เนื้อเพลง B With Me คำอ่านไทย Mis-Teeq

What I want is for you to be with me
( ว็อท ไอ ว็อนท อีส ฟอ ยู ทู บี วิฑ มี)
Loving you everyday would be easy
(ลัฝอิง ยู เอวี่เดย์ เวิด บี อีสอิ)
What I know is that we will never be
(ว็อท ไอ โน อีส แดท วี วิล เนฝเวอะ บี)
But that doesn’t stop me from wanting the dream of reality
(บัท แดท ดัสอินท ซท็อพ มี ฟร็อม วอนทิง เดอะ ดรีม อ็อฝ ริแอลอิทิ)

What I want is for you to be with me
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ฟอ ยู ทู บี วิฑ มี)
Loving you everyday would be easy
(ลัฝอิง ยู เอวี่เดย์ เวิด บี อีสอิ)
What I know is that we will never be
(ว็อท ไอ โน อีส แดท วี วิล เนฝเวอะ บี)
But that doesn’t stop me from wanting the dream of reality
(บัท แดท ดัสอินท ซท็อพ มี ฟร็อม วอนทิง เดอะ ดรีม อ็อฝ ริแอลอิทิ)

I saw you this morning
(ไอ ซอ ยู ดีซ มอนิง)
As I left my house on the way to work
(แอ็ส ซาย เล็ฟท มาย เฮาซ ออน เดอะ เว ทู เวิค)
You were wearing the same old attire
(ยู เวอ เวียริง เดอะ เซม โอลด แอ็ทไทร)
The pin striped suit and shirt
(เดอะ พิน ซทริพ ซยูท แอ็นด เฌิท)
If only you knew the things we could do
(อิฟ โอ๊นลี่ ยู นยู เดอะ ธิง วี เคิด ดู)
As we cross round the corner at the photo booth
(แอ็ส วี คร็อซ เรานด เดอะ คอเนอะ แรท เดอะ โฟโท บูธ)
Don’t think I can see you’re lusting for me
(ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น ซี ยัวร์ ลัซดิง ฟอ มี)
Cos I know you’re down with OPP
(คอซ ซาย โน ยัวร์ เดาน วิฑ OPP)

What I want is for you to be with me
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ฟอ ยู ทู บี วิฑ มี)
Loving you everyday would be easy
(ลัฝอิง ยู เอวี่เดย์ เวิด บี อีสอิ)
What I know is that we will never be
(ว็อท ไอ โน อีส แดท วี วิล เนฝเวอะ บี)
But that doesn’t stop me from wanting the dream of reality
(บัท แดท ดัสอินท ซท็อพ มี ฟร็อม วอนทิง เดอะ ดรีม อ็อฝ ริแอลอิทิ)

Well I’m over here and you’re over there
(เว็ล แอม โอเฝอะ เฮียร แอ็นด ยัวร์ โอเฝอะ แดร์)
Tempting looks are all we’ve got to share
(เทมทิง ลุค แซร์ ออล หวีบ ก็อท ทู แฌ)
But you can’t take a bite of the apple in sight
(บัท ยู แค็นท เทค เก ไบท อ็อฝ ดิ แอพ อิน ไซท)
My body’s pulsating at the thought of you there
(มาย บอดอิ pulsatings แอ็ท เดอะ ธอท อ็อฝ ยู แดร์)
All I want to do is hold you tight
(ออล ไอ ว็อนท ทู ดู อีส โฮลด ยู ไทท)
I want to know how you feel inside
(ไอ ว็อนท ทู โน เฮา ยู ฟีล อีนไซด)
But I’m with another man day and night
(บัท แอม วิฑ แอะนัธเออะ แม็น เด แอ็นด ไนท)
And your girl sits on the next desk to mine
(แอ็นด ยุร เกิล ซิท ออน เดอะ เน็คซท เด็ซค ทู ไมน)

What I want is for you to be with me
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ฟอ ยู ทู บี วิฑ มี)
Loving you everyday would be easy
(ลัฝอิง ยู เอวี่เดย์ เวิด บี อีสอิ)
What I know is that we will never be
(ว็อท ไอ โน อีส แดท วี วิล เนฝเวอะ บี)
But that doesn’t stop me from wanting the dream of reality
(บัท แดท ดัสอินท ซท็อพ มี ฟร็อม วอนทิง เดอะ ดรีม อ็อฝ ริแอลอิทิ)

Don’t let me show you my weakness
(ด้อนท์ เล็ท มี โฌ ยู มาย วีคเน็ซ)
I’m falling deeper can’t keep this
(แอม ฟ๊อลิง ดิพเพอแค็นท คีพ ดีซ)
Burning desire that’s deep in my soul
(เบรินนิง ดิไสร แด๊ท ดีพ อิน มาย โซล)
Now that you’re feeling you just can’t control
(เนา แดท ยัวร์ ฟีลอิง ยู จัซท แค็นท ค็อนทโรล)
Baby see my frustration, unbearable situation
(เบบิ ซี มาย ฟรัซทเรฌัน , unbearable ซิชิวเอฌัน)
You’re with her and I’m with him
(ยัวร์ วิฑ เฮอ แอ็นด แอม วิฑ ฮิม)
So we can’t let our love begin
(โซ วี แค็นท เล็ท เอ๊า ลัฝ บีกีน)

What I want is for you to be with me
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ฟอ ยู ทู บี วิฑ มี)
Loving you everyday would be easy
(ลัฝอิง ยู เอวี่เดย์ เวิด บี อีสอิ)
What I know is that we will never be
(ว็อท ไอ โน อีส แดท วี วิล เนฝเวอะ บี)
But that doesn’t stop me from wanting the dream of reality
(บัท แดท ดัสอินท ซท็อพ มี ฟร็อม วอนทิง เดอะ ดรีม อ็อฝ ริแอลอิทิ)

What I want is for you to be with me
(ว็อท ไอ ว็อนท อีส ฟอ ยู ทู บี วิฑ มี)
Loving you everyday would be easy
(ลัฝอิง ยู เอวี่เดย์ เวิด บี อีสอิ)
What I know is that we will never be
(ว็อท ไอ โน อีส แดท วี วิล เนฝเวอะ บี)
But that doesn’t stop me from wanting the dream of reality
(บัท แดท ดัสอินท ซท็อพ มี ฟร็อม วอนทิง เดอะ ดรีม อ็อฝ ริแอลอิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง B With Me คำอ่านไทย Mis-Teeq

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น