เนื้อเพลง Victim คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

House full of roses
( เฮาซ ฟูล อ็อฝ โรส)
A letter on the stairs
(อะ เลทเทอะ ออน เดอะ ซแท)
A tape full of messages
(อะ เทพ ฟูล อ็อฝ เมซซิจ)
For anyone who cares
(ฟอ เอนอิวัน ฮู แค)
Collage of broken words
(คอลลาฉ อ็อฝ บโรเค็น เวิด)
and stories full of tears
(แอ็นด สตอยสฺ ฟูล อ็อฝ เทีย)
Remembering your life
(รัเมมเบอร์ริง ยุร ไลฟ)
Cause we wish that you were here
(คอส วี วิฌ แดท ยู เวอ เฮียร)

Nothing is harder
(นัธอิง อีส อาณ์เดอ)
Than to wake up all alone
(แฑ็น ทู เวค อัพ ออล อะโลน)
Realize it’s not okay
(รีแอะไลส อิทซ น็อท โอเค)
It’s the end of all you know
(อิทซ ดิ เอ็นด อ็อฝ ออล ยู โน)
Time keeps passing by
(ไทม คีพ พาซซิง ไบ)
But it seems I’m frozen still
(บัท ดิธ ซีม แอม โฟ๊เซน ซทิล)
Scars are left behind
(ซคา แซร์ เล็ฟท บิไฮนด)
But some too deep to feel
(บัท ซัม ทู ดีพ ทู ฟีล)

And some say this can’t be real
(แอ็นด ซัม เซ ดีซ แค็นท บี ริแอ็ล)
And I?€?ve lost my power to feel tonight
(แอ็นด ดาย € ve ล็อซท มาย เพาเออะ ทู ฟีล ทุไนท)
We’re all just victims of a crime
(เวีย ออล จัซท ฝิคทิม อ็อฝ อะ คไรม)
When all?€?s gone and can’t be regained
(ฮเว็น ออล € เอส กอน แอ็นด แค็นท บี ริเกน)
We can’t seem to shelter the pain inside
(วี แค็นท ซีม ทู เฌลเทอะ เดอะ เพน อีนไซด)
We’re all just victims of a crime
(เวีย ออล จัซท ฝิคทิม อ็อฝ อะ คไรม)

Some days you’ll find me
(ซัม เด โยว ไฟนด มี)
In the place I like to go
(อิน เดอะ พเลซ ไอ ไลค ทู โก)
Ask questions to myself
(อาซค คเวซชัน ทู ไมเซลฟ)
Bout the things I’ll never know
(เบาท เดอะ ธิง แอล เนฝเวอะ โน)
What’s left to find
(ว็อท เล็ฟท ทู ไฟนด)
Cause I need a little more
(คอส ไอ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)
I need a little time
(ไอ นีด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม)
Can we even up the score?
(แค็น วี อีเฝ็น อัพ เดอะ ซโค)

And some say this can’t be real
(แอ็นด ซัม เซ ดีซ แค็นท บี ริแอ็ล)
And I’ve lost my power to feel tonight
(แอ็นด แอฝ ล็อซท มาย เพาเออะ ทู ฟีล ทุไนท)
We’re all just victims of a crime
(เวีย ออล จัซท ฝิคทิม อ็อฝ อะ คไรม)
When all?€?s gone and can’t be regained
(ฮเว็น ออล € เอส กอน แอ็นด แค็นท บี ริเกน)
We can’t seem to shelter the pain inside
(วี แค็นท ซีม ทู เฌลเทอะ เดอะ เพน อีนไซด)
We’re all just victims of a crime
(เวีย ออล จัซท ฝิคทิม อ็อฝ อะ คไรม)

And nothing lasts forever
(แอ็นด นัธอิง ลาซท เฟาะเรฝเออะ)
For all good days it’s true
(ฟอ ออล เกิด เด อิทซ ทรู)
I’d rather tred it all
(อาย ราฑเออะ tred ดิท ออล)
For somehow saving you
(ฟอ ซัมฮาว เซฝอิง ยู)
And must have been the season
(แอ็นด มัซท แฮ็ฝ บีน เดอะ ซี๊ซั่น)
That?€?ve threw us out of mind
(แดท € ve ธรู อัซ เอ้า อ็อฝ ไมนด)
Once i stood so tall
(วันซ ไอ ซทูด โซ ทอล)
Now I’m searching for a sign
(เนา แอม เซิชอิง ฟอ รา ไซน)

So don’t need your salvation
(โซ ด้อนท์ นีด ยุร แซ็ลเฝฌัน)
With promises and kind
(วิฑ พรอมอิซ แซน ไคนด)
And all those speculation
(แอ็นด ออล โฑส ซเพคอิวเลฌัน)
Save it for another time
(เซฝ อิท ฟอ แอะนัธเออะ ไทม)
?€?Cause we don’t need a reason
(€ คอส วี ด้อนท์ นีด อะ รี๊ซั่น)
A reason just to stay
(อะ รี๊ซั่น จัซท ทู ซเท)
Some just can’t be bothered
(ซัม จัซท แค็นท บี บอฑเออะ)
To stick around another day
(ทู ซทิค อะเรานด แอะนัธเออะ เด)

And some say this can’t be real
(แอ็นด ซัม เซ ดีซ แค็นท บี ริแอ็ล)
And I’ve lost my power to feel tonight
(แอ็นด แอฝ ล็อซท มาย เพาเออะ ทู ฟีล ทุไนท)
We’ve all been victims of a crime
(หวีบ ออล บีน ฝิคทิม อ็อฝ อะ คไรม)
When all is gone and can?€?t be regained
(ฮเว็น ออล อีส กอน แอ็นด แค็น € ที บี ริเกน)
we can?€?t seem to shelter the pain inside [oh]
(วี แค็น € ที ซีม ทู เฌลเทอะ เดอะ เพน อีนไซด [ โอ ])
We’ve all been victims of a crime
(หวีบ ออล บีน ฝิคทิม อ็อฝ อะ คไรม)
Victims of a crime
(ฝิคทิม อ็อฝ อะ คไรม)
Living with this crime
(ลีฝอิง วิฑ ดีซ คไรม)

I’m missing you
(แอม มีซซิง ยู)
I’m missing you
(แอม มีซซิง ยู)
I’m missing you
(แอม มีซซิง ยู)
I’m missing you
(แอม มีซซิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Victim คำอ่านไทย Avenged Sevenfold

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น