เนื้อเพลง Shoot to Thrill คำอ่านไทย AC/DC

Back In Black [1980]
( แบ็ค อิน บแล็ค [ 1980 ])
LIVE [1992]
(ไลฝ [ 1992 ])
SINGLE: Big Gun/For Those About To Rock[live]-Shoot To Thrill[live] [1993]
(ซิ๊งเกิ้ล : บิก กัน /ฟอ โฑส อะเบาท ทู ร็อค [ ไลฝ ] ฌูท ทู ธริล [ ไลฝ ] [ 1993 ])
[Young, Young, Johnson]
([ ยัง , ยัง , จอนสัน ])

All you women who want a man of the street
(ออล ยู วีมเอิน ฮู ว็อนท ดา แม็น อ็อฝ เดอะ ซทรีท)
But you don’t know which way you wanna turn
(บัท ยู ด้อนท์ โน ฮวิช เว ยู วอนนา เทิน)
Just keep a coming and put your hand out to me
(จัซท คีพ อะ คัมอิง แอ็นด พัท ยุร แฮ็นด เอ้า ทู มี)
Cause I’m the one who’s gonna make you burn
(คอส แอม ดิ วัน ฮู กอนนะ เมค ยู เบิน)

I’m gonna take you down – down, down, down
(แอม กอนนะ เทค ยู เดาน เดาน , เดาน , เดาน)
So don’t you fool around
(โซ ด้อนท์ ยู ฟูล อะเรานด)
I’m gonna pull it, pull it, pull the trigger
(แอม กอนนะ พุล อิท , พุล อิท , พุล เดอะ ทรีกเกอะ)

Shoot to thrill, play to kill
(ฌูท ทู ธริล , พเล ทู คิล)
Too many women with too many pills
(ทู เมนอิ วีมเอิน วิฑ ทู เมนอิ พิล)
Shoot to thrill, play to kill
(ฌูท ทู ธริล , พเล ทู คิล)
I got my gun at the ready, gonna fire at will
(ไอ ก็อท มาย กัน แอ็ท เดอะ เรดอิ , กอนนะ ไฟร แอ็ท วิล)

Yeah
(เย่)

I’m like evil, I get under your skin
(แอม ไลค อี๊วิ้ว , ไอ เก็ท อันเดอะ ยุร ซคิน)
Just like a bomb that’s ready to blow
(จัซท ไลค เก บ็อม แด๊ท เรดอิ ทู บโล)
Cause I’m illegal, I got everything
(คอส แอม อิลีแก็ล , ไอ ก็อท เอ๊วี่ติง)
That all you women might need to know
(แดท ดอร์ ยู วีมเอิน ไมท นีด ทู โน)

I’m gonna take you down – yeah, down, down, down
(แอม กอนนะ เทค ยู เดาน เย่ , เดาน , เดาน , เดาน)
So don’t you fool around
(โซ ด้อนท์ ยู ฟูล อะเรานด)
I’m gonna pull it, pull it, pull the trigger
(แอม กอนนะ พุล อิท , พุล อิท , พุล เดอะ ทรีกเกอะ)

Shoot to thrill, play to kill
(ฌูท ทู ธริล , พเล ทู คิล)
Too many women with too many pills
(ทู เมนอิ วีมเอิน วิฑ ทู เมนอิ พิล)
Shoot to thrill, play to kill
(ฌูท ทู ธริล , พเล ทู คิล)
I got my gun at the ready, gonna fire at will
(ไอ ก็อท มาย กัน แอ็ท เดอะ เรดอิ , กอนนะ ไฟร แอ็ท วิล)
Cause I shoot to thrill, and I’m ready to kill
(คอส ไอ ฌูท ทู ธริล , แอ็นด แอม เรดอิ ทู คิล)
I can’t get enough, I can’t get the thrill
(ไอ แค็นท เก็ท อินัฟ , ไอ แค็นท เก็ท เดอะ ธริล)
I shoot to thrill, play to kill
(ไอ ฌูท ทู ธริล , พเล ทู คิล)
Yeah, pull the trigger
(เย่ , พุล เดอะ ทรีกเกอะ)

Pull it, pull it, pull it, pull the trigger
(พุล อิท , พุล อิท , พุล อิท , พุล เดอะ ทรีกเกอะ)

Oh
(โอ)

Shoot to thrill, play to kill
(ฌูท ทู ธริล , พเล ทู คิล)
Too many women, with too many pills
(ทู เมนอิ วีมเอิน , วิฑ ทู เมนอิ พิล)
I said, shoot to thrill, play to kill
(ไอ เซ็ด , ฌูท ทู ธริล , พเล ทู คิล)
I got my gun at the ready, gonna fire at will
(ไอ ก็อท มาย กัน แอ็ท เดอะ เรดอิ , กอนนะ ไฟร แอ็ท วิล)
Cause I shoot to thrill, and I’m ready to kill
(คอส ไอ ฌูท ทู ธริล , แอ็นด แอม เรดอิ ทู คิล)
And I can’t get enough, and I can’t get my thrill
(แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท อินัฟ , แอ็นด ดาย แค็นท เก็ท มาย ธริล)
Cause I shoot to thrill, play it again
(คอส ไอ ฌูท ทู ธริล , พเล อิท อะเกน)

Yeah
(เย่)

Shoot you down
(ฌูท ยู เดาน)

Yeah
(เย่)
I’m gonna get you to the bottom and shoot you
(แอม กอนนะ เก็ท ยู ทู เดอะ บอตตัม แอ็นด ฌูท ยู)
I’m gonna shoot you
(แอม กอนนะ ฌูท ยู)
Oh hoo yeah yeah yeah
(โอ ฮู เย่ เย่ เย่)

I’m gonna shoot you down yeah yeah
(แอม กอนนะ ฌูท ยู เดาน เย่ เย่)
I’m gonna get you down
(แอม กอนนะ เก็ท ยู เดาน)
Yeah yeah yeah yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่)
Shoot you, shoot you, shoot you, shoot you down
(ฌูท ยู , ฌูท ยู , ฌูท ยู , ฌูท ยู เดาน)
Shoot you, shoot you, shoot you down
(ฌูท ยู , ฌูท ยู , ฌูท ยู เดาน)

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, ooooooh
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , โอ , อู้)

I’m gonna shoot to thrill
(แอม กอนนะ ฌูท ทู ธริล)
Play to kill
(พเล ทู คิล)
Shoot to thrill
(ฌูท ทู ธริล)

yeah, ooh yeah
(เย่ , อู้ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shoot to Thrill คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น