เนื้อเพลง Your the One I Need คำอ่านไทย Shakira

so i find the reason to shave my legs,
( โซ ไอ ไฟนด เดอะ รี๊ซั่น ทู เฌฟ มาย เล็ก ,)
each single morning,
(อีช ซิ๊งเกิ้ล มอนิง ,)
so I count on someone friday night to take me dancing and then
(โซ ไอ เคานท ออน ซัมวัน ฟไรดิ ไนท ทู เทค มี แด็นซิง แอ็นด เด็น)
to church on sundays,
(ทู เชิช ออน ซันดิ ,)
to plan more dreams
(ทู แพล็น โม ดรีม)
and someday think of kids
(แอ็นด ซัมเดย์ ธิงค อ็อฝ คิด)
or mabey just to save a little money
(ออ mabey จัซท ทู เซฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล มันอิ)

Corus:
(Corus :)
Your the one I need,
(ยุร ดิ วัน ไอ นีด ,)
the way back home is always long,
(เดอะ เว แบ็ค โฮม อีส ออลเว ล็อง ,)
but if your close to me im holdin on,
(บัท อิฟ ยุร คโลส ทู มี แอม โฮดดิน ออน ,)
Your the one I need,
(ยุร ดิ วัน ไอ นีด ,)
My real life has just began cause theres nothing like your smile made of sun
(มาย ริแอ็ล ไลฟ แฮ็ส จัซท บิแกน คอส แดร์ นัธอิง ไลค ยุร ซไมล เมด อ็อฝ ซัน)
in a world full of strangers your the the one that know………..
(อิน อะ เวิลด ฟูล อ็อฝ ซทเรนเจอะ ยุร เดอะ ดิ วัน แดท โน)

So I learned to cook and finaly lose,
(โซ ไอ เลิน ทู คุ๊ค แอ็นด finaly ลูส ,)
my kitchen ???????,
(มาย คีชเอ็น ,)
so i got the arms to cuddle in when theres a gost or amuse,
(โซ ไอ ก็อท ดิ อาม ทู เคเดว อิน ฮเว็น แดร์ ซา gost ออ อัมยูส ,)
that brings insomnia
(แดท บริง อินซอมเนียะ)
to buy more thongs,
(ทู ไบ โม ธอง ,)
write more happy songs,
(ไรท โม แฮพพิ ซ็อง ,)
it always takes a little help from someone
(อิท ออลเว เทค ซา ลิ๊ทเทิ่ล เฮ็ลพ ฟร็อม ซัมวัน)

Corus:
(Corus :)
Your the one i need,
(ยุร ดิ วัน ไอ นีด ,)
The way back home is always long,
(เดอะ เว แบ็ค โฮม อีส ออลเว ล็อง ,)
but if your close to me im holdin on,
(บัท อิฟ ยุร คโลส ทู มี แอม โฮดดิน ออน ,)
your the one i need,
(ยุร ดิ วัน ไอ นีด ,)
my real life has just began cause theres nothing like your smile made of sun[repeat]
(มาย ริแอ็ล ไลฟ แฮ็ส จัซท บิแกน คอส แดร์ นัธอิง ไลค ยุร ซไมล เมด อ็อฝ ซัน [ ริพีท ])

[Your the one I need]
([ ยุร ดิ วัน ไอ นีด ])
[Your the one I need]
([ ยุร ดิ วัน ไอ นีด ])
Now my real life has just begun
(เนา มาย ริแอ็ล ไลฟ แฮ็ส จัซท บิกัน)
[Your the one I need]
([ ยุร ดิ วัน ไอ นีด ])
[Your the one I need]
([ ยุร ดิ วัน ไอ นีด ])
Nothing like your smile made of sun
(นัธอิง ไลค ยุร ซไมล เมด อ็อฝ ซัน)
Nothing like your love, nothing like your love ,ahahhhhhhh
(นัธอิง ไลค ยุร ลัฝ , นัธอิง ไลค ยุร ลัฝ , ahahhhhhhh)
Nothing like your love!
(นัธอิง ไลค ยุร ลัฝ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your the One I Need คำอ่านไทย Shakira

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น