เนื้อเพลง Spending My Time With You คำอ่านไทย Toni Braxton

[Bo & McArthur]
( [ โบ & McArthur ])

I used to date and never fall in love
(ไอ ยูซ ทู เดท แอ็นด เนฝเวอะ ฟอล อิน ลัฝ)
Just lookin’ for an experience
(จัซท ลุคกิน ฟอ แอน เอ็คซพีเรียนซ)
Spending my time wasting it foolishly
(ซเพ็นดิง มาย ไทม เวซทิง อิท ฟูลอิฌลิ)
Exploring my possibilities
(Explorings มาย โพซบิวลีที่)

But then one day I ran into you
(บัท เด็น วัน เด ไอ แร็น อีนทุ ยู)
You gave me feelings I never knew
(ยู เกฝ มี ฟีลอิง ซาย เนฝเวอะ นยู)
I’d like to spend my weekends with you
(อาย ไลค ทู ซเพ็นด มาย วี๊คเกน วิฑ ยู)
And weekdays too
(แอ็นด วีคเดย์ ทู)
Wouldn’t that be cool
(วูดดึ่น แดท บี คูล)
I think I’m fallin’ in love with you
(ไอ ธิงค แอม แฟลลิน อิน ลัฝ วิฑ ยู)

So I’ll be spendin’ my time with you
(โซ แอล บี สเปนดิน มาย ไทม วิฑ ยู)
There’s nothin’ I’d rather do
(แดร์ นอทติน อาย ราฑเออะ ดู)
I never had a lover like you
(ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ลัฝเออะ ไลค ยู)
That makes me feel like the way that you do
(แดท เมค มี ฟีล ไลค เดอะ เว แดท ยู ดู)

You said you wanted to be serious
(ยู เซ็ด ยู ว็อนท ทู บี ซีเรียซ)
So speak to me cause I’m curious
(โซ ซพีค ทู มี คอส แอม คยูเรียซ)
To know exactly how you feel inside
(ทู โน เอ็กแสคทลิ เฮา ยู ฟีล อีนไซด)
And feel your sweet body touchin’ mine
(แอ็นด ฟีล ยุร สวี้ท บอดอิ ทัชชิน ไมน)

Cause there’s so many things we can do
(คอส แดร์ โซ เมนอิ ธิง วี แค็น ดู)
You give me feelings I never knew
(ยู กิฝ มี ฟีลอิง ซาย เนฝเวอะ นยู)
I’d like to spend my weekends with you
(อาย ไลค ทู ซเพ็นด มาย วี๊คเกน วิฑ ยู)
And weekdays too
(แอ็นด วีคเดย์ ทู)
Wouldn’t that be cool
(วูดดึ่น แดท บี คูล)
I’m fallin’, fallin’, falling in love with you
(แอม แฟลลิน , แฟลลิน , ฟ๊อลิง อิน ลัฝ วิฑ ยู)

So I’ll be spendin’ my time with you
(โซ แอล บี สเปนดิน มาย ไทม วิฑ ยู)
There’s nothin’ I’d rather do
(แดร์ นอทติน อาย ราฑเออะ ดู)
I never had a lover like you
(ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ลัฝเออะ ไลค ยู)
That makes me feel like the way that you do
(แดท เมค มี ฟีล ไลค เดอะ เว แดท ยู ดู)

You gave me love
(ยู เกฝ มี ลัฝ)
And baby, there’s nothing better
(แอ็นด เบบิ , แดร์ นัธอิง เบทเทอะ)
Than the love you’ve given to me
(แฑ็น เดอะ ลัฝ ยู๊ฟ กีฝเอ็น ทู มี)
Let me show you how much
(เล็ท มี โฌ ยู เฮา มัช)
I really care for you
(ไอ ริแอ็ลลิ แค ฟอ ยู)
Day and night
(เด แอ็นด ไนท)
I’ll treat you right
(แอล ทรีท ยู ไรท)
That’s all I want to do
(แด๊ท ซอร์ ไอ ว็อนท ทู ดู)

So I’ll be spendin’ my time with you
(โซ แอล บี สเปนดิน มาย ไทม วิฑ ยู)
There’s nothin’ I’d rather do
(แดร์ นอทติน อาย ราฑเออะ ดู)
I never had a lover like you
(ไอ เนฝเวอะ แฮ็ด อะ ลัฝเออะ ไลค ยู)
That makes me feel like the way that you do
(แดท เมค มี ฟีล ไลค เดอะ เว แดท ยู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spending My Time With You คำอ่านไทย Toni Braxton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น