart again
(แอม กอนนะ เล็ท ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน)

[Repeat * , **]
([ ริพีท * , ** ])

I’m gonna let you break my heart again
(แอม กอนนะ เล็ท ยู บเรค มาย ฮาท อะเกน)
As if I’m gonna let you try and be my friend
(แอ็ส อิฟ แอม กอนนะ เล็ท ยู ทไร แอ็นด บี มาย ฟเร็นด)
It’s the end, take the hint
(อิทซ ดิ เอ็นด , เทค เดอะ ฮินท)
Baby as if
(เบบิ แอ็ส อิฟ)
[He, he, he]
([ ฮี , ฮี , ฮี ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง As If คำอ่านไทย Blaque

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น