เนื้อเพลง Had Enough คำอ่านไทย The Who

I’ve had enough of bein’ nice
( แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ บีนโพลไน๊ซ์)
I’ve had enough of right and wrong
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ ไรท แอ็นด ร็อง)
I’ve had enough of tryin’ to love my brother
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ ทายอิน ทู ลัฝ มาย บรัฑเออะ)

I’ve had enough of bein’ good
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ บีนโพลเกิด)
And doin’ everything like i’m told I should
(แอ็นด โดย เอ๊วี่ติง ไลค แอม โทลด ดาย เชิด)
If you need a lover, you’d better find another
(อิฟ ยู นีด อะ ลัฝเออะ , ยูต เบทเทอะ ไฟนด แอะนัธเออะ)

Life is for the living
(ไลฟ อีส ฟอ เดอะ ลีฝอิง)
Takers never giving
(เทเกอ เนฝเวอะ กีฝวิง)

Suspicion takes the place of trust
(ซัซพีฌอัน เทค เดอะ พเลซ อ็อฝ ทรัซท)
My love is turning into lust
(มาย ลัฝ อีส เทินนิง อีนทุ ลัซท)
If you get on the wrong side of me you better run for cover
(อิฟ ยู เก็ท ออน เดอะ ร็อง ไซด อ็อฝ มี ยู เบทเทอะ รัน ฟอ คัฝเออะ)

I’ve had enough of bein’ trodden on
(แอฝ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ บีนโพลtrodden ออน)
My passive days are gonna be long gone
(มาย แพ้สสีฝ เด แซร์ กอนนะ บี ล็อง กอน)
If you slap one cheek, well, I ain’t gonna turn the other
(อิฟ ยู ซแล็พ วัน ชีค , เว็ล , ไอ เอน กอนนะ เทิน ดิ อัฑเออะ)

Life is for the living
(ไลฟ อีส ฟอ เดอะ ลีฝอิง)
Takers never giving
(เทเกอ เนฝเวอะ กีฝวิง)

Fooling no one but ourselves
(ฟลูลิง โน วัน บัท เอารเซลฝส)
Good is dying
(เกิด อีส ไดอิง)

Here comes the end
(เฮียร คัม ดิ เอ็นด)
Here comes the end of the world
(เฮียร คัม ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)

I’m gettin’ sick of this universe
(แอม เกดดิน ซิค อ็อฝ ดีซ ยูนิเฝิซ)
Ain’t gonna get better; it’s gonna get worse
(เอน กอนนะ เก็ท เบทเทอะ ; อิทซ กอนนะ เก็ท เวิซ)
And the world’s gonna sink with the weight of the human race
(แอ็นด เดอะ เวิลด กอนนะ ซิงค วิฑ เดอะ เวท อ็อฝ เดอะ ฮยูแม็น เรซ)

Hate and fear in every face
(เฮท แอ็นด เฟีย อิน เอฝริ เฟซ)
I’m gettin’ ready and I’ve packed my case
(แอม เกดดิน เรดอิ แอ็นด แอฝ แพ็ค มาย เคซ)
If you find somewhere better, can you save my place?
(อิฟ ยู ไฟนด ซัมแวร์ เบทเทอะ , แค็น ยู เซฝ มาย พเลซ)

Fooling no one but ourselves
(ฟลูลิง โน วัน บัท เอารเซลฝส)
Love is dying
(ลัฝ อีส ไดอิง)

Here comes the end
(เฮียร คัม ดิ เอ็นด)
Here comes the end
(เฮียร คัม ดิ เอ็นด)
Here comes the end of the world
(เฮียร คัม ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Had Enough คำอ่านไทย The Who

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น