เนื้อเพลง Vampires คำอ่านไทย Godsmack

Few creatures of the night have captured our imagination like Vampires
( ฟยู ครีเชอะ อ็อฝ เดอะ ไนท แฮ็ฝ แคพเชอะ เอ๊า อิแมจิเนฌัน ไลค แฝมไพร)

What explains our induring fasination with Vampires?
(ว็อท เอ็คซพเลน เอ๊า indurings fasination วิฑ แฝมไพร)

What is it about the vampire myth that explains our intrest?
(ว็อท อีส ซิท อะเบาท เดอะ แฝมไพร มิธ แดท เอ็คซพเลน เอ๊า intrest)

Is it the over tellings of sexual lust, power, control?
(อีส ซิท ดิ โอเฝอะ เทลลิง อ็อฝ เซคฌวล ลัซท , เพาเออะ , ค็อนทโรล)

Or is it a fasination with the inmmortality of the undead?
(ออ อีส ซิท อะ fasination วิฑ ดิ inmmortality อ็อฝ ดิ อันเดรด)

And what dark and hidden part of our Psyche are aroused and captivated by the legends of the undead?
(แอ็นด ว็อท ดาค แอ็นด ฮีดดน พาท อ็อฝ เอ๊า ไซคิ อาร์ อะเราส แอ็นด แคพทิเฝท ไบ เดอะ เลจเอ็นด อ็อฝ ดิ อันเดรด)
[by the legends of the undead…..the legends of the undead]
([ ไบ เดอะ เลจเอ็นด อ็อฝ ดิ อันเดรด เดอะ เลจเอ็นด อ็อฝ ดิ อันเดรด ])

The mystery of the undead will continues to fasinate the living
(เดอะ มีซเทอะริ อ็อฝ ดิ อันเดรด วิล ค็อนทีนยู ทู fasinate เดอะ ลีฝอิง)

Vampires
(แฝมไพร)

Dead, dead, dead, dead, dead, dead
(เด็ด , เด็ด , เด็ด , เด็ด , เด็ด , เด็ด)

Few creatures of the night have captured our imagination like Vampires
(ฟยู ครีเชอะ อ็อฝ เดอะ ไนท แฮ็ฝ แคพเชอะ เอ๊า อิแมจิเนฌัน ไลค แฝมไพร)

What explains our induring fascination with Vampires?
(ว็อท เอ็คซพเลน เอ๊า indurings แฟซซิเนฌัน วิฑ แฝมไพร)

And what dark and hidden part of our Psyche are aroused and captivated by the legends of the undead?
(แอ็นด ว็อท ดาค แอ็นด ฮีดดน พาท อ็อฝ เอ๊า ไซคิ อาร์ อะเราส แอ็นด แคพทิเฝท ไบ เดอะ เลจเอ็นด อ็อฝ ดิ อันเดรด)
[By the legends of the undead]
([ ไบ เดอะ เลจเอ็นด อ็อฝ ดิ อันเดรด ] )

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vampires คำอ่านไทย Godsmack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น