เนื้อเพลง Have You Forgotten คำอ่านไทย Red House Painters

I can’t let you be, cause your beauty won’t allow me
( ไอ แค็นท เล็ท ยู บี , คอส ยุร บยูทิ ว็อนท แอ็ลเลา มี)
wrapped in white sheets,
(แร็พท อิน ฮไวท ฌีท ,)
like an angel from a bedtime story
(ไลค แอน เอนเจล ฟร็อม มา เบดทาม ซโทริ)
and shut out what they say,
(แอ็นด ฌัท เอ้า ว็อท เด เซ ,)
cause your friends are f*cked up anyway
(คอส ยุร ฟเร็นด แซร์ เอฟ *cked อัพ เอนอิเว)
and when they come around,
(แอ็นด ฮเว็น เด คัม อะเรานด ,)
somehow they feel up and you feel down.
(ซัมฮาว เด ฟีล อัพ แอ็นด ยู ฟีล เดาน)

When we were kids, we hated things our parents did
(ฮเว็น วี เวอ คิด , วี แฮ็ท ธิง เอ๊า แพเร็นท ดิด)
we listened low to Casey Kasem’s radio show
(วี ลิ๊สซึ่น โล ทู Casey Kasems เรดิโอ โฌ)
that’s when friends were nice,
(แด๊ท ฮเว็น ฟเร็นด เวอ ไน๊ซ์ ,)
to think of them just makes you feel nice
(ทู ธิงค อ็อฝ เฑ็ม จัซท เมค ยู ฟีล ไน๊ซ์)
the smell of grass in spring
(เดอะ ซเม็ล อ็อฝ กราซ ซิน ซพริง)
and October leaves cover everything.
(แอ็นด อ็อคโทเบอะ ลีฝ คัฝเออะ เอ๊วี่ติง)

Have you forgotten how to love yourself? [x2]
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน เฮา ทู ลัฝ ยุรเซลฟ [ x2 ])

I can’t believe all the good things that you do for me
(ไอ แค็นท บิลีฝ ออล เดอะ เกิด ธิง แดท ยู ดู ฟอ มี)
sat back in a chair like a princess from a faraway place
(แซ็ท แบ็ค อิน อะ แช ไลค เก พรีนเซ็ซ ฟร็อม มา faraway พเลซ)
nobody’s nice, when you’re older your heart turns to ice
(โนบอดี้ ไน๊ซ์ , ฮเว็น ยัวร์ โอลเดอะ ยุร ฮาท เทิน ทู ไอซ)
and shut out what they say;
(แอ็นด ฌัท เอ้า ว็อท เด เซ 😉
they’re too dumb to mean it anyway
(เดรว ทู ดัม ทู มีน หนิด เอนอิเว)

When we were kids, we hated things our sisters did
(ฮเว็น วี เวอ คิด , วี แฮ็ท ธิง เอ๊า ซีซเทอะ ดิด)
backyard summer pools and Christmases were beautiful
(แบคคีหยาด ซัมเมอะ พูล แซน คริสมาสเซซ เวอ บยูทิฟุล)
and the sentiment of coloured mirrored ornaments
(แอ็นด เดอะ เซนทิเม็นท อ็อฝ คัลเออะ มีเรอะ ออนะเม็นท)
and the open drapes
(แอ็นด ดิ โอเพ็น ดเรพ)
look out on frozen farmhouse landscapes
(ลุค เอ้า ออน โฟ๊เซน farmhouse แรนสเคป)

Have you forgotten how to love yourself? [x6]
(แฮ็ฝ ยู ฟอร์กอทเดน เฮา ทู ลัฝ ยุรเซลฟ [ x6 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Have You Forgotten คำอ่านไทย Red House Painters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น