เนื้อเพลง One Shot 2 Shot คำอ่านไทย Eminem feat D12

[Intro]
( [ อินโทร ])
I told ya’ll mothaf*ckas I was comin back
(ไอ โทลด ยอล mothaf*ckas ซาย วอส คัมอิน แบ็ค)
What now ***** what now what
(ว็อท เนา ***** ว็อท เนา ว็อท)
You’s the projects *****
(ยู เดอะ พรอจเอ็คท *****)

[Chorus- Eminem]
([ โครัซ เอมมีนเอม ])
One shot two shot three shot four shot
(วัน ฌ็อท ทู ฌ็อท ธรี ฌ็อท โฟ ฌ็อท)
All I hear is gunshots this is where the fun stops
(ออล ไอ เฮีย อีส กันชอทพฺ ดีซ ซิส ฮแว เดอะ ฟัน ซท็อพ)
Bodies drop hit the floor music’s off
(บอดีสฺดร็อพ ฮิท เดอะ ฟโล มยูสิค ออฟฟ)
Parties stop, everybody hit the door someone’s lickin shots off
(พาร์ที ซท็อพ , เอวี่บอดี้ ฮิท เดอะ โด ซัมวัน ลิคคิน ฌ็อท ออฟฟ)

[Verse 1- Bizarre]
([ เฝิซ วัน บิสา ])
You b*tches is gone I’m dropped in the club
(ยู บี *tches ซิส กอน แอม ดร็อพ อิน เดอะ คลับ)
And I’m tryna run and get my mothaf*ckin gun
(แอ็นด แอม ทายนา รัน แอ็นด เก็ท มาย mothaf*ckin กัน)
[***** what about your wife]
([ ***** ว็อท อะเบาท ยุร ไวฟ ])
***** f*ck my wife I’m tryna run and save my mothaf*ckin life
(***** เอฟ *ck มาย ไวฟ แอม ทายนา รัน แอ็นด เซฝ มาย mothaf*ckin ไลฟ)
Oh sh*t the shoot is comin
(โอ ฌะ *ที เดอะ ฌูท อีส คัมอิน)
B*tches, hoes *****s is runnin
(บี *tches , โฮ *****เอส ซิส รูนนิน)
People shot all over the floor
(พี๊เพิ่ล ฌ็อท ดอร์ โอเฝอะ เดอะ ฟโล)
And I’m tryna make it to the ?? door
(แอ็นด แอม ทายนา เมค อิท ทู เดอะ โด)
Thats the sound of the glock
(แด๊ท เดอะ เซานด อ็อฝ เดอะ คล็อก)
Even DJ ?? f*cked around and go shot
(อีเฝ็น ดีเจ เอฟ *cked อะเรานด แอ็นด โก ฌ็อท)
I done messed around and forgot my tec
(ไอ ดัน เม็ซ อะเรานด แอ็นด เฟาะกอท มาย tec)
I don’t see no body but Fab Five and Hex
(ไอ ด้อนท์ ซี โน บอดอิ บัท แฟรบ ไฟฝ แอ็นด เฮ็คซ)

[Verse 2- Kuniva]
([ เฝิซ ทู ครูเนฝว่า ])
[Kuniva you aight]
([ ครูเนฝว่า ยู ไอชฺ])
These *****s is trippin
(ฑิส *****เอส ซิส ทริพพิน)
[Where’s Bizarre at?]
([ ฮแว บิสา แอ็ท ])
I’m tryna slip through the exit and get to where my car is at
(แอม ทายนา ซลิพ ธรู ดิ เอกสิท แอ็นด เก็ท ทู ฮแว มาย คา อีส แอ็ท)
B*tches screamin everywhere and *****s is wilin
(บี *tches สครีมมิน เอวี่แวร์ แอ็นด *****เอส ซิส wilin)
Two minutes ago we was all jokin and smilin
(ทู มินยูท อะโก วี วอส ซอร์ โจเคน แอ็นด สไมลิน)
This chick is clingin onto me sobbin and sighin
(ดีซ ชิค อีส clingin ออนทู มี sobbin แอ็นด ซายอิน)
Sayin she didn’t mean to diss me earlier and she cryin
(เซย์อิน ชี ดิ๊นอิน มีน ทู ดิซ มี เออเรีย แอ็นด ชี คายอิน)
But its real and cats is gettin killed
(บัท อิทซ ริแอ็ล แอ็นด แค็ท ซิส เกดดิน คิล)
So I hugged her and used her body as a human shield
(โซ ไอ ฮักจฺ เฮอ แอ็นด ยูซ เฮอ บอดอิ แอ็ส ซา ฮยูแม็น ฌีลด)
And she got hit now she yellin
(แอ็นด ชี ก็อท ฮิท เนา ชี เยลลิน)
[Don’t leave me!]
([ ด้อนท์ ลีฝ มี ! ])
I told her I’d be right back and the dumb b*tch would leave me
(ไอ โทลด เฮอ อาย บี ไรท แบ็ค แอ็นด เดอะ ดัม บี *tch เวิด ลีฝ มี)
I squeezed through the back door and made my escape
(ไอ ซควีส ธรู เดอะ แบ็ค โด แอ็นด เมด มาย เอ็ซเคพ)
I ran and got my 38 I hope its not to late
(ไอ แร็น แอ็นด ก็อท มาย 38 ไอ โฮพ อิทซ น็อท ทู เลท)

[Chorus- Eminem]
([ โครัซ เอมมีนเอม ])
One shot two shot three shot four shot
(วัน ฌ็อท ทู ฌ็อท ธรี ฌ็อท โฟ ฌ็อท)
All I hear is gunshots this is where the fun stops
(ออล ไอ เฮีย อีส กันชอทพฺ ดีซ ซิส ฮแว เดอะ ฟัน ซท็อพ)
Bodies drop hit the floor music’s off
(บอดีสฺดร็อพ ฮิท เดอะ ฟโล มยูสิค ออฟฟ)
Parties stop, everybody hit the door someone’s lickin shots off
(พาร์ที ซท็อพ , เอวี่บอดี้ ฮิท เดอะ โด ซัมวัน ลิคคิน ฌ็อท ออฟฟ)

[Verse 3- Swifty]
([ เฝิซ ที Swifty ])
[***** I been tryna call you all day mothaf*cka where you at?]
([ ***** ไอ บีน ทายนา คอล ยู ออล เด mothaf*cka ฮแว ยู แอ็ท ])
I’m on seven mile what the f*ck was that
(แอม ออน เซฝเอ็น ไมล ว็อท เดอะ เอฟ *ck วอส แดท)
Damn somebody hit me from the back
(แด็ม ซัมบอดี้ ฮิท มี ฟร็อม เดอะ แบ็ค)
[With they car?]
([ วิฑ เด คา ])
With a gat ***** and my tire is flat
(วิฑ อะ แกท ***** แอ็นด มาย ไทร อีส ฟแล็ท)
And I just hit a pole, them n*ggas some hoes
(แอ็นด ดาย จัซท ฮิท ดา โพล , เฑ็ม เอ็น *ggas ซัม โฮ)
[Is you hit?]
([ อีส ยู ฮิท ])
Iono but I can tell you what they drove
(Iono บัท ไอ แค็น เท็ล ยู ว็อท เด ดโรฝ)
It was a black Mitzubeashe [sp?] wit
(อิท วอส ซา บแล็ค Mitzubeashe [ sp ] วิท)
[Sh*t thats the clique we beefin wit I swear]
([ ฌะ *ที แด๊ท เดอะ คลีค วี บีฟิน วิท ไอ ซแว ])
Man and I was on my way there
(แม็น แอ็นด ดาย วอส ออน มาย เว แดร์)
Believe me I’m leavin a carcus today
(บิลีฝ มี แอม เลวิน อะ carcus ทุเด)
I’ma park my car and walk the rest of the way
(แอมอา พาค มาย คา แอ็นด วอค เดอะ เร็ซท อ็อฝ เดอะ เว)
I’m in the mood to strut, my AK ain’t even tuck
(แอม อิน เดอะ มูด ทู ซทรัท , มาย AK เอน อีเฝ็น ทัค)
I’ma meet you at the club we gon’ f*ck these hoes up
(แอมอา มีท ยู แอ็ท เดอะ คลับ วี ก็อน เอฟ *ck ฑิส โฮ อัพ)

[Chorus- Eminem]
([ โครัซ เอมมีนเอม ])
One shot two shot three shot four shot
(วัน ฌ็อท ทู ฌ็อท ธรี ฌ็อท โฟ ฌ็อท)
All I hear is gunshots this is where the fun stops
(ออล ไอ เฮีย อีส กันชอทพฺ ดีซ ซิส ฮแว เดอะ ฟัน ซท็อพ)
Bodies drop hit the floor music’s off
(บอดีสฺดร็อพ ฮิท เดอะ ฟโล มยูสิค ออฟฟ)
Parties stop, everybody hit the door someone’s lickin shots off
(พาร์ที ซท็อพ , เอวี่บอดี้ ฮิท เดอะ โด ซัมวัน ลิคคิน ฌ็อท ออฟฟ)

[Verse 4- Eminem]
([ เฝิซ โฟว เอมมีนเอม ])
I never seen no sh*t like this is my life before
(ไอ เนฝเวอะ ซีน โน ฌะ *ที ไลค ดีซ ซิส มาย ไลฟ บิโฟ)
People will still camp out from the night before
(พี๊เพิ่ล วิล ซทิล แค็มพ เอ้า ฟร็อม เดอะ ไนท บิโฟ)
Sleepin outside the door waitin in line
(สลีฟปิน เอาทไซด เดอะ โด เว๊ทดิน อิน ไลน)
Still tryna get inside the club to see D12 perform
(ซทิล ทายนา เก็ท อีนไซด เดอะ คลับ ทู ซี D12 เพอะฟอม)
The fire marshall no, the van houston’s small
(เดอะ ไฟร มาร์แชลล์ โน , เดอะ แฝ็น ฮูซตัน ซมอล)
People are wall to wall three thousand and some odd vans
(พี๊เพิ่ล อาร์ วอล ทู วอล ธรี เธาแส็น แอ็นด ซัม อ๊อดด แฝ็น)
And some come walk from out the parkin lot
(แอ็นด ซัม คัม วอค ฟร็อม เอ้า เดอะ พาคกิน ล็อท)
Get into an argument over a parkin spot
(เก็ท อีนทุ แอน อากิวเม็นท โอเฝอะ รา พาคกิน สพอท)
He’s about to pull his gun out and let’s a few of ’em off
(อีส อะเบาท ทู พุล ฮิส กัน เอ้า แอ็นด เล็ท ซา ฟยู อ็อฝ เอ็ม ออฟฟ)
Missed who he’s aimin for six feet away’s the door
(มิซ ฮู อีส เอมิน ฟอ ซิคซ ฟีท อะเว เดอะ โด)
In St. Andrew’s hall not a stray slidin all over the place
(อิน เอ็ซท แอนดรู ฮอล น็อท ดา ซทเร slidin ออล โอเฝอะ เดอะ พเลซ)
Sprays one b*tch in the face another one of ’em came through the wall
(ซพเร วัน บี *tch อิน เดอะ เฟซ แอะนัธเออะ วัน อ็อฝ เอ็ม เคม ธรู เดอะ วอล)
Before anyone could even hear the first shot go off
(บิโฟ เอนอิวัน เคิด อีเฝ็น เฮีย เดอะ เฟิซท ฌ็อท โก ออฟฟ)
I’m posted up by the bar havin a Mozeltoff
(แอม โพซท อัพ ไบ เดอะ บา เฮฝวิน อะ Mozeltoff)
Bullet wizzed right by my ear damn near shot it off
(บูลเล็ท wizzed ไรท ไบ มาย เอีย แด็ม เนีย ฌ็อท ดิธ ออฟฟ)
Thank god I’m alive I gotta find Denaun
(แธ็งค ก็อด แอม อะไลฝ ไอ กอททะ ไฟนด Denaun)
And where the f*ck is Von he usually tucks one on him
(แอ็นด ฮแว เดอะ เอฟ *ck อีส โฝน ฮี ยูฉัวลิ ทัค วัน ออน ฮิม)
Wait a minute I think I just saw Bizarre
(เวท ดา มินยูท ไอ ธิงค ไอ จัซท ซอ บิสา)
Nah I guess not, what the f*ck oh my god it was
(นาห์ ไอ เก็ซ น็อท , ว็อท เดอะ เอฟ *ck โอ มาย ก็อด ดิท วอส)
I never saw him run so fast in my life
(ไอ เนฝเวอะ ซอ ฮิม รัน โซ ฟัซท อิน มาย ไลฟ)
Look at him haulin ass I think he left his wife
(ลุค แกท ฮิม haulin อาซ ซาย ธิงค ฮี เล็ฟท ฮิส ไวฟ)
There she is on the ground bein trampled
(แดร์ ชี อีส ออน เดอะ กเรานด บีนโพลแทรมเปิล)
I go to grab her up by the damn hand and I can’t pull her
(ไอ โก ทู กแร็บ เฮอ อัพ ไบ เดอะ แด็ม แฮ็นด แอ็นด ดาย แค็นท พุล เฮอ)
God damn there just went another damn bullet I’m hit
(ก็อด แด็ม แดร์ จัซท เว็นท แอะนัธเออะ แด็ม บูลเล็ท แอม ฮิท)
My vest is barely able to handle it, its to thin
(มาย เฝ็ซท อีส แบลิ เอ๊เบิ้ล ทู แฮ๊นเดิ้ล อิท , อิทซ ทู ธิน)
If I get hit again I can’t do it, I scoop deep
(อิฟ ฟาย เก็ท ฮิท อะเกน นาย แค็นท ดู อิท , ไอ ซคูพ ดีพ)
Follow Bizarre’s path and ran through it
(ฟอลโล บิสา พาธ แอ็นด แร็น ธรู อิท)
And made it to the front door and collapsed on the steps
(แอ็นด เมด อิท ทู เดอะ ฟรันท โด แอ็นด ค็อลแลพซ ออน เดอะ ซเท็พ)
Looked up and I seen Swift shootin it out
(ลุค อัพ แอ็นด ดาย ซีน ซิวิฟท ชูดทิน หนิด เอ้า)
But I can’t see who he’s shootin it out with
(บัท ไอ แค็นท ซี ฮู อีส ชูดทิน หนิด เอ้า วิฑ)
But Denaun’s right behind him squeezin his four fifth
(บัท Denauns ไรท บิไฮนด ฮิม สควีซิน ฮิส โฟ ฟิฟธ)

[Chorus- Eminem]
([ โครัซ เอมมีนเอม ])
One shot two shot three shot four shot
(วัน ฌ็อท ทู ฌ็อท ธรี ฌ็อท โฟ ฌ็อท)
All I hear is gunshots this is where the fun stops
(ออล ไอ เฮีย อีส กันชอทพฺ ดีซ ซิส ฮแว เดอะ ฟัน ซท็อพ)
Bodies drop hit the floor music’s off
(บอดีสฺดร็อพ ฮิท เดอะ ฟโล มยูสิค ออฟฟ)
Parties stop, everybody hit the door someone’s lickin shots off
(พาร์ที ซท็อพ , เอวี่บอดี้ ฮิท เดอะ โด ซัมวัน ลิคคิน ฌ็อท ออฟฟ)

[Verse 5- Kon Artis]
([ เฝิซ ไฟท์ คอนเอมพลีดิง Artis ])
It’s Friday night came to this b*tch right
(อิทซ ฟไรดิ ไนท เคม ทู ดีซ บี *tch ไรท)
Big ass to my left and Desert Eagle to my right
(บิก อาซ ทู มาย เล็ฟท แอ็นด เดสเอิท อี๊เกิ้ล ทู มาย ไรท)
I ain’t come in this b*tch to party I came in this b*tch to fight
(ไอ เอน คัม อิน ดีซ บี *tch ทู พาทิ ไอ เคม อิน ดีซ บี *tch ทู ไฟท)
Although I can’t stay here to fight cuz I’m poppin n*ggas tonight
(ออลโฑ ไอ แค็นท ซเท เฮียร ทู ไฟท คัซ แอม พอพปิน เอ็น *ggas ทุไนท)
Thats right b*tches I’m drunk with revenge
(แด๊ท ไรท บี *tches แอม ดรังค วิฑ ริเฝนจ)
Shot a bouncer in the neck for tryna check when I get in
(ฌ็อท ดา เบานเซอะ อิน เดอะ เน็ค ฟอ ทายนา เช็ค ฮเว็น นาย เก็ท อิน)
Swift told me to meet him here so its clear that this f*cka
(ซิวิฟท โทลด มี ทู มีท ฮิม เฮียร โซ อิทซ คเลีย แดท ดีซ เอฟ *cka)
Shoot out the back of his truck goes up in this mothaf*cka
(ฌูท เอ้า เดอะ แบ็ค อ็อฝ ฮิส ทรัค โกซ อัพ อิน ดีซ mothaf*cka)
So one shot for the money two’s to stop the show
(โซ วัน ฌ็อท ฟอ เดอะ มันอิ ทู ทู ซท็อพ เดอะ โฌ)
Third’s for the bartender there’s plenty of shots to go
(เธิด ฟอ เดอะ บาร์เทนเดอร์ แดร์ พเลนทิ อ็อฝ ฌ็อท ทู โก)
[I just wanna know who’s drivin a black mitzubeashes]
([ ไอ จัซท วอนนา โน ฮู ดรายวิน อะ บแล็ค mitzubeashes ])
He tried to run so Proof shot him in the knee wit a three piece
(ฮี ทไร ทู รัน โซ พรูฟ ฌ็อท ฮิม อิน เดอะ นี วิท ดา ธรี พีซ)

[Chorus- Eminem]
([ โครัซ เอมมีนเอม ])
One shot two shot three shot four shot
(วัน ฌ็อท ทู ฌ็อท ธรี ฌ็อท โฟ ฌ็อท)
All I hear is gunshots this is where the fun stops
(ออล ไอ เฮีย อีส กันชอทพฺ ดีซ ซิส ฮแว เดอะ ฟัน ซท็อพ)
Bodies drop hit the floor music’s off
(บอดีสฺดร็อพ ฮิท เดอะ ฟโล มยูสิค ออฟฟ)
Parties stop, everybody hit the door someone’s lickin shots off
(พาร์ที ซท็อพ , เอวี่บอดี้ ฮิท เดอะ โด ซัมวัน ลิคคิน ฌ็อท ออฟฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Shot 2 Shot คำอ่านไทย Eminem feat D12

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น