เนื้อเพลง Hot Stuff (I Want You Back) คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

Well I tried
( เว็ล ไอ ทไร)
But I won’t give in
(บัท ไอ ว็อนท กิฝ อิน)
That’s alright
(แด๊ท ออลไร๊ท)
Cause I’m going to win
(คอส แอม โกอิ้ง ทู วิน)
Now I know
(เนา ไอ โน)
I’ve got to let you go
(แอฝ ก็อท ทู เล็ท ยู โก)
Now I see
(เนา ไอ ซี)
You were never meant for me
(ยู เวอ เนฝเวอะ เม็นท ฟอ มี)

Looking for your hot stuff
(ลุคอิง ฟอ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Baby, I need it
(เบบิ , ไอ นีด ดิท)
Looking for your hot stuff
(ลุคอิง ฟอ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Baby, tonight
(เบบิ , ทุไนท)
I want your hot stuff
(ไอ ว็อนท ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
I got to feel it
(ไอ ก็อท ทู ฟีล อิท)
Got to have your hot stuff
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Got to have your love tonight
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยุร ลัฝ ทุไนท)

Ooh yeah
(อู้ เย่)
I want you back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
I want you back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)

I remember the love in your eye
(ไอ ริเมมเบอะ เดอะ ลัฝ อิน ยุร ไอ)
When you took my hand and said goodbye
(ฮเว็น ยู ทุค มาย แฮ็นด แอ็นด เซ็ด กู๊ดบาย)
I don’t know where the river flows
(ไอ ด้อนท์ โน ฮแว เดอะ รีฝเออะ ฟโล)
But now I’m free
(บัท เนา แอม ฟรี)
I’m not going to go down again
(แอม น็อท โกอิ้ง ทู โก เดาน อะเกน)

Looking for your hot stuff
(ลุคอิง ฟอ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Baby, I need it [Come on]
(เบบิ , ไอ นีด ดิท [ คัมมอน ])
Looking for your hot stuff
(ลุคอิง ฟอ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Baby, tonight [Baby, baby]
(เบบิ , ทุไนท [ เบบิ , เบบิ ])
I want your hot stuff
(ไอ ว็อนท ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
I got to feel it [I got to feel it]
(ไอ ก็อท ทู ฟีล อิท [ ไอ ก็อท ทู ฟีล อิท ])
Got to have your hot stuff
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Got to have your love tonight
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยุร ลัฝ ทุไนท)

Ooh yeah
(อู้ เย่)
I want you back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
I want you back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
I want you back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
I want you back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)

Hot, hot, hot
(ฮ็อท , ฮ็อท , ฮ็อท)
Hot, hot, hot
(ฮ็อท , ฮ็อท , ฮ็อท)
Hot, hot, hot
(ฮ็อท , ฮ็อท , ฮ็อท)
Hot, hot, hot
(ฮ็อท , ฮ็อท , ฮ็อท)

Looking for your hot stuff
(ลุคอิง ฟอ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Baby, I need it
(เบบิ , ไอ นีด ดิท)
Looking for your hot stuff
(ลุคอิง ฟอ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Baby, tonight [Baby, tonight]
(เบบิ , ทุไนท [ เบบิ , ทุไนท ])
I want your hot stuff
(ไอ ว็อนท ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
I got to feel it
(ไอ ก็อท ทู ฟีล อิท)
Got to have your hot stuff
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Got to have your love tonight
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยุร ลัฝ ทุไนท)

Looking for your hot stuff
(ลุคอิง ฟอ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Baby, I need it [Baby, I need it]
(เบบิ , ไอ นีด ดิท [ เบบิ , ไอ นีด ดิท ])
Looking for your hot stuff
(ลุคอิง ฟอ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Baby, tonight [Baby, tonight]
(เบบิ , ทุไนท [ เบบิ , ทุไนท ])
I want your hot stuff
(ไอ ว็อนท ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
I got to feel it [I got to feel it]
(ไอ ก็อท ทู ฟีล อิท [ ไอ ก็อท ทู ฟีล อิท ])
Got to have your hot stuff
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยุร ฮ็อท ซทัฟ)
Got to have your love tonight
(ก็อท ทู แฮ็ฝ ยุร ลัฝ ทุไนท)

Ooh yeah
(อู้ เย่)
I want you back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
I want you back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
I want you back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
I want you back
(ไอ ว็อนท ยู แบ็ค)

Ooh yeah
(อู้ เย่)
Tell me that you
(เท็ล มี แดท ยู)
Do yeah
(ดู เย่)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
Tell me that you
(เท็ล มี แดท ยู)
Do yeah
(ดู เย่)

Ooh yeah
(อู้ เย่)
Tell me that you
(เท็ล มี แดท ยู)
Do yeah
(ดู เย่)
Ooh yeah
(อู้ เย่)
Tell me that you
(เท็ล มี แดท ยู)
Do yeah
(ดู เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hot Stuff (I Want You Back) คำอ่านไทย P*ssycat Dolls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น