เนื้อเพลง Promises คำอ่านไทย Savage Garden

Well Don’t You Know I Need A
( เว็ล ด้อนท์ ยู โน ไอ นีด อะ)
Little Indulgence
(ลิ๊ทเทิ่ล อินดัลเจ็นซ)
Listen To The Hunter Becoming
(ลิ๊สซึ่น ทู เดอะ ฮันเทอะ บิคัมอิง)
Hunted
(ฮันท)
Every Day There’s A Million Advances
(เอฝริ เด แดร์ ซา มีลยัน แอ็ดฝานซ)
Don’t Be Too Forceful You’ll Ruin
(ด้อนท์ บี ทู โฟซฟุล โยว รูอิน)
Your Chances
(ยุร ชานซ)
Well Don’t You Know That Time Is A
(เว็ล ด้อนท์ ยู โน แดท ไทม อีส ซา)
Broken Glass
(บโรเค็น กลัซ)
That Splinters Against The Wall
(แดท ซพลีนเทอะ อะเกนซท เดอะ วอล)
But The Picture Is Coming Back
(บัท เดอะ พีคเชอะ อีส คัมอิง แบ็ค)
Now Baby
(เนา เบบิ)
And I Want To Take It All
(แอ็นด ดาย ว็อนท ทู เทค อิท ดอร์)

Chorus
(โครัซ)

Don’t Go Making All These Promises
(ด้อนท์ โก เมคอิง ออล ฑิส พรอมอิซ)
You Know You Cannot Keep
(ยู โน ยู แคนน็อท คีพ)
There’s A Time To Play A King And A
(แดร์ ซา ไทม ทู พเล อะ คิง แอ็นด อะ)
Time To Be The Thief
(ไทม ทู บี เดอะ ธีฟ)
cause If You’re Making All These
(คอส อิฟ ยัวร์ เมคอิง ออล ฑิส)
Promises You Know You Cannot Keep
(พรอมอิซ ยู โน ยู แคนน็อท คีพ)
You Know Time Will Be The Thief And
(ยู โน ไทม วิล บี เดอะ ธีฟ แอ็นด)
Your Fallen King Will End Up Alone
(ยุร ฟอลเล็น คิง วิล เอ็นด อัพ อะโลน)

So Let Your Body Move A Little
(โซ เล็ท ยุร บอดอิ มูฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
Bit Closer
(บิท โคลเซอร์)
Silent Like The Sound Proceeding
(ไซเล็นท ไลค เดอะ เซานด พโระซีดอิง)
A Cyclone
(อะ ไซคโลน)
Don’t You Know That
(ด้อนท์ ยู โน แดท)
Powerful Thinking
(เพาเออะฟุล ติ้งกิง)
Can Be A Force You Don’t Want
(แค็น บี อะ โฟซ ยู ด้อนท์ ว็อนท)
To Relinquish
(ทู ริลีงควิฌ)
Well Don’t You Know That
(เว็ล ด้อนท์ ยู โน แดท)
They Say That Hanging On Will Justify
(เด เซ แดท แฮงอิง ออน วิล จัซทิไฟ)
The Wait
(เดอะ เวท)
But Patience And Elated Wisdom
(บัท เพเฌ็นซ แอ็นด อิเลท วีสดัม)
Don’t Share A Common Phrase
(ด้อนท์ แฌ อะ คอมมัน ฟเรส)

Chorus
(โครัซ)

Well I’m Only Hanging On For What
(เว็ล แอม โอ๊นลี่ แฮงอิง ออน ฟอ ว็อท)
Goes Down
(โกซ เดาน)
I’m Floating High And My Feet Don’t
(แอม ฟโลทอิง ไฮ แอ็นด มาย ฟีท ด้อนท์)
Touch The Ground
(ทั๊ช เดอะ กเรานด)
I’d Take Advantage But I Can’t See
(อาย เทค แอ็ดฝานทิจ บัท ไอ แค็นท ซี)
Through This Charade
(ธรู ดีซ ฌะเรด)
So Don’t You Don’t Go Make It Harder
(โซ ด้อนท์ ยู ด้อนท์ โก เมค อิท อาณ์เดอ)
Than Hell
(แฑ็น เฮ็ล)
cause When It Comes Down To
(คอส ฮเว็น หนิด คัม เดาน ทู)
The Making
(เดอะ เมคอิง)
You Better Be Damned Sure You Can
(ยู เบทเทอะ บี แด็ม ฌุร ยู แค็น)
Take It
(เทค อิท)
Hey Baby
(เฮ เบบิ)

Chorus
(โครัซ)

Time Will Be The Thief
(ไทม วิล บี เดอะ ธีฟ)
And Your Fallen King Will End Up
(แอ็นด ยุร ฟอลเล็น คิง วิล เอ็นด อัพ)
A Fool A Fool A Lonely Sorry Fool
(อะ ฟูล อะ ฟูล อะ โลนลิ ซอริ ฟูล)
Oh Baby ’cause I Told You Baby
(โอ เบบิ คอส ไอ โทลด ยู เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Promises คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น