เนื้อเพลง PPr:Kut คำอ่านไทย Linkin Park

[Mike]
( [ ไมค ])
Why does it feel like night today
(ฮไว โด ซิท ฟีล ไลค ไนท ทุเด)
Something in here’s not right today
(ซัมติง อิน เฮียร น็อท ไรท ทุเด)
Why I am so uptight today
(ฮไว ไอ แอ็ม โซ อัพทาย ทุเด)
Paranoia’s all I got left
(เพเรโนยลา ซอร์ ไอ ก็อท เล็ฟท)
I don’t know what stressed me first
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ซทเร็ซ มี เฟิซท)
Or how the pressure was fed
(ออ เฮา เดอะ พเรฌเออะ วอส เฟ็ด)
But I know just what it feels like to
(บัท ไอ โน จัซท ว็อท ดิธ ฟีล ไลค ทู)
have a voice in the back of my head
(แฮ็ฝ อะ ฝอยซ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เฮ็ด)
Like a face that I hold inside
(ไลค เก เฟซ แดท ไอ โฮลด อีนไซด)
A face that awakes when I close my eyes
(อะ เฟซ แดท อะเวค ฮเว็น นาย คโลส มาย ไอ)
Face that watches every time I lie
(เฟซ แดท วัทเชซ เอฝริ ไทม ไอ ไล)
Face that laughs every time I fall
(เฟซ แดท ลาฟ เอฝริ ไทม ไอ ฟอล)
And watches everything
(แอ็นด วัทเชซ เอ๊วี่ติง)
So I know that when its time to sink or swim
(โซ ไอ โน แดท ฮเว็น อิทซ ไทม ทู ซิงค ออ ซวิม)
The face inside is hearing me right beneath my skin
(เดอะ เฟซ อีนไซด อีส เฮียริง มี ไรท บินีธ มาย ซคิน)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
Its like I’m paranoid looking over my back
(อิทซ ไลค แอม พารานอย ลุคอิง โอเฝอะ มาย แบ็ค)
Its like a whirlwind inside of my head
(อิทซ ไลค เก เวอวิน อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
Its like I can’t stop what I’m hearing within
(อิทซ ไลค ไก แค็นท ซท็อพ ว็อท แอม เฮียริง วิฑีน)
Its like the face inside is right beneath my skin
(อิทซ ไลค เดอะ เฟซ อีนไซด อีส ไรท บินีธ มาย ซคิน)

Hey yo, here we go again with the pain I feel isn’t real but in my mind
(เฮ โย , เฮียร วี โก อะเกน วิฑ เดอะ เพน นาย ฟีล อีสซึ่น ริแอ็ล บัท อิน มาย ไมนด)
But I find myself in places with names, but not faces
(บัท ไอ ไฟนด ไมเซลฟ อิน พเลซ วิฑ เนม , บัท น็อท เฟซ)
My memory races at speeds hundred degrees
(มาย เมมโอะริ เรซ แอ็ท ซพีด ฮันดเร็ด ดิกรี)
My soul [it bleeds?] devil must’ve planted the seed
(มาย โซล [ อิท บลีด ] เด๊ฝิ้ล มาสทฝฺ พลานท เดอะ ซี)
Now it feels like my backs against the wall, I’m taking the fall
(เนา อิท ฟีล ไลค มาย แบ็ค อะเกนซท เดอะ วอล , แอม เทคอิง เดอะ ฟอล)
Whenever I call nobody’s responding at all
(ฮเว็นเอฝเออะ ไอ คอล โนบอดี้ respondings แอ็ท ดอร์)
But I don’t who I could trust they screaming my name
(บัท ไอ ด้อนท์ ฮู ไอ เคิด ทรัซท เด ซครีมอิง มาย เนม)
I need somebody to help me out of the flame
(ไอ นีด ซัมบอดี้ ทู เฮ็ลพ มี เอ้า อ็อฝ เดอะ ฟเลม)
All I’m trying to do is just master me all I want to do is smoke a blaster beat
(ออล แอม ทไรอิง ทู ดู อีส จัซท มาซเทอะ มี ออล ไอ ว็อนท ทู ดู อีส ซโมค เก blaster บีท)
But something keeps talking to me consciously
(บัท ซัมติง คีพ ทอคอิง ทู มี คอนฌัซลิ)
Responsibly it keeps haunting me
(Responsibly อิท คีพ ฮันติง มี)
From dusk till dawn
(ฟร็อม ดัซค ทิล ดอน)
Everything has something for ya
(เอ๊วี่ติง แฮ็ส ซัมติง ฟอ ยา)
That voice inside of your head got to projected, Paranoia
(แดท ฝอยซ อีนไซด อ็อฝ ยุร เฮ็ด ก็อท ทู พรอจเอ็คท , เพเรโนยลา)
Ccold sweat
(Ccold ซเว็ท)
Shining on your face exposing your purpose and if I
(ชายนิง ออน ยุร เฟซ exposings ยุร เพอพัซ แอ็นด อิฟ ฟาย)
Ripped off your skin I’d probably find another verse
(ริพ ออฟฟ ยุร ซคิน อาย พรอบอับลิ ไฟนด แอะนัธเออะ เฝิซ)
Its nothing worse than trying to bring yourself up back from the dead
(อิทซ นัธอิง เวิซ แฑ็น ทไรอิง ทู บริง ยุรเซลฟ อัพ แบ็ค ฟร็อม เดอะ เด็ด)
So I advise you listen to that voice in the back of your head
(โซ ไอ แอ็ดไฝส ยู ลิ๊สซึ่น ทู แดท ฝอยซ อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ ยุร เฮ็ด)

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
Its like I’m paranoid looking over my back
(อิทซ ไลค แอม พารานอย ลุคอิง โอเฝอะ มาย แบ็ค)
Its like a whirlwind inside of my head
(อิทซ ไลค เก เวอวิน อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
Its like I can’t stop what I’m hearing within
(อิทซ ไลค ไก แค็นท ซท็อพ ว็อท แอม เฮียริง วิฑีน)
Its like the face inside is right beneath my skin
(อิทซ ไลค เดอะ เฟซ อีนไซด อีส ไรท บินีธ มาย ซคิน)

The face inside is right beneath your skin [4x]
(เดอะ เฟซ อีนไซด อีส ไรท บินีธ ยุร ซคิน [ 4x ])
The sun goes down
(เดอะ ซัน โกซ เดาน)
I feel the light betray me[3x]
(ไอ ฟีล เดอะ ไลท บิทเร มี [ 3x ])

[Chester]
([ เชสเตอร์ ])
Its like I’m paranoid looking over my back
(อิทซ ไลค แอม พารานอย ลุคอิง โอเฝอะ มาย แบ็ค)
Its like a whirlwind inside of my head
(อิทซ ไลค เก เวอวิน อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
Its like I can’t stop what I’m hearing within
(อิทซ ไลค ไก แค็นท ซท็อพ ว็อท แอม เฮียริง วิฑีน)
Its like the face inside is right beneath my skin
(อิทซ ไลค เดอะ เฟซ อีนไซด อีส ไรท บินีธ มาย ซคิน)

Its like I’m paranoid looking over my back
(อิทซ ไลค แอม พารานอย ลุคอิง โอเฝอะ มาย แบ็ค)
Its like a whirlwind inside of my head
(อิทซ ไลค เก เวอวิน อีนไซด อ็อฝ มาย เฮ็ด)
Its like I can’t stop what I’m hearing within
(อิทซ ไลค ไก แค็นท ซท็อพ ว็อท แอม เฮียริง วิฑีน)
Its like the face inside is right beneath my skin
(อิทซ ไลค เดอะ เฟซ อีนไซด อีส ไรท บินีธ มาย ซคิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง PPr:Kut คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น